20180607_economist_01

Справжній економіст, знавець своєї справи, повинен бути наділений різноманітними обдаруваннями – певною мірою повинен бути математиком, істориком, державним діячем… Він повинен вивчати сучасність у світлі минулого – заради майбутнього.

Дж. М. Кейнс


Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність 051 «Економіка»

Головна мета освітньої діяльності з підготовки фахового молодшого бакалавра з економіки – це підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців в галузі економіки які оволодіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, здатні будуть вирішувати спеціалізовані практичні проблеми у сфері економіки, що передбачає застосування відповідних теорій та методів економічної науки, зокрема положень загальних законів мікро- та макроекономіки, та розуміння тенденцій розвитку економічних систем, мотивації та поведінки суб’єктів ринку, пояснює соціально-економічні процеси, вивчає методи їхнього моделювання та політику регулювання на різних управлінських рівнях.

Спеціальність Економіка – дає можливість зрозуміти загальні закони та тенденції розвитку економічних систем, мотивацію та поведінку суб’єктів ринку, соціально-економічні процеси, їх моделювання та регулювання.

Випускники-фахівці з економіки можуть:

• продовжити навчатись за ОС Бакалавр;
• успішно працювати в державних установах, банках і страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, небанківських кредитних установах, а також в акціонерних й інших компаніях, холдінгах, органах управління всіх рівнів, на підприємствах різних форм власності та займати посади:

– економіста;
– економічного радника;
– економіста-аналітика;
– економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
– економіста з матеріально-технічного забезпечення;
– економіста з планування;
– економіста із ціноутворення;
– економіста обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
– економіста з фінансової роботи;
– економіста з податків і зборів;
– заступника директора з економічних питань;
– економіста відділу нормування та оплати праці.Вибіркові дисципліни

Translate