Наглядова рада

31 серпня 2023 року, на запит Наглядової ради НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» відбулось обговорення результатів виконання цільових показників діяльності Інституту, що зазначенні у контракті ректора Тріпака Мар’яна Миколайовича, затвердженого МОН України.

Під час ознайомлення з результатами виконання цільових показників діяльності Інституту акцентовано увагу на наступному:

щодо виконання Критерію 1. Забезпечення реалізації стратегії інтернаціоналізації вищої освіти згідно Концепції розвитку НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» слід зазначити, що частка штатних науково-педагогічних працівників, які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності у 2023р. у форматі офлайну і складає 12,5%. Зокрема, слід відзначити участь в проєкті “Інновації в соціальній допомозі в Україні” (Румунія, м. Брашов) (Палилюлько О.М., Сторожук Н.Р., Волощук М.Б., Квітінська М.В.). Працівники та здобувачі освіти НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут” разом з усіма учасниками відвідали Центр для осіб з інвалідністю, а також магазин, в якому працюють особи з інвалідністю, ознайомились з сучасними практиками  різних видів реабілітації та розвитку осіб з інвалідністю, їх соціалізації до сучасних умов життєдіяльності суспільства. Окрім того, під час навчання відбувся майстер клас, присвячений фандрайзингу. Брали участь у тренінгу, який передбачав ознайомлення з соціальними послугами та співпрацею організацій в Румунії, м. Брашов, які надають соціальні послуги для дітей з інвалідністю. Частка штатних науково-педагогічних працівників, які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності у 2022р. – 13,3%. Зокрема слід зазначити участь у Міжнародному стажуванні “Digital Future: Blended Learning” (10 жовтня 2022 р. – 30 листопада 2022 р.) в форматі онлайну та в рамках проєкту «DigIn.Net 2 – німецько-українська мережа цифрових інновацій» за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD), Університету прикладних наук Анхальт (Hochshule Anhalt, HSA) на базі DUDIZ (німецько-український центр цифрових інновацій), науково-педагогічними та педагогічними працівниками (Тріпак М.М., Лаврук О.В., Гарбарець І.А., Комарніцька Л.М., Волощук М.Б., Гуменюк І.М.);

– щодо виконання кількісних показників згідно Критерію 2. Збільшення кількості навчальних аудиторій, навчально-дидактичного забезпечення та інших реабілітаційних засобів навчання, які виконують функції мультимедійного або іншого спеціального обладнання (у тому числі з можливістю підключення переносного обладнання) для осіб з особливими потребами слід зазначити наступне: в Інституті матеріально-технічне оснащення навчальних аудиторій постійно осучаснюється – кількість проекторів задіяних в навчальних аудиторіях – 12 шт.; наявний 1 мобільний (переносний) проектор; кількість задіяних інтерактивних дошок – 4 шт.; кількість комп’ютерних лабораторій – 4; частка навчальних аудиторій, які оснащені мультимедійним обладнанням складає 50%.

– щодо виконання показників згідно Критерію 3. Запровадження комплексної автоматизації управління закладом вищої освіти, включаючи систему електронного документообігу слід зазначити, що поступово відбувається автоматизація та переведення документообігу в активну стадію електронного документообігу, серед користувачів Microsoft Office та Teams – понад 20 активних користувачів, та використано понад 396 ГБ з 100 ТБ;

– щодо виконання Критерію 4. Запровадження системи ключових показників ефективності в контрактах заступників керівника ЗВО та керівників структурних підрозділів ЗВО варто відзначити, що були розроблені наступні критерії оцінювання керівників:  Критерій 1. Цілі діяльності керівника; Критерій 2. Зміст діяльності керівника, структура виконуваної роботи; Критерій 3. Контрольні заходи та академічна доброчесність; Критерій 4. Кадрова робота; Критерій 5. Середовище та матеріальні ресурси, Критерій 6. Прозорість та публічність діяльності керівника;

– щодо Критерію 5. Розвиток матеріальної бази закладу вищої освіти слід зазначити, що протягом 2022 року відбувався ремонт даху та покрівлі, встановлення пандусів, встановлення за кошти меценатів та завдяки волонтерській діяльності студентів спільно з ГО «ЗПІМІ «Безбар’єрність»» придбано та встановлено підйомник для осіб з інвалідністю біля центрального входу Інституту; осучаснено санітарні кімнати та секції для здобувачів освіти з числа маломобільних груп в студентському гуртожитку та ін. В рамках створення додаткових джерел фінансування та з метою створення навчально-виробничої, реабілітаційної та господарської платформи у 2022-2023 рр. на території закладу було встановлено теплицю для вирощування овочів для потреб студентської їдальні та на базі реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Надія» (с. Суржа), який інтенсивно планується оновлюватись за рахунок спонсорських коштів у 2023 році, утворено господарсько-виробничу платформу;

– щодо виконання Критерію 6. Розвиток матеріальної бази закладу вищої освіти, зокрема, шляхом закупівлі та введення в експлуатацію навчального та наукового обладнання у 2023 році придбано:  проектори – 4 шт.; інтерактивні дошки – 3 шт., комплекти персональних комп’ютерів – 10 шт., 3D принтер. Проведено облаштування та оснащення навчального приміщення (зали засідань);

– щодо Критерію 7. Збільшення кількості проіндексованих публікацій НПП у виданнях, які реферуються у науково-метричних базах Web of Science та Scopus слід зазначити наступне: Інститут проводить активну роботу в напрямку науково-дослідної роботи, в рамках цієї роботи за 2021-2023 навчальний рік опубліковано:

