Педагогічна теорія – абстракція.
Її практичне застосування – завжди високе мистецтво.
І. Підласий


Діяльність методичної роботи Відокремленого структурного підрозділу Кам՚янець-Подільський фаховий коледж здійснюється в рамках загальної стратегії НРЗВО «Кам՚янець-Подільський державний інститут» і спрямована на підвищення рівня професійної майстерності викладачів, ефективне упровадження в навчальний процес кращого педагогічного досвіду.

    Пріоритетними завданнями методичної роботи у Фаховому коледжі є:
• аналіз ефективного педагогічного досвіду та вироблення пропозицій щодо запровадження його у практику;
• упровадження у практичну діяльність педагогічних працівників досягнень педагогічної науки та передового досвіду;

  • визначення основних шляхів удосконалення методичної і навчально-виховної роботи;
    • сприяння впровадженню в навчальний процес інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання, валеологічних методів навчання;
  • сприяння вивченню, узагальненню і поширенню передового педагогічного досвіду викладачів фахового коледжу;
    • обговорення питань організації методичних напрацювань викладачів і творчих робіт студентів;
    • розгляд та схвалення методичних матеріалів викладачів для їх практичного застосування і поширення.

 Принципи діяльності методичної ради навчального закладу: верховенство права, академічна доброчесність, людиноцентризм, студентоцентризм, прозорість і публічність, партнерство, колегіальність, толерантність, відповідність суспільним потребам, ефективність, результативність і економічна доцільність, сталість.

Основу методичної роботи складає діяльність у таких формах:

– Семінари-практикуми;
– Творчі групи;
– Проблемні столи;
– Майстер-класи;
– Школа педагогічної майстерності;
– Школа передового педагогічного досвіду;
– Школа молодого викладача;
– Індивідуальні та групові консультації;
– Творчі звіти циклових комісій.

У методичному кабінеті представлені методичні матеріали, що висвітлюють роботу педагогічного колективу: 

– Методичні розробки занять із застосуванням прикладних комп’ютерних програм;
– Методичні розробки із застосуванням новітніх технологій навчання, інтерактивних методів навчання, бінарних занять;
– Збірники творчих завдань, збірники задач, тощо;
– Робочі зошити для проведення навчальних практик та практичних занять;
– Кодопосібники;
– Електронні підручники;
– Лекцій з навчальних дисциплін;
– Матеріали передового педагогічного досвіду;
– Відеотека з досвіду проведення викладачами відкритих занять та виховних заходів;
– Відеотека навчальних матеріалів.


    Багато хто говорить, що бути творчою особистістю — це даність від Бога. Ні! Творчість — це 99 % поту і лише 1 % натхнення! А творчість педагога, якщо вірити В. А. Караковському, — це найважливіша ознака педагогічної культури.
    Ми з цим абсолютно згодні, а ви?!Translate