Сектор надання освітніх послуг та підвищення кваліфікації

ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ СЕКТОРУ

Боровисюк Таїса Василівна

Посада: викладач суспільно-гуманітарних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Дисципліни, які викладає: українська література, історія соціальної роботи в Україні та за кордоном, основи екології, культурологія, етика соціальної роботи, психологія та етика ділових відносин.
Email: tajabor@ukr.net
Коло наукових інтересів: дослідження, узагальнення, розробка освітніх технологій, методик, педагогічних методів та прийомів, які формують критичне мислення – ключову компетентність здобувачів освіти.

відповідно до Положення про перелік платних послуг, які можуть надаватися Навчально-реабілітаційним закладом вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», Сектор організовує  та надає  платні освітні послуги:  проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії

Translate