Положення, які регламентують діяльність Інституту

Установчі документи:

Інституційні документи:

Положення про ректорат Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про Вчену раду Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про педагогічну раду Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про наглядову раду Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про раду студентів гуртожитку Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про науково-методичну раду Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про науково-методичну раду факультету економіки, управління та діджиталізації Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про студентське самоврядування Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про старостат Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про вибори голови студентської ради Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про студентське самоврядування Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)
Положення про раду стейкхолдерів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про раду батьків студентів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про раду молодих вчених Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про стипендіальну комісію Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про стипендіальну комісію у Відокремленому структурному підрозділі Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Підрозділи, відділи, лабораторії:

Положення про інклюзивний науково-методичний центр Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про сектор наукової роботи у сфері інклюзії та інклюзивної освіти інклюзивного науково-методичного центру Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про сектор надання освітніх послуг та підвищення кваліфікації інклюзивного науково-методичного центру Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про сектор підготовчого відділення до вступу інклюзивного науково-методичного центру Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про Факультет/Навчально-науковий інститут Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про деканат Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про фінансово-бухгалтерську службу Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про відділ кадрів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про юридичний відділ Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про господарську службу та службу охорони Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про навчальний відділ Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про відділ заочної та дистанційної форми навчання Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільського державного інституту»
Положення про навчально-методичний відділ Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про відділ забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про відділ міжнародних зв’язків Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про відділ охорони праці, техніки безпеки та цивільного захисту Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про інформаційну лабораторію Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про базу даних ЄДЕБО як сектору інформаційної лабораторії Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про психолого-педагогічний відділ Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про навчальні кабінети та лабораторії у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про лабораторію психологічного консультування та тренінгів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про кафедру Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про циклову комісію Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про бібліотеку Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про відділення Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про відділення з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Приймальна комісія:

Порядок роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Начально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” під час вступної компанії 2023 року
Положення про спеціальні освітні курси у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про організацію роботи апеляційної комісії Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» під час проведення вступних випробовувань у 2024 році.
Положення про приймальну комісію Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про приймальну комісію Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про апеляційну комісію Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про проведення індивідуальної усної співбесіди з вступниками Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про проведення індивідуальної усної співбесіди з вступниками Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про творчий конкурс вступника Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про мотиваційний лист вступника до Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про мотиваційний лист вступника до Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” в 2024 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник

Нормативні документи (діяльність Інституту та Фахового коледжу):

Положення про організацію науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про наукові школи навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про наукові та навчальні видання Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про репозитарій Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних/педагогічних працівників та кафедр/циклових комісій Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» та Відокремленого структурного підрозділу «Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про присвоєння звання «Почесний працівник інституту»  в Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних та педагогічних працівників Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» та укладання з ними контракту
Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про планування та облік роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про порядок надання платних послуг Навчально-реабілітаційним закладом вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про експертну комісію для проведення експертизи цінності, упорядкування та вилучення для знищення документів з мобілізаційної роботи, військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» та Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільського фахового коледжу Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про безпечну і надійну експлуатацію будівель, споруд та інженерних комунікацій – про комісію спостереження за безпечною експлуатацією будівель, споруд та інженерних комунікацій Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» та Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» та Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про комісію з питань роботи із службовою інформацією у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” та Відокремленому структурному підрозділі Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”
Положення про затвердження програм навчання, проведення інструктажів, підвищення кваліфікації (проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки) та організації і контролю за їх виконанням у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» та Відокремленому структурному підрозділі Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» та Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про огляд-конкурс на кращу кімнату студентського гуртожитку Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про всеукраїнський конкурс творчих робіт для учнів 9-11-х класів та здобувачів закладів професійно-технічної і фахової передвищої освіти
Положення про проведення конкурсу ЕСЕ серед здобувачів вищої/фахової передвищої освіти «Академічна доброчесність як основа успіху» Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про проведення відкритого фестивалю-конкурсу творчо обдарованої молоді серед навчальних закладів України «Подільська Ліра — 2024»

Нормативні документи (Здобувачі):

Положення про користування студентським гуртожитком Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про надання додаткових/платних освітніх послуг здобувачам Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Правила внутрішнього розпорядку у гуртожитку Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про науково-дослідну роботу здобувачів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про студентський науковий гурток Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про наукове товариство студентів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про порядок використання коштів для надання матеріальної,допомоги та заохочення студентам Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про реабілітацію здобувачів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про переведення студентів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» на вакантні місця навчання за державним замовленням
Правила внутрішнього розпорядку здобувачів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Порядок призначення і виплати стипендій здобувачам Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про працевлаштування випускників Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про працевлаштування випускників Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Освітній процес (загальні документи):

Порядок реалізації права на академічну мобільність в навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про порядок перезарахування (зарахування) результатів навчання (освітніх компонент), визначення академічної різниці та її складання у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про порядок визнання результатів навчання здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про організацію самостійної роботи здобувачів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про організацію навчання здобувачів за індивідуальним-графіком у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільського державного інституту»
Положення про організацію навчання з використанням технічних засобів відеозв’язку та платформ дистанційного навчання Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільського державного інституту”
Положення про організацію освітнього процесу за ОКР молодшого спеціаліста Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (правонаступництво)

Освітній процес (Вища освіта):

Положення про організацію освітнього процесу (рівень вищої освіти) Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про організацію освітнього процесу за заочною формою навчання у в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про оцінювання рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про ректорський контроль якості підготовки здобувачів вищої освіти в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про освітні програми Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями молодший бакалавр, бакалавр, магістр у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про вибіркові компоненти освітніх програм (ОС Бакалавр) Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про вибіркові компоненти освітніх програм (ОС Магістр) Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про порядок проведення аудиту освітніх програм та постакредитаційного моніторингу акредитованих освітньо-професійсних програм у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Освітній процес (Передвища освіта):

Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» 
Положення про факультативні заняття у Відокремленому структурному підрозділі Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про освітні програми Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «кам’янець-подільський державний інститут»
Положення про оцінювання рівня залишкових знань здобувачів освіти з навчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт у Відокремленому структурному підрозділі Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про організацію та проведення рубіжного контролю (рубіжної атестації) навчальних досягнень здобувачів у Відокремленому структурному підрозділі Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про атестацію здобувачів фахової передвищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про куратора-наставника академічної групи Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Якість освіти:

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”
Кодекс академічної доброчесності Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про про систему запобігання плагіату в академічних текстах працівників та здобувачів вищої/фахової передвищої освіти Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “кам’янець-подільський державний інститут”
Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Антикорупційна програма Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” на 2022-2024 роки
Антикорупційна програма Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” на 2024-2025 роки
Порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень у Начально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”
Положення про організацію внутрішнього контролю та моніторингу за освітнім процесом у Відокремленому структурному підрозділі Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» 
Положення про моніторинг якості вищої освіти Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Translate