Навчальні дисципліни самостійного вибору ФМБ


КОМПОНЕНТИ САМОСТІЙНОГО

ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

підготовки фахового молодшого бакалавра

галузі знань  23 Соціальна робота

спеціальності  231 Соціальна робота

                                                                                                                                                                                   

Компоненти самостійного вибору в межах Коледжу
Блок 1. Соціокультурного менеджменту
Критичне мислення
Психологія фінансів
Компоненти самостійного вибору в межах спеціальності                
Блок 2.1. Соціально-педагогічних дисциплін
Соціальна терапія
Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки
Соціальна робота у сфері дозвілля
Блок 2.2. Спеціальні дисципліни практичного спрямування
Основи геронтології
Волонтерська діяльність
Протидія торгівлі людьми

        

Translate