– загальна кількість публікацій –  648 праць викладачів;

– публікації за показниками наукометричних баз, визнаних МОН – 138 наукових праць;

– публікацій у періодичних виданнях які було включено до наукометричних баз Scopus, або Web of Science – 67. Норма, щодо щорічно збільшення публікацій у виданнях, які реферуються у науково-метричних базах Web of Science та Scopus, та /або у фахових наукових виданнях України категорій «А» і «Б» на одного штатного науково-педагогічного працівника, не менше ніж на 5% щорічно (порівняно з аналогічним показником минулого року) – стабільно виконується;

– щодо Критерію 8. Зростання обсягу доходу закладу вищої освіти за рахунок усіх джерел фінансування в порівнянні з відповідним показником 2022 року зазначаємо наступне: плановий показник росту обсягу доходу Інституту за рахунок усіх джерел фінансування в порівнянні з відповідним показником 2022 року за підсумками 2023 року – на 20 %. Обсяг доходу Інституту за рахунок усіх джерел фінансування у 2022 року – 2 106 тис. грн. Обсяг затвердженого доходу Інституту за рахунок усіх джерел фінансування у 2023 року – 2 555 тис. грн. Фактичний показник росту обсягу доходу Інституту за рахунок усіх джерел фінансування в порівнянні з відповідним показником 2022 року за підсумками 2023 року – 21,32%;

– щодо виконання Критерію 9. Зростання обсягу капітальних витрат (для проведення капітальних ремонтів навчальних аудиторій, студентського гуртожитку і спортивних та фізкультурно- реабілітаційних майданчиків тощо) у кошторисі витрат закладу вищої освіти (без урахування закладу фахової передвищої освіти в його структурі) в порівнянні з відповідним показником 2022 року слід зазначити, що плановий показник зростання обсягу капітальних витрат Інституту у кошторисі витрат Інституту в порівнянні з відповідним показником 2022 року за підсумками 2023 року – на 20 %. Обсяг капітальних витрат Інституту в 2022 року – 693,38 тис. грн. Обсяг капітальних витрат Інституту у 2023 року – 1 031,2 тис. грн. Фактичний показник зростання обсягу капітальних витрат Інституту у кошторисі витрат Інституту в порівнянні з відповідним показником 2022 року за підсумками 2023 року – 48,7%;

– щодо результатів виконання показників за Критерієм 10. Розвиток креативного простору закладу вищої освіти, створення та реалізація перспективних проектів розвитку закладу вищої освіти з урахуванням його місії, впровадження цінностей інклюзивності та безбар’єрності в освітній простір України та регіону слід зазначити: в 2023 році планується розвиток розпочатих у 2022 році ініціатив, зокрема, відновлення комплексу «Надія» (с.Суржа) та проведення занять з метою реабілітації і занять з іпотерапії та інших занять з метою надання реабілітаційно-оздоровчих послуг здобувачам освіти Інституту; а також узаконення виробничої діяльності виробничої діяльності на базі комплексу «Надія».

З 2023 року планується розпочати роботу з створення Всеукраїнського інклюзивного центру з надання освітньо-професійних послуг, які спрямовані на формування загальних та спеціальних компетенцій для фахівців та осіб, діяльність яких спрямована на комунікацію та взаємодію з особами з інвалідністю. Також у контексті діяльності Всеукраїнського інклюзивного центру планую створення і розвиток платформи діяльності Центру, яка першочергово буде спрямовуватись на відновлення фізичного та психічного здоров’я, реабілітацію військовослужбовців та їх сімей, усіх постраждалих від війни рф проти України на базі «Надія» (с.Суржа.).

Після обговорення виконання показників за визначеними МОН критеріями контракту ректора свої рекомендації та схвальні відгуки, слова подяки за інноваційну та ефективну діяльність Мар’яна Миколайовича на посаді ректора, висловили члени Наглядової ради, які побажали успіху та подальшої сучасної діяльності у контексті розробки та імплементації проєктів в Інституті.

Мар’ян Миколайович подякував за цінні рекомендації членам Наглядової ради, усім членам Вченої ради та науково-педагогічним працівникам за відповідальну працю, сумлінність та відданість своїй справі та побажав успіхів, перемог та успішної діяльності колективу закладу.

Разом до Перемоги!

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Марчук Ігор Петрович – народний депутат України, голова Наглядової ради (за згодою)
Юр’єв Володимир Васильович – заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації, заступник голови Наглядової ради (за згодою)
Рудик Вадим Миколайович – керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Юридична компанія «Рудик та партнери», секретар Наглядової ради (за згодою)
Іващук Ірина Олегівна – директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина Західноукраїнського національного університету (за згодою)
Квасовський Олександр Романович – комерційний директор (головний економічний профіль) товариства з обмеженою відповідальністю Завод «Ремпобуттехніка» (за згодою)
Кумков Дмитро Леонідович – головний спеціаліст з питань конституційного права юридичного департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України (за згодою)
Петруха Сергій Валерійович – Начальник відділу фінансування грантових проєктів Національного фонду досліджень України, кандидат економічних наук, доцент
Цюзік Олександр Дмитрович – голова Хмельницької обласної організації профспілки працівників соціальної сфери України (за згодою)
Шевцов Андрій Гаррієвич – член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України (за згодою)
Translate