Сектор практичної підготовки

                                                Сидор Галина Вікторівна
Посада: доцент
Дата народження: 24.10.1981 р.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
E-mail: sidor.gal@ukr.net
Освіта: вищаНавчально-реабілітаційний заклад вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” – заклад вищої освіти державної форми власності. Сьогодні – це один із сучасних ЗВО в Україні вихованцями якого є діти з особливими освітніми потребами, який готує фахівців відповідно до вимог ринку праці.

    Вихованці Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” володіють усіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою. Сьогодні наші студенти-кваліфіковані та перспективні молоді люди, які навчаються за сучасними стандартами освіти. Крім того, студенти інституту та фахового коледжу знаходяться на повному державному забезпеченні.

    Практична підготовка студентів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” є невід’ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття й удосконалення компетенцій, практичних навичок і умінь.

      Студенти проходять навчальну та виробничу практику.

   Метою навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними професійних умінь і навичок зі спеціальних дисциплін.

Виробнича практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом, відпрацювання вмінь і навичок зі спеціальності. Виробнича практика проводиться на підприємствах (організаціях, установах) на основі укладених договорів з врегулюванням основних питань організації роботи студента.

    Практика студентів є етапом практичного навчання з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності.

    За останні роки відкрито нові спеціалізації, що дозволяє не лише розвинути інтелектуальний потенціал регіону, а й сприяти професійному зростанню молодих фахівців. Особливе місце у цьому процесі належать забезпеченню студентської молоді першим робочим місцем за фахом. З цією метою інститут та фаховий коледж активно співпрацює з роботодавцями Кам’янця-Подільського, Хмельницького та інших регіонів країни.

    У Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” створено підрозділ розвитку кар’єри, який має забезпечити вирішення низки проблем:

 • для міста, регіону: уповільнення тенденції зовнішньої трудової міграції підготовлених молодих фахівців;
 • для роботодавця: підготовка молодих фахівців під потреби роботодавця завдяки розвитку моделі дуальної освіти;
 • для Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”: працевлаштування випускників.

    Мета діяльності підрозділу є забезпечення ефективної зайнятості випускників та студентів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”, що відповідає потребам ринку праці, завдяки інтеграції бізнесу та середовища інституту та фахового коледжу шляхом налагодження та розвитку тісної співпраці з роботодавцями, сприяння студентам і випускникам у працевлаштуванні, проходженні стажування, долученні до волонтерської праці.

    Завданнями (напрямами вирішення проблеми) є:

 • результативна співпраця «Студент Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” – Роботодавець», починаючи з 2-го курсу;
 • забезпечення модерації в процесі налагодження відносин в системі «Роботодавець – Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” – Молодий Фахівець»;
 • Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” – площадка для розвитку програм стажування молодих фахівців на підприємствах роботодавців;
 • долучення студентської молоді до участі у створенні спільних продуктів з підприємствами, в ініціації та управлінні змінами, у програмах соціальної відповідальності бізнесу;
 • побудова моделі успішного працевлаштування за фахом «Випускник Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” = Майбутній Роботодавець»;
 • розвиток співпраці між сучасними підприємствами, установами, організаціями та Навчально-реабілітаційним закладом вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”;
 • в частине забезпечення офіційної зайнятості випускників;
 • створення образу Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”, як центру підготовки висококваліфікованих спеціалістів в очах роботодавців.

Основними пріоритетами діяльності виступають:

 • налагодження партнерства з роботодавцями з метою розвитку взаємовідносин;
 • інтеграція організацій, незалежно від форм власності, що можуть бути потенційними роботодавцями, базами для стажування для студентів і випускників в освітній процес (Дні розвитку кар’єри, Форуми роботодавців, лекції, круглі столи тощо);
 • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”;
 • розвиток взаємовідносин з представництвами Державної служби зайнятості;
 • проведення моніторингу попиту та пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”;
 • узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;
 • он-лайн доступ до бази даних: вакансій для студентів і випускників, що відповідають їх фаховій підготовці;
 • клієнт-орієнтована система для  роботодавців, в т.ч. згідно ст. 14 ЗУ «Про зайнятість населення».

Принципи роботи підрозділу розвитку кар’єри Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”:

 • відкритий простір;
 • он-лайн доступ;
 • результативність;
 • зворотній зв’язок;
 • доброзичливість.

