Пещанюк Надія Олексіївна

Посада: завідувач відділення, викладач зарубіжної літератури та української мови за професійним спрямуванням
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: peshchaniukn.o@ukr.net
Дата народження: 24.09.1981 р.
Освіта: вища

Місія відділення – надання якісних освітніх послуг, забезпечення інноваційного характеру освіти з урахуванням сучасних запитів стейкхолдерів.

Основні завдання відділення:

 • Забезпечення відповідності рівня підготовки студентів відділення до вимог Державних стандартів освіти, запитів ринку праці.
 • Організація освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм, що враховують найновітніші досягнення світової та вітчизняної науки і практики у сфері професійної діяльності.
 • Створення, впровадження та постійне вдосконалення системи контролю якості освітніх послуг на основі компетентнісного підходу відповідно до тенденцій розвитку науки, практики, змін запитів ринку, використання новітніх освітніх програм і технологій.
 • Постійне вдосконалення нормативно-методичної документації, що регламентує освітній процес.
 • Підготовка звітів та даних про освітній процес на відділенні.
 • Постійне всебічне вивчення рівня роботи з метою впровадження прогресивних форм організації освітнього процесу для підвищення якості підготовки спеціалістів.
 • Моніторинг якості підготовки студентів шляхом відвідування занять, проведення зрізів знань дисциплін навчального плану
 • Поширення інформації про досягнення роботи на відділенні з метою формування контингенту студентів.
 • Дотримання викладачами та студентами Правил внутрішнього розпорядку Фахового коледжу, охорони праці, техніки безпеки.
 • Організація навчально-виховного процесу на відділенні, тісна співпраця з дирекцією, цикловими комісіями, кураторами груп, викладачами.
 • Здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної діяльності на відділенні.
 • Створення умов для індивідуального розвитку і всебічного формування особистості студента, сприятливого морально-психологічного клімату в навчальних групах відділення.
 • Забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, формування у студентів глибоких переконань про необхідність поваги до загальнолюдських і національних цінностей, переконань у необхідності неухильного дотримання прийнятих у суспільстві правил поведінки, відповідального ставлення до навчання, переконаності в особистій і суспільній необхідності глибоких і якісних знань і вміння застосовувати їх у практичній професійній діяльності.
Translate