Лабораторія психологічного консультування та тренінгів

В Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» створено та успішно здійснює свою діяльність Лабораторія психологічного консультування та тренінгів НРЗВО КПДІ для здобувачів освіти, які можуть отримати практичний досвід та можливості відпрацювання на практиці теоретичних знань, щоб застосовувати їх в подальшій своїй професійній діяльності.
15 лютого 2023р. в НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» (ректор Мар’ян Миколайович Тріпак, к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти України) в Лабораторії психологічного консультування та тренінгів НРЗВО КПДІ, за ініціативи т.в.о. керівника Оксана Палилюлько, к.істор.н., та колективу Навчально-наукового інституту соціо-психологічної діяльності та реабілітації НРЗВО КПДІ, командою практичних психологів кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т.Сосновської (Федорчук В. М., Столяренко О. Б., Жиляк Н.В., Власенко Ю. К.) та командою Психолого-педагогічного відділу (керівник – Сторожук Н. Р., психолог – Макогонюк Л. Я., соціальний педагог – Данилевич Л. І.) відбулось відкриття серії тренінгових занять з молоддю закладу, майбутніми сучасними фахівцями, які навчаються за спеціальністями 053 Психологія та 231 Соціальна робота. Діяльність Лабораторії спрямована на формування професійно компетентної, творчо мислячої особистості, яка відповідає вимогам сучасного суспільства та у контексті відновлення України. Професіонали-практики, представники академспільноти Інституту, викладачі кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т.Сосновської – Федорчук В. М., к.психол.н., доцент, доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської; Столяренко О. Б., к.психол.н., доцент, доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської; Жиляк Н. В., к.психол.н., доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської; Власенко Ю. К., к.політол.н., викладач кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської – ознайомили студентів з діяльністю Лабораторії психологічного консультування та тренінгів, планом її роботи на 2 семестр, основними запланованими подіями з метою розвитку практичних навичок майбутніх молодих фахівців, підвищення їх професійних компетентностей, рівня знань і особистісних якостей майбутніх психологів та соціальних працівників.
Зустрічі з психологами-практиками відбуватимуться щосереди в Лабораторії психологічного консультування та тренінгів НРЗВО КПДІ.
Запрошуємо всіх бажаючих до плідної співпраці!


Translate