072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок


Освітньо-професійна  програма

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

    Навчання за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» дає студентам фундаментальні знання з економічної теорії, теорії фінансів та банківської справи, світової економіки і міжнародних економічних відносин, менеджменту, маркетингу, прогнозування і планування в умовах ринку, ціноутворення, статистики, бухгалтерського обліку та аудиту, економічного аналізу. Це дозволить майбутнім фахівцям з фінансів, банківської справи та страхування, оволодіти практичними прийомами і методами управління фінансами підприємств реальної економіки і фінансового сектора, органів місцевого самоврядування, управляти коштами фондів страхування; знати сучасну систему оподаткування і фінансове право, проводити оцінку вартості майна та бізнесу, складати і аналізувати інвестиційні проекти, діагностувати фінансовий стан підприємства і здійснювати антикризове управління.


По закінченню навчання випускники зі спеціальності «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» оволодіють такими знанням та навичками:

  • знання й практичні навички у сфері державних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання, міжнародних фінансів та фінансового ринку для прийняття оптимальних управлінських рішень у сфері фінансів і кредиту;
  • знання сучасних теорій фінансів, закономірності фінансових процесів, інструментів, що використовуються при реалізації державної фінансової політики на різних стадіях економічного циклу;
  • проведення наукових досліджень з фінансів, банківської справи та страхування індивідуально або в складі команди, що вимагає достатнього рівня знань методології, опрацювання наукових джерел, аналізу якісних та планових і фактичних показників фінансової звітності;
  • розробка і реалізація стратегії розвитку підприємства, організації, передбачення можливих фінансових ризиків, врахування фінансових чинників внутрішнього і зовнішнього середовища для прогнозування його фінансової рівноваги.

Отримані професійні знання сприяють подальшому працевлаштуванню:

    у системі органів державного управління (Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, податкових та митних підрозділах Державної фіскальної служби України, Національного банку України, Державної казначейської служби України, Державної аудиторської служби України); у об’єднаних територіальних громадах, національних та міжнародних компаніях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, фінансових установах і підприємствах, банківських установах, страхових та аудиторських компаніях, митно-брокерських конторах; продовжити наукову та викладацьку кар’єру у закладах вищої освіти, науково-дослідних та експертно-аналітичних установах, у банки; біржах; бізнес-структурах; інвестиційних, страхових, консалтингових та FinTechкомпаніях; кредитних спілках; ломбардах; фінансових компаніях; digital-секторі економіки; робота в сфері криптовалют та блокчейн-технологій.


Translate