Факультет економіки, управління та діджиталізації


ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ


в.о. декана факультету економіки, управління та діджиталізації
НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»

                      Гуменюк Ірина Леонтіївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент
Тема кандидатської дисертації: “Розвиток особистих селянських господарств в умовах національної економіки“
Email: vons–irina@ukr.net
Дата народження: 07 вересня 1973 р.
Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми обліку та оподаткування в умовах інклюзії.
Детальніше →


ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА


Годнюк Ірина Валентинівна

Посада: заступника декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: kapelka287@gmail.com
Дата народження: 28 вересня 1977 р.
Коло наукових інтересів: Облік в сучасних умовах господарювання.
Детальніше →


Коркушко Олег Никодимович

Посада: заступника декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: oleg-ua82@ukr.net
Дата народження: 12 травня 1982 р.
Коло наукових інтересів: Облік і аудит власного капіталу; облік в державному секторі; особливості децентралізації в Україні; стан та шляхи розвитку інклюзивної освіти в Україні.
Детальніше →


Кушнір Людмила Анатоліївна

Посада: заступника декана з практичної підготовки, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: oblik.posek@gmail.com
Дата народження: 28 січня 1966 р.
Коло наукових інтересів: Актуальні питання організації бухгалтерського обліку.
Детальніше →


Пушкар Інна Миколаївна 

Посада: провідний фахівець, викладач фундаментальних дисциплін
Дата народження: 14.10. 1980 р.
E-mail: innapush@ukr.net
Освіта: вища
Тріпак Мар’ян Миколайович

Посада: професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія, ректор НРЗВО “Кам’янець-Подільського державного інституту”
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент, Заслужений працівник освіти України
Email:
Дата народження: 22 березня 1975 року
Освіта: вища
Коло наукових інтересів:
Детальніше →


                      Гуменюк Ірина Леонтіївна

Посада: декан факультету, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: “Розвиток особистих селянських господарств в умовах національної економіки“
Email: vons–irina@ukr.net
Дата народження: 07 вересня 1973 р.
Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми обліку та оподаткування в умовах інклюзії.
Детальніше →


Тимків Андрій Олександрович

Посада: в.о завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Система ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку»
Email: andriy_t@ukr.net
Дата народження: 27 червня 1983 року
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: функціонування банківської системи, інвестиційна діяльність індивідуальних та інституційних інвесторів.
Детальніше →


Бачинська Олена Миколаївна

Посада: в.о. завідувача кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент
Тема кандидатської дисертації: «Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах формування якості освітніх послуг»
E-mail: Helena_kozak@ukr.net
Дата народження: 17 березня 1986 р.
Освіта: вища.
Коло наукових інтересів: економіка освіти, економіка праці, педагогіка і психологія вищої школи.
Детальніше →


Годнюк Ірина Валентинівна

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: kapelka287@gmail.com
Дата народження: 28 вересня 1977 р.
Коло наукових інтересів: Облік в сучасних умовах господарювання.
Детальніше →


Шевчук Олександр Володимирович

Посада: викладач кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Формування експериментаторської компетенції майбутніх учителів фізики у процесі лабораторного практикуму»
Email: evruka@i.ua
Дата народження: 17 квітня 1988 року
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: цифрова економіка, новітні інтернет сервіси та технології.
Детальніше →


Лаврук Олександр Валерійович

Посада: в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук
Email: arhangelprime@gmail.com
Дата народження: 26 березня 1987 р.
Коло наукових інтересів: Управління персоналом; Економіка та управління підприємствами та організаціями; Інновації та інвестиції; Сфера АПК; Механізми державного управління та регулювання.
Детальніше →


Макєєва Людмила
здобувач освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності економічна кібернетика


Зарванський Олександр
здобувач освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності фінанси, банківська справа і оподаткування


Вишневська Ірина здобувач
освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності облік і оподаткування


За рішенням Вченої ради (протокол № 04 від 26 січня 2023р.) в НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» 01 лютого 2023 року було створено навчально-науковий інститут економіки, управління та діджиталізації (Наказ ректора від 03.02.2023р.№ 20). 31 серпня 2024 року навчально-науковий інститут було реорганізовано у факультет (Наказ ректора від 31.08.2023р.№ 202).
Місія факультету як підрозділу закладу вищої освіти є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність, яка може бути реалізована винятково завдяки забезпеченню високої якості освіти та наукових досліджень, їх нерозривної інтеграції і поєднання з інноваційною діяльністю.
Склад факультету:
кафедра публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки;
кафедра фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія;
кафедра цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій;

Колектив факультету здійснює професійне навчання за програмами:

ОС «Бакалавр» (денна та заочна форми навчання)
051 «Економіка»
051 «Економіка (ОПП «Економічна кібернетика»)
015.39 «Професійна освіта: Цифрові технології»
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування та фондовий ринок»

ОС «Магістр» (денна та заочна форми навчання)
051 «Економіка»
281 «Публічне управління та адміністрування»

Факультет активно співпрацює з обласними та районними адміністраціями, територіальними органами виконавчої влади, селищними та сільськими громадами областей України. Колектив факультету є членами ГО «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України»
Факультет спільно з кафедрами здійснює міжнародну співпрацю із зарубіжними партнерами: Технічний університет Молдови (республіка Молдова), Державний університет прикладних наук (республіка Польща), Wyższa szkoła gospodarki (Bydgoszcz) (республіка Польща), Jihočeská univerzita v českých budějovicích (Чехія)

У факультеті створено постійно діючий дорадчо-консультаційний орган з питань забезпечення якості освітніх програм і підвищення рівня комунікації здобувачів вищої освіти з потенціальними роботодавцями-Раду стейкхолдерів.
Контактна інформація:
Адреса: 32300 вул. Годованця 13, м. Кам’янець-Подільський, Факультет економіки, управління та діджиталізації Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Тел.: +38 (096)453-31-87
E-mail: kaf-fin-eco@ukr.net

Рада стейкхолдерів

Тополян Рубен – головний бухгалтер ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат»

Квасовський Олександр – головний економіст у ТОВ Завод “Ремпобуттехніка”
КОРОЛЬ Ірина – директор Тернопільського навчально-реабілітаційного центру Тернопільської обласної ради
КРАВЧУК Ігор – доктор економічних наук, професор, завідувач сектору фінансів кафедри управління організаційними інноваціями Бидгоської політехніки (Республіка Польща)
Лілія Шкира – головний спеціаліст відділу регіональної молодіжної політики та підтримки ініціатив молоді департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України
Юлія Шендерівська – Виконавчий директор ГО “Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України”, САРА, CertIFRS
Валентин Кардаш – керуючий територіально-відокремленого без балансового відділення АТ «Ощадбанк» м. Кам’янець-Подільський
Надія Попова – керівник Кам’янець-Подільського управління Державної казначейської служби України Хмельницькій області
Василевич Андрій – директор відділення 160 АТ ТАСКОМБАНК
Щегельський Андрій – начальник відділу формування електронних трудових книжок управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області
ІЛЬЧИК Василь – офіційний бізнес-тренер Страхова компанія «ТАС»
Translate