Відділ Кадрів


Гораш  Іван Михайлович

Посада: начальник відділу кадрів

Дата народження:

Освіта: 


Заремська Тетяна  Олегівна

Посада: інспектор з кадрів
Email:
Дата народження:
Освіта: вища


Діжицька Юлія Миколаївна

Посада: провідний фахівець
Дата народження: 23.08.2002
Освіта: Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій. (молодший спеціаліст)
Спеціальність:Право
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Спеціальність: право (бакалавр)


Коротун Вікторія Олегівна

Посада: фахівець I категорії
Дата народження:  23.05.2000 р
Освіта: вища, юридична


Translate