Положення, які регламентують діяльність Інституту

Установчі документи:

Інституційні документи:

Положення про ректорат Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про Вчену раду Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про педагогічну раду Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про наглядову раду Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про раду студентів гуртожитку Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про науково-методичну раду Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про студентське самоврядування Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про студентське самоврядування Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про раду стейкхолдерів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про раду батьків студентів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про раду молодих вчених Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про стипендіальну комісію Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про стипендіальну комісію у Відокремленому структурному підрозділі Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Підрозділи, відділи, лабораторії:

Положення про інклюзивний науково-методичний центр Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про сектор наукової роботи у сфері інклюзії та інклюзивної освіти інклюзивного науково-методичного центру Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про фінансово-бухгалтерську службу Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про відділ кадрів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про юридичний відділ Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про господарську службу та службу охорони Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про навчально-методичний відділ Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про відділ забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про відділ міжнародних зв’язків Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про службу охорони праці та техніки безпеки Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про інформаційну лабораторію Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про психолого-педагогічний відділ Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про лабораторію психологічного консультування та тренінгів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про кафедру Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про циклову комісію Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про бібліотеку Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про відділення Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про відділення з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Приймальна комісія:

Нормативні документи (діяльність Інституту та Фахового коледжу):

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних/педагогічних працівників та кафедр/циклових комісій Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» та Відокремленого структурного підрозділу «Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про преміювання та матеріальну допомогу працівникам Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних та науково-педагогічних працівників Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво) та укладання з ними контракту
Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про планування та облік роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про порядок надання платних послуг Навчально-реабілітаційним закладом вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Нормативні документи (Здобувачі):

Положення про студентський гуртожиток Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про наукове товариство студентів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про порядок використання коштів для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про реабілітацію студентів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про переведення студентів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво) на вакантні місця навчання за державним замовленням
Правила внутрішнього розпорядку студентів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Порядок призначення і виплати стипендій здобувачам Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про працевлаштування випускників Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Освітній процес (загальні документи):

Положення про індивідуальний навчальний план студента Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про самостійну навчальну роботу студентів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про тимчасове дистанційне навчання здобувачів освіти Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про організацію освітнього процесу за ОКР молодшого спеціаліста Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)

Освітній процес (Вища освіта):

Положення про організацію освітнього процесу (рівень вищої освіти) Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про організацію освітнього процесу за заочною формою навчання в Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво) (зі змінами) (Вища освіта)
Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін/блоку дисциплін вільного вибору/вибіркових блок програм у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про  порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін у Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво) (зі змінами)
Положення про оцінювання рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт у Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво) (зі змінами)
Положення про освітні програми Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями молодший бакалавр, бакалавр, магістр у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про вибіркові компоненти освітніх програм (ОС Бакалавр) Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про вибіркові компоненти освітніх програм (ОС Магістр) Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів першого (бакалаврського) рівня Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про порядок проведення аудиту освітніх програм та постакредитаційного моніторингу акредитованих освітньо-професійсних програм у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)

Освітній процес (Передвища освіта):

Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про оцінювання рівня залишкових знань здобувачів освіти з навчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт у Відокремленому структурному підрозділі Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про організацію та проведення рубіжного контролю (рубіжної атестації) навчальних досягнень здобувачів у Відокремленому структурному підрозділі Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про атестацію здобувачів фахової передвищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про куратора-наставника академічної групи Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Якість освіти:

Положення про опитування студентів стосовно якості освітньої діяльності Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Кодекс академічної доброчесності Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Антикорупційна програма Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво) (зі змінами)
Положення про організацію внутрішнього контролю та моніторингу за освітнім процесом у Відокремленому структурному підрозділі Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про моніторинг якості освіти Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Translate