Навчальні дисципліни самостійного вибору ОС МагістрПерелік навчальних дисциплін самостійного вибору:

HR-менеджмент

Дитяча та сімейна арт-терапія в реабілітаційному процесі

Етнопсихологія та міжкультурні комунікації

Європейська економічна інтеграція

Інвайронментальна економіка

Інформаційна безпека у системі електронного урядування

Інформаційні війни та цифрова культура

Маркетинг у публічному управлінні

Нейропсихологія та психопатологія

Основи сучасних баз даних та знань

Податкова політика та управління

Психологічна діагностика в економічній діяльності

Психологічні технології маніпулювання

Психологія гендерної рівності в управлінні

Психологія емоційного інтелекту

Психологія здоров’я з основами психосоматики

Психологія інклюзивної освіти

Психологія фінансів

Соціальна відповідальність

Соціальна відповідальність та управління соціальною сферою

Соціальна економіка

Соціальне посередництво та фасилітації

Сучасні інформаційні технології

Тренінг особистісного росту

Тренінг профілактики емоційного вигоранняTranslate