Реабілітаційно-медичний центр


Справжню ціну здоров’ю знає лише той, хто його втратив 

Все, що здавалось неможливим, стає буденністю з нами


    Одним із пріоритетів діяльності Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” є створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної, фізичної та психологічної реабілітації студентів-інвалідів.

Коломієць Яна Валентинівна

Посада: т.в.о. керівника оздоровчо-реабілітаційного та фізкультурного центру
Дата народження: 02.11.1992 р.
Email: yanaremarovich@gmail.com
Освіта: вища
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018 р., диплом магістра за фахом фізичний терапевт та викладач фізичної реабілітації.

    Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” упродовж всього терміну навчання здійснює комплексну реабілітацію студента з інвалідністю, а саме:

   Фізична реабілітація – процес, який має на меті підтримати або відновити втрачене здоров’я студента з інвалідністю. Завдання фізичної реабілітації реалізуються через: проведення навчальних занять з фізичної культури в групах за нозологіями захворювання; проведення занять спортивних секцій не лише з традиційних, а й видів спорту для інвалідів (сидячий волейбол); проведення занять реабілітаційних груп; проведення індивідуальних занять ЛФК (поза розкладом занять); проведення занять з арт-терапії;надання послуг оздоровчого масажу;
навчання студентів виконанню техніки оздоровчого масажу/самомасажу; організація та проведення пішохідних прогулянок/ туристичних походів.
    Медична реабілітація – відновлення здоров’я студента з інвалідністю. Медична реабілітація передбачає медикаментозне лікування за узгодженням з вузьким спеціалістом.
    Трудова реабілітація – створення спеціальних чи спеціально пристосованих робочих місць для проведення занять навчальної практики (практичних занять).
     Професійна реабілітація – система заходів, спрямованих на створення для особи з інвалідністю доступного та сприятливого освітнього середовища, зокрема на: формування у студентів з інвалідністю позитивної мотивації до змісту
професійної підготовки; методично обґрунтована організація освітнього процесу; створення інтегрованих групах; створення умов для навчання за індивідуальним планом навчання; організація позааудиторної діяльності студентів з метою оптимізації їх міжособистісного спілкування, створення умов для виявлення їх здібностей, індивідуального самовираження, самоутвердження, активного залучення до громадського життя групи, навчального закладу, міста; навчання викладачів та кураторів груп у напрямку виявлення та подолання труднощів адаптації студента з інвалідністю тощо.
    Соціальна реабілітація – комплекс заходів, спрямованих на відновлення порушених чи втрачених індивідом суспільних зв’язків та відносин унаслідок стану здоров’я зі стійкими розладами функцій організму; зміни соціального статусу. Соціальна реабілітація здійснюється у формі соціально-побутового патронажу.
   Побутова реабілітація – комплекс заходів спрямований на відновлення функцій самообслуговування, досягнення самостійності в побуті особи з інвалідністю.
    Психолого-педагогічна реабілітація спрямована на з’ясування психологічних особливостей вихованців з інвалідністю, збереження їх психічного здоров’я, надання допомоги з адаптації та інтеграції у освітнє середовище, формування самоутвердження і належної самооцінки особою своїх можливостей.
    Реалізація завдань усіх видів реабілітації дозволяє студенту з інвалідністю отримати відповідну і посильну до фізичних можливостей спеціальність, повірити в себе, свої сили, можливості, стати корисним суспільству і державі.
    На заняттях лікувальної фізичної культури забезпечується наскрізна та безперервна фізична реабілітація студентів-інвалідів, проводиться робота щодо відновлення та корекції здоров’я, активізуються резервні можливості особистості.      Основним завданням кожної групи є відновлення втрачених функцій організму молодої людини.
    Заняття з лікувальної фізичної культури передбачають індивідуальний підхід до кожного студента – індивідуальний підбір вправ, навантаження на організм.

    Ефективному фізичному вихованню та зміцненню здоров’я студентської молоді сприяють заняття з плавання, що проходять з використанням сучасних методик лікувальної фізкультури та систематична робота секції з плавання. На період навчання студенти з особливими потребами знаходяться під цілодобовим контролем медичних працівників.

    За результатами медичних обстежень студенти-інваліди кожної групи поділяються на підгрупи за нозологіями захворювань.
    Виділено чотири групи нозологій захворювань:
• захворювання серцево-судинної та дихальної систем;
• захворювання опорно-рухового апарату;
• захворювання внутрішніх органів;
• захворювання очей та центральної нервової системи.

Для відновлення фізичного здоров’я студентів створено сучасну фізкультурно-спортивну та реабілітаційну базу.
Погорецька Ольга Феофанівна

Посада: керівник сектору фізкультури та реабілітації, викладач
Дата народження: 09.04.1975 р.
Email:
Освіта: вища
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011 р., диплом магістра за фахом викладач фізичного виховання.


                                             Кухар Кристина Сергіївна
Посада: провідний фахівець з фізичної реабілітації.
Дата народження: 22.08.19996 р.
Електронна адреса: kuhar.kristi96@gmail.com
Освіта: вища
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019 р., диплом магістра за фахом фізичний терапевт та викладач фізичної реабілітації.


Ткачук Роман Олександрович

Посада: викладач фізичного виховання реабілітаційного центру
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
Email: romantkacuk81@gmail
Дата народження: 07.03.1981р.
Освіта: вища


Кравець Василь Миколайович

Посада: викладач методист
Дата народження: 25.12.1942 р.
Email:
Освіта: вища
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 1969 р., диплом магістра за фахом викладач фізичного виховання.

Translate