Кафедра цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій


Сидорук Людмила Миколаївна

Посада: т.в.о. завідувача кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: l_sudoryk@ukr.net
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: «Використання сучасних інформаційних технологій у процесі математичної підготовки здобувачів вищої освіти в умовах інклюзії».

Детальніше →


Шевчук Олександр Володимирович

Посада: викладач кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Формування експериментаторської компетенції майбутніх учителів фізики у процесі лабораторного практикуму»
Email: evruka@i.ua
Дата народження: 17 квітня 1988 року
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: цифрова економіка, новітні інтернет сервіси та технології.
Детальніше →


Мельник Андрій Миколайович

Посада: професор кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: доцент
E-mail: ame@wunu.edu.ua

Детальніше →


Бачинська Марина Володимирівна

Посада: викладач кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічна і науково-методична діяльність Н.Й. Волошиної (1940-2010 рр.)»
E-mail: bmv-marisha37@ukr.net
Дата народження: 01 грудня 1990 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: Духовно-моральне й естетичне виховання особистості засобами живої й неживої природи. Соціально-виховна й творчо-розвивальна робота з учнями та молоддю з особливими потребами. Оптимізація освітньо-виховного процесу в закладах освіти України.
Детальніше →


Бурденюк Світлана Вікторівна

Посада: доцент кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Е-mail: lanaburdenyuk@ukr.net
Дата народження: 23 серпня 1981 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: Пенсійна система та її реформування, розвиток фінансової системи України.
Кредо педагога: Розум багатіє від того, що він отримує, а серце – від того, що воно віддає. Справжній педагог повинен любити те, чому навчає і любити тих, кого навчає.

Освіта: вища
Детальніше →


Киселюк Максим Павлович

Посада: викладач кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст вищої категорії
Email: maximusmk@ukr.net
Коло наукових інтересів: Енергозберігаючі технології, акустична емісія напівпровідників та складних сполук.

Детальніше →


     Кафедра цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій створена 2 лютого 2023 року (наказ ректора інституту від 02 лютого 2023 р. № 23) та є випусковою кафедрою Навчально-наукового інституту економіки, управління та діджиталізації НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут».

     Кафедра має власний науково-методичний підхід до процесу навчання студентів. Вимоги та зміст підготовки визначаються навчальними планами підготовки фахівців за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», 051 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційними характеристиками та освітньо-професійними програмами.

        Кафедра цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій розробляє та застосовує прогресивні методи, новітні методики, інформаційні та інноваційні технології навчання. Кафедра активно використовує систему дистанційного навчання (Moodle, Microsoft Teams), що дозволяє: надати навчальну можливість взаємодії з кожним викладачем за допомогою використання технічних, програмних і адміністративних засобів мережі Інтернет; удосконалювати інтенсивні взаємодії студентів між собою і з викладачами-консультантами; дозволяють проводити електронні семінари і ділові ігри; легко змінювати зміст курсу, розміщеного на Інтернет-сторінці, вводити оновлені дані; корегувати курс за підсумками навчання.

   

 

      Освітньо-професійна програма 122 «Комп’ютерні науки» забезпечує  сукупність теоретичних та практичних компетенцій, які використовують у своїй роботі фахівці в області обчислювальної техніки, програмування, інформаційних систем і технологій.

      Особливостями навчання за спеціальністю «Комп’ютерні науки» в НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»  є поглиблене вивчення технологій роботи з комп’ютерною графіко, 3D-моделювання і анімації, технологій розробки ігрових додатків з використанням Unity, технологій доповненої/віртуальної реальності, інтелектуальних технологій. Особливим блоком розглядуються прикладні аспекти хмарних технологій, Big Data та Data Science.

    Навчальна програма спеціальності спрямована на підготовку інженерних/наукових кадрів, отримання ними практичних та теоретичних навичок створення і вдосконалення програмного забезпечення, інформаційних технологій візуалізації даних та моделювання.

     В процесі навчання використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання. До читання лекцій долучаються провідні фахівці з відповідних галузей науки, кандидати наук та доктори з професорським званням.

Освітньо-професійна програма 051 «Економічна кібернетика» формує знання, вміння та навики в галузі інформаційно-математичних компетенцій для вирішення економічних завдань суб’єктів господарювання, специфіки використання інформатики та математики для моделювання економічних процесів організацій. Займається вивченням процесу впровадження ІТ-технологій у здійснення аналітико-економічних розрахунків.

Фахівець з економічної кібернетики – це спеціаліст, який виконує функції економіста-аналітика, менеджера-аналітика, ІТ-фахівця, системного аналітика й адміністратора, ризик-менеджера. Він володіє високим професійним рівнем, має стійкі навички логічного й аналітичного мислення, здатен швидко адаптуватись до нових умов та компетентно й раціонально працювати у режимі постійного інноваційного пошуку, притаманного сучасним тенденціям функціонування й розвитку ІТ-сфери, економіки та бізнесу.

Translate