Бачинська Марина Володимирівна

Бачинська Марина Володимирівна

Посада: викладач кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічна і науково-методична діяльність Н.Й.Волошиної (1940-2010 рр.)»
E-mail: bmv-marisha37@ukr.net
Дата народження: 01 грудня 1990 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: Духовно-моральне й естетичне виховання особистості засобами живої й неживої природи. Соціально-виховна й творчо-розвивальна робота з учнями та молоддю з особливими потребами. Оптимізація освітньо-виховного процесу в закладах освіти України.

1. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (09.2008 – 06.2013). Природничий факультет. Спеціальність: «Біологія». Кваліфікація: «Біолог. Вчитель біології, географії та екології». ХМ № 45790512. Диплом з відзнакою.
2. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (09.2013-06.2014). Спеціальність: «Біологія». Кваліфікація: «Біолог. Викладач біології». ХМ № 47541038. Диплом з відзнакою.
3. Навчання в аспірантурі педагогічного факультету Кам’янець-Подільський національного університету імені Івана Огієнка (11.2014-10.2018). Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки історія. ДК №054624. Видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 20 червня 2019 року.

2014-2018 рр. – аспірант кафедри педагогіки та управління навчальним закладом в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
2019-2020 рр. – керівник гуртків в Кам’янець-Подільському позашкільному навчально-виховному об’єднанні.
З 2020 р. – до даного часу – викладач кафедри соціальної роботи та психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Наукові доробки: 24 одноосібні наукові праці, в тому числі 8  наукових статей  у фахових виданнях, з яких 1 публікація у науковому виданні, яке включено до міжнародних наукометричних баз та 1 публікація в зарубіжному науковому виданні.
2 Статті у не фахових виданнях.
14 Публікацій у збірниках матеріалів  науково-практичних конференцій Міжнародного, Всеукраїнського та Регіонального рівнів.

Маю досвід міжнародної співпраці з громадськими діячами з Норвезького міста Веннесла в напрямі ефективної організації морально-виховних та спортивно-оздорочних дозвільних програм з дітьми та молоддю України. 

Протягом 10 років займаюсь організацією та виконанням морально-виховних та спортивно-оздоровчих, творчо-розвивальних та розважальних програм для дітей в дитячих християнських таборах Хмельницької області. 

Три роки працювала в волонтерській команді щодо християнського виховання та духовно-опікунської роботи з дітьми-сиротами в с. Оринин та с. Голенищево.

У 2012-2013 навчальному році за активну громадську, наукову діяльність та відмінне навчання отримувала стипендію Кабінету Міністрів України (Розпорядження №  474-р від 3 липня 2013 р.).

Translate