071 Облік і оподаткування


Accountability-of-NGOs

Облік має своєю метою перемогу над часом,
він, повертаючи нас до минулого, дозволяє заглянути в майбутнє.

Гаррінгтон Емерсон


Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

    Головна мета освітньої діяльності з підготовки фахового молодшого бакалавра з обліку і оподаткування – це підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців в галузі обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, менеджменту, які оволодіють теоретичними знаннями, практичними навичками та здатні будуть їх ефективно застосовувати в діяльності комерційних та некомерційних підприємств, організацій для забезпечення сталого розвитку, отримання прибутку та ефективної ринкової діяльності на національному та міжнародному ринках.

    Облік – це визнана історією спеціальність! Без бухгалтерського обліку бізнес був би некерованим. Вивчаючи спеціальність Облік і оподаткування, здобувачі  фахової передвищої освіти відкривають для себе таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, оволодівають мистецтвом бухгалтера, аналітика, податківця і аудитора. Це надає  унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання обліковця і податківця, фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника

Випускники-фахівці з обліку і оподаткування можуть: 

• продовжити навчатись за ОС Бакалавр;
• успішно працювати в державних установах, банках і страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, небанківських кредитних установах, а також в акціонерних й інших компаніях, холдінгах, органах управління всіх рівнів, на підприємствах різних форм власності та займати посади:

– бухгалтера;
– бухгалтера-асистента;
– бухгалтера-експерта;
– бухгалтера і касира-експерта;
– податкового інспектора;
– інспектора з інвентаризації;
– інспектора-ревізора;
– контролера-ревізора;
– статистика;
– інкасатора;
– інспектора з контролю цінами;
– завідувача каси;
– касира (в банку, на підприємстві, організації, в установі);
– брокера з цінних паперів (посередника);
– ревізора-інспектора фіскальної служби;
– дилера (продавець) цінних паперів.Вибіркові дисципліни
Вибір навчальних дисциплін 2022р.

№ дисципліни/Сигмент вибору Запропоновані в межах Коледжу Блок 1 Блок 2
Дисципліна № 1
Дисципліна № 2 Аудит Звітність підприємств
Дисципліна № 3 Внутрішньогосподарський контроль Облік і оподаткування в галузях економіки
Translate