015:39 Професійна освіта: Цифрові технології


галузі знань 01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

за спеціальністю 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

за спеціалізацією 015.39 «ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

    Головна мета забезпечити умови формування і розвитку здобувачами фахової передвищої освіти компетентностей та результатів навчання, необхідні для здійснення фахової діяльності  у сфері професійної освіти за спеціалізаціями. 


Об’єкт: структура та функціональні компоненти системи професійної освіти; теоретичні та практичні основи, технології та обладнання для виконання спеціальних робіт, пов’язаних із використанням методів відповідних наук в установах та організаціях галузі/сфери.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних здійснювати освітню діяльність із професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників для підприємств, установ та організацій галузі/сфери відповідно до спеціалізації.

Теоретичний зміст предметної області: Основні поняття, концепції, принципи і технології наук про освіту, фундаментальних і прикладних наук галузі відповідно до спеціалізації. Теорії і методи, спеціалізовані задачі та вирішення практичних проблем у професійній освіті та виробничій діяльності згідно з спеціалізацією.

Методи, методики та технології: методи організації, здійснення, стимулювання, мотивації та контролю за ефективністю і корекції навчально-пізнавальної діяльності; професійно-орієнтовані методики методика професійного навчання; навчальні, виховні розвивальні освітні і технології для застосовування на практиці.

Інструменти та обладнання: спеціалізоване програмне забезпечення для здійснення освітнього процесу; сучасне промислове, технологічне обладнання предметної галузі відповідно до спеціалізації.Translate