Основні напрямки роботи:

 • надання інформації щодо напрямів підготовки в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”;
 • інформування студентів щодо попиту та пропозиції на ринку праці, пошук, підбір роботи, вибір форм зайнятості згідно професійних кваліфікацій і кваліфікацій майбутнього в країні та за кордоном;
 • консультування студентів з планування кар’єри, стратегії та тактики працевлаштування, самомотивації;
 • організація зустрічей з роботодавцями, бізнесменами, представниками co-working центрів, об’єднаних територіальних громад, а також інформаційних, методичних, освітніх заходів, що пов’язані з розвитком кар’єри та зайнятістю;
 • консультування студентів і співробітників у розробці та реалізації проектів;
 • координування взаємовідносин Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” та зовнішніх інституцій, соціальних та економічних партнерів щодо проведення набору студентів/випуску фахівців;
 • створення електронних баз даних вакансій, що є результатом співпраці Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” з партнерами;
 • збір, узагальнення й аналіз інформації Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”, що стосується студентської кар’єри та працевлаштування;
 • підготовка інформаційних, наукових, науково-методичних публікацій;
 • інформування щодо можливостей професійного розвитку у країні і за кордоном (семінари, короткотермінові навчання, тренінги тощо);
 • проведення бесід з випускниками та роботодавцями щодо ситуації із зайнятістю й узгодження відповідно до цього діяльності підрозділу;
 • медіація, навчання та надання консалтингових послуг, ведення договірної роботи.

Основні переваги:

 • доступність;
 • інтерактивність;
 • підрозділ як система створення та розповсюдження інформації щодо розвитку кар’єри;
 • актуальні вакансії на екранах, що розміщено у фойє інституту та фахового коледжу, та на офіційній веб-сторінці Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”;
 • використання сучасних методик підбору претендентів на вакантні посади;
 • координація роботи системи моніторингу розвитку кар’єри випускників;
 • миттєвий документальний супровід досягнутих домовленостей;
 • тренінговий центр для партнерів інституту та фахового коледжу.

    Для студентів: освіта, кар’єра, інформації, консультування.

    Для роботодавців: співпраця, економічне та соціальне партнерство, координація, розвиток.

    Постійними партнерами Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” є:

 • ТОВ «Подільський бройлер» м. Кам’янець – Подільський;
 • «Український кристал» м. Кам’янець – Подільський;
 • Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» в Хмельницькій обл.

    Завдяки інтеграції бізнесу та середовища інституту та коледжу вже сьогодні забезпечується ефективна зайнятість випускників та студентів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”, що відповідає потребам ринку праці.

    У підрозділі розвитку кар’єри Вас радо зустрінуть ментори.

    Ментор – досвідчений наставник, порадник, який допомагає у побудові професійної кар’єри студентам Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”.

    Ментор підрозділу розвитку кар’єри інституту та фахового коледжу готовий розвивати компетенції тих, хто звернеться за порадою або за практичною допомогою до нього, допомагати самовизначитись на шляху вибору та розвитку професійної кар’єри.

    Ментори – колеги відносини з якими вибудовуються на засадах взаємоповаги, взаємної довіри, орієнтуючись на довготерміновий характер співпраці.

БАЗИ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ (Психологічного напрямку)

 1. Кам’янець-Подільське міськрайонне товариство інвалідів
 2. Кам’янець-Подільський міський центр зайнятості
 3. Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Хмельницької області
 4. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) № 8 комбінованого типу, комунальної власності
 5. Установа Тернопільської обласної ради «Мельнице-Подільський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат»
 6. Кам’янець-Подільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) № 30 комбінованого типу.
 7. Кам’янець-Подільський ЗОШ № 7
 8. Кам’янець-Подільський ЗОШ № 17
 9. Кам’янець-Подільський ЗОШ № 14
 10. Кам’янець-Подільський НВК №3 у складі ЗОШ І-ІІІ ст. та ліцею Хмельницької обл.
 11. Кам’янець-Подільський ЗОШ № 16
 12. Кам’янець-Подільської спеціальної школи-інтернат І-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради
 13. Будянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст..
 14. ТОВ СП «Лабораторія ІВЦ»
 15. Ярмолинецький НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» № 1 і гімназія»
 16. Ярмолинецький ЗДО № 1 «Сонечко»

БАЗИ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ (Напряму фінанси, банківська справа та страхування)

