Спеціальні умови вступу

Вступ на підставі співбесіди у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти
«Кам’янець-Подільський державний інститут» 2023 році

Реєстрація  заяв на участь у співбесідах  проводиться з 3 липня 2023 р. до 10 липня 2023 р. (до 18:00)
(виключно на контракт – до 25 липня)
Проведення співбесід, 07 липня – 18 липня
 (виключно контракт – до 31 липня)

ГРАФІК
проведення фахових вступних випробувань для вступників, які вступають
для здобуття освітнього ступеня бакалавр

11 липня 2023 р. (вівторок)
12 липня 2023 р. (середа)
13 липня 2023 р. (четвер)
14 липня 2023 р. (п’ятниця)

Цьогорічним Порядком прийому до закладів вищої освіти передбачені випадки, коли замість результатів НМТ для вступу можуть використовуватись результати співбесіди з тих самих предметів.

Зокрема, для вступу на контракт на спеціальності, яким надається особлива державна підтримка, можуть використовуватись тільки результати співбесіди або розгляду мотиваційних листів.

Окрім того, інші категорії вступників, які мають право вступати до закладу вищої освіти за результатами індивідуальної співбесіди, визначені у розділі VIII Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році.

Співбесіди з предметів для вступників на основі повної загальної середньої освіти та ступеню молодшого бакалавра, які вони проходять замість НМТ, проводяться за програмами ЗНО.

Право на вступ за співбесідою

Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди та в разі позитивної оцінки зараховуються на навчання:

Для цих категорій вступників індивідуальна усна співбесіда може проводитись дистанційно за рішенням закладу вищої освіти.

Право на індивідуальну співбесіду замість НМТ (Квота-1)

Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання необхідної кількості балів за кожний з предметів допускаються до участі в конкурсному відборі:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в НМТ у 2023 році через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження національного мультипредметного тесту Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження НМТ);
 • особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2023 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900, (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа) військовослужбовці, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (тільки під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, крім спеціальностей 081 «Право», 293 «Міжнародне право»);
 • особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення.

Право на індивідуальну співбесіду замість НМТ (Квота-2)

Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання необхідної кількості балів за кожний з предметів допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу на основі повної загальної середньої освіти або ступеню молодшого бакалавра:

 • особи, місце проживання яких станом на 24 лютого 2022 року задекларовано (зареєстровано) на тимчасово окупованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі;
 • особи, які переселилися з неї після 24 лютого 2022 року;
 • особи, які проживають у населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій станом на 01 липня 2023 року, або тимчасова окупація яких російською федерацією завершилась після 24 лютого 2022 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість результатів національного мультипредметного тесту або творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у Додатку 1).

Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2.

Інші умови

Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням на основі повної загальної середньої освіти і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

Перелік документів осіб, які мають право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі при вступі до закладів вищої освіти України для здобуття вищої освіти, дивіться за посиланням.

Також деякі категорії вступників мають право на переведення на вільні місця державного замовлення. Перелік осіб, які за наявності вакантних місць мають право на переведення на місця державного (регіонального) замовлення, дивіться за посиланням.

Складено відповідно до положень Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році.

 


До уваги вступників!
НРЗВО « Камянець-Подільський державний інститут»
здійснює набір бажаючих отримати ступінь  Магістр
(денна та заочна форми навчання):
032 Історія та археологія

051 Економіка(ОПП «Економіка та соціальна психологія»)
281 Публічне управління та адміністрування
053 Психологія (ОПП «Реабілітаційна психологія») 

Реєстрація на фахові вступнів випробування проводиться
з 1 липня 2023 р. до 16 липня 2023 р. (до 18:00)

Індивідуальні усні співбесіди замість єдиного вступного іспиту, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ проводяться з 17 по 28 липня (включно).
Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на контракт, проводиться з 31 липня до 18:00 14 серпня.

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.
Подання заяв для вступу розпочинається 31 липня та закінчується о 18:00

 21 серпня.

ГРАФІК
проведення фахових вступних випробувань для вступників, які вступають для здобуття освітнього ступеня магістра

18 липня 2023 р. (вівторок)
20 липня 2023 р. (четвер)
24 липня 2023 р. (понеділок)
01  серпня 2023 р. (вівторок)
03 серпня 2023р. (четвер)
07 серпня 2023р. (понеділок)

Абітурієнти, які бажають вступити в магістратуру в 2023 році, мають скласти єдиний вступний іспит, або єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування, або фаховий іспит чи співбесіду в НРЗВО “КПДІ”.

Цього року для всіх майбутніх магістрів, окрім тих, хто вступатиме виключно на контракт на спеціальності, яким надається особлива державна підтримка, буде проведено єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Строки реєстрації вступників у магістратуру

Реєстрація для складання магістерських тестів у 2023 році розпочинається 08 травня (з 9:00) та закінчується о 18:00 31 травня.

До 18 червня всі зареєстровані учасники іспитів отримають на своїй інформаційній сторінці «Кабінет вступника» запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.

Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ розпочинається 01 липня та закінчується о 18:00 16 липня.

Строки проведення магістерських тестів

Вступні випробування проводяться у два етапи:

 • основна сесія (з 23 червня до 21 липня);
 • додаткова сесія (з 3 до 16 серпня);
 • cпеціальна сесія.

Спеціально організована сесія ЄВІ відбудеться на платній основі у строки, визначені Міністерством освіти і науки. Узяти участь у ній зможуть вступники, які бажають повторно скласти ЄВІ, або  ті, хто не реєструвався для участі в основній сесії.

Строки проведення співбесід

Індивідуальні усні співбесіди в закладах вищої освіти замість єдиного вступного іспиту, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ проводяться з 17 по 28 липня (включно).

Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на контракт, проводиться з 31 липня до 18:00 14 серпня.

Строки реєстрації електронних кабінетів та прийому документів

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Подання заяв для вступу розпочинається 31 липня та закінчується о 18:00 21 серпня.

Строки зарахування магістрів на бюджет

Рекомендації для зарахування за державним замовленням (на бюджет) надаються не пізніше ніж 26 серпня.

Вимоги до зарахування (подання оригіналів документів) мають бути виконані до 18:00 години 29 серпня.

Наказ про зарахування на бюджет видається 31 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання на контракт, здійснюється не пізніше ніж 8 вересня.

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 листопада.

Строки зарахування магістрів на контракт

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 30 серпня.

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбувається не пізніше ніж 30 вересня.

Для вступу в магістратуру на контракт на основі ступеня бакалавра заклади освіти можуть встановлювати додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у межах з 01 липня по 30 листопада.

При цьому використовуються результати єдиного вступного іспиту, або єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, або результати фахового іспиту, складеного в закладі вищої освіти.

Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачати зарахування вступників в магістратуру на контракт на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в декілька етапів (у тому числі до дати закінчення прийому документів) за умови зарахування таких вступників до 30 листопада 2023 року

Translate