Навчально-науковий інститут економіки, управління та діджиталізації

Т.в.о. керівник Навчально-наукового інституту економіки, управління та діджиталізації
НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»

                      Гуменюк Ірина Леонтіївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: “Розвиток особистих селянських господарств в умовах національної економіки“
Email: vons–irina@ukr.net
Дата народження: 07 вересня 1973 р.
Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми обліку та оподаткування в умовах інклюзії.
Детальніше →


Тріпак Мар’ян Миколайович

Посада: професор кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки, ректор НРЗВО “Кам’янець-Подільського державного інституту”
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент, Заслужений працівник освіти України
Email:
Дата народження: 22 березня 1975 року
Освіта: вища
Коло наукових інтересів:
Детальніше →


                      Гуменюк Ірина Леонтіївна

Посада: в.о. завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія, доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: “Розвиток особистих селянських господарств в умовах національної економіки“
Email: vons–irina@ukr.net
Дата народження: 07 вересня 1973 р.
Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми обліку та оподаткування в умовах інклюзії.
Детальніше →


Тимків Андрій Олександрович

Посада: керівник навчально-методичного та наукового відділу, викладач  кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Система ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку»
Email: andriy_t@ukr.net
Дата народження: 27 червня 1983 року
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: функціонування банківської системи, інвестиційна діяльність індивідуальних та інституційних інвесторів.
Детальніше →


Бачинська Олена Миколаївна

Посада: в.о. завідувач кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій
Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент
Тема кандидатської дисертації: «Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах формування якості освітніх послуг»
E-mail: Helena_kozak@ukr.net
Дата народження: 17 березня 1986 р.
Освіта: вища.
Коло наукових інтересів: економіка освіти, економіка праці, педагогіка і психологія вищої школи.
Детальніше →


Годнюк Ірина Валентинівна

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: kapelka287@gmail.com
Дата народження: 28 вересня 1977 р.
Коло наукових інтересів: Облік в сучасних умовах господарювання.
Детальніше →


Шевчук Олександр Володимирович

Посада: викладач кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Формування експериментаторської компетенції майбутніх учителів фізики у процесі лабораторного практикуму»
Email: evruka@i.ua
Дата народження: 17 квітня 1988 року
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: цифрова економіка, новітні інтернет сервіси та технології.
Детальніше →


Лаврук Олександр Валерійович

Посада: доцент кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки, в.о. проректора з навчальної  роботи
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук
Email: arhangelprime@gmail.com
Дата народження: 26 березня 1987 р.
Коло наукових інтересів: Управління персоналом; Економіка та управління підприємствами та організаціями; Інновації та інвестиції; Сфера АПК; Механізми державного управління та регулювання.
Детальніше →


Лучик Василь Єфремович

Посада: завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Email: luchik-vasil@ukr.net
Дата народження: 1964 р.н.
Коло наукових інтересів: Регіональна економіка та моделювання регіональних систем; Моделювання соціального та економічного розвитку регіонів України; Особливості економічного розвитку прикордонних регіонів.
Детальніше →


 

 

 

Макєєва Людмила
здобувач освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності економічна кібернетика


 

Зарванський Олександр
здобувач освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності фінанси, банківська справа і оподаткуванн


 

 

 

Вишневська Ірина здобувач
освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності облік і оподаткування


За рішенням Вченої ради (протокол № 04 від 26 січня 2023р.) в НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» 01 лютого 2023 року було створено навчально-науковий інститут економіки, управління та діджиталізації (Наказ ректора від 03.02.2023р.№ 20).
Місія інституту як підрозділу вищого навчального закладу є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність, яка може бути реалізована винятково завдяки забезпеченню високої якості освіти та наукових досліджень, їх нерозривної інтеграції і поєднання з інноваційною діяльністю.
Склад інституту:
кафедра публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки;
кафедра фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія;
кафедра цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій;

Колектив навчально-наукового інституту здійснює професійне навчання за програмами:

ОС «Бакалавр»
051 «Економіка»
051 «Економіка (ОПП «Економічна кібернетика»)
122 «Компютерні науки»
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування та фондовий ринок»
денна форма навчання
заочна форма навчання

ОС «Магістр»
051 «Економіка»
281 «Публічне управління та адміністрування»
денна форма навчання
заочна форма навчання
Інститут активно співпрацює з обласними та районними адміністраціями, територіальними органами виконавчої влади, селищними та сільськими громадами областей України. Колектив інституту є членами ГО «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України»
Інститут спільно з кафедрами здійснює міжнародну співпрацю із зарубіжними партнерами: Технічний університет Молдови (республіка Молдова), Державний університет прикладних наук (республіка Польща), Wyższa szkoła gospodarki (Bydgoszcz) (республіка Польща), Jihočeská univerzita v českých budějovicích (Чехія)

В інституті створено постійно діючий дорадчо-консультаційний орган з питань забезпечення якості освітніх програм і підвищення рівня комунікації здобувачів вищої освіти з потенціальними роботодавцями-Раду стейкхолдерів.
Контактна інформація:
Адреса: 32300 вул. Годованця 13, м. Кам’янець-Подільський, Навчально-науковий інститут економіки, управління та діджиталізації Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Тел.: +38 (096)453-31-87
E-mail: kaf-fin-eco@ukr.net

Рада стейкхолдерів

Тополян Роман – головний бухгалтер ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат»

Квасовський Олександр – головний економіст у ТОВ Завод “Ремпобуттехніка”
КОРОЛЬ Ірина – директор Тернопільського навчально-реабілітаційного центру Тернопільської обласної ради
КРАВЧУК Ігор – доктор економічних наук, професор, завідувач сектору фінансів кафедри управління організаційними інноваціями Бидгоської політехніки (Республіка Польща)
Лілія Шкира – головний спеціаліст відділу регіональної молодіжної політики та підтримки ініціатив молоді департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України
Юлія Шендерівська – Виконавчий директор ГО “Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України”, САРА, CertIFRS
Валентин Кардаш – керуючий територіально-відокремленого без балансового відділення АТ «Ощадбанк» м. Кам’янець-Подільський
Translate