 1. ФОП Трубчак М. М.
 2. Філія-Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк»
 3. А-Банк в м. Кам’янець-Подільський
 4. Управління соціального захисту населення Тернопільської військової адміністрації
 5. Смотрицька селищна рада
 6. Фінансовий відділ Китайгородської сільської ради
 7. Дунаєвецька міська рада
 8. Відділення №80/22 АБ «Укргазбанк»
 9. Територіально відокремлене безбалансове відділення №10022/0113 АТ «Ощадбанк»
 10. Кам’янець-Подільське відділення №2 АТ «Альфа-Банк»
 11. Кам’янець-Подільське відділення №160 АТ «Таскомбанк
 12. Відділення №1 ПУМБ
 13. ПП «Консалтинг сервіс»
 14. ОТП Банк в м. Кам’янець-Подільський

БАЗИ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ (Соціального напрямку)

 1. Благодійний фонд «Хесед-Бешт»
 2. Будянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тростянецької селищної ради Вінницької області
 3. Виконавчий комітет Кам’янець-Подільської міської ради
 4. Відділ надання соціальних послуг Віньковецької селищної ради
 5. Війтовецька селищна рада Волочиського району Хмельницької обл.
 6. Гуменецька сільська рада
 7. Департамент соціального захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради
 8. Довжоцька сільська рада Кам’янець-Подільського району Хмельницької області
 9. Калуський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
 10. Кам’янець-Подільська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. «Славутинка» Хмельницької обласної ради
 11. Кам’янець-Подільська школа-інтернат І-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради
 12. Кам’янець-Подільське міськрайонне товариство інвалідів
 13. Кам’янець-Подільський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр
 14. Кам’янець-Подільський міський центр зайнятості
 15. Кам’янець-Подільський міський центр соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді
 16. Кам’янець-Подільський НВК №3 у складі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та ліцею Хмельницької області
 17. Кам’янець-Подільський територіальний центр соціального обслуговування «Турбота»
 18. Кам’янець-Подільський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Довголіття»
 19. Кам’янець-Подільської спеціальної школи-інтернат І-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради
 20. Капуський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
 21. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Шумської міської ради
 22. Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Територіальний центр соціального обслуговування населення»
 23. Михайлюцька селищна рада Шепетівського району Хмельницької обласі
 24. Нетішенський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
 25. Новоград-Волинський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
 26. Пашковецька селищна рада Хотинського району Чернівецької області
 27. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
 28. Управління соціального захисту населення Кагарлицької РДА
 29. Управління соціального захисту населення Кам’янець-Подільської РДА
 30. Управління соціального захисту населення України Летичівської РДА
 31. Установа Тернопільської обласної ради «Мельнице-Подільський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат»
 32. Чемеровецька селищна рада
 33. Чемеровецького районного центру соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді
 34. Щиборівська сільська рада Красилівського району Хмельницької обл.

БАЗИ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ (Економічного напрямку)

 1. Департамент соціального захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради
 2. Деражнянська районна державна лікарня ветеринарної медицини
 3. ДП Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» Кам’янець – Подільський
 4. Дунаєвецька міжрайонна державна лабораторія Держпродспожив-служби
 5. Кам’янець-Подільське відділення ПАТ КБ «Приват Банк»
 6. Кам’янець-Подільське колективне швейне підприємство
 7. Кам’янець-Подільське учбово-виробниче підприємство УВО УТОС
 8. Кам’янець-Подільське учбово-виробниче підприємство українського товариства глухих
 9. Кам’янець-Подільське публічне акціонерне товариство «ГІПСОВИК»
 10. ПП «Гранд-сервіс Поділля»
 11. ПП «СІРІУС»
 12. Приватне акціонерне товариство «Славутський пивоварний завод»
 13. Приватно-орендне підприємство «Росія»
 14. Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент»
 15. СТВО «Лагада»
 16. ТДВ Кам’янець-Подільський електромеханічний завод
 17. ТзОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат»
 18. ТзОВ «Форварт Плюс»
 19. ТОВ «Модуль-Україна»
 20. ТОВ «Подільський бройлер»
 21. ТОВ «Преттль-Кабель Україна»
 22. ТОВ «Український кристал» м. Кам’янець – Подільський
 23. ТОВ «Енселко Агро»
 24. ТОВ “Агродім Велес”
 25. ТОВ «Агро-ЄкоХХІ плюс»
 26. ТОВ «ВКВ-Союз»
 27. Управління державної казначейської служби України у Чемеровецькому районі
 28. Установа Тернопільської обласної ради «Мельнице-Подільський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат»
 29. Фермерське господарство «Агро-Інвест»
 30. ФОП «Кравчук Володимир Іванович»
 31. Чемеровецька районна державна лікарня ветеринарної медицини
 32. Шумська міська рада


 

Translate