Вступнику 2024 КОЛЕДЖ


ЩО ТАКЕ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ І НАВІЩО ВІН ПОТРІБЕН

       Одним із критеріїв вступу 2023 до закладів вищої та фахової передвищої освіти є мотиваційний лист. Як повідомило МОН України, мотиваційний лист матиме різну вагу для вступників на бюджет і контракт. Так, для вступу на бюджет його буде застосовано лише для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом, а для вступу на контракт він може бути основою для рейтингування вступників.

         Відтепер, вступникам доведеться не лише здавати ЗНО, що з 2023 року змінено на Національний мультипредметний тест, але і доводити, що абітурієнти достатньо вмотивовані, щоб навчатися в їхньому закладі освіти. Мотиваційний лист – це ваш шанс представити себе як вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість. Зробіть свій лист яскравим особистим описом вашого унікального «я», щоб показати, хто ви є і чому ви хочете, щоб вас прийняли.

            Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником до закладу освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну освітню програму.

         Такий лист має подвійну цінність. За однакових конкурсних балів заклад освіти зможе надати перевагу найбільш вмотивованим абітурієнтам. З іншого боку, пишучи мотиваційний лист, вступник отримує додаткову можливість обміркувати та аргументувати своє рішення, утвердитись у своєму переконанні вступити на відповідну освітню програму або змінити свою думку.

Вимоги до мотиваційного листа

          Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта, однак, разом із цим, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів:

• зміст повинен бути лаконічним (короткий виклад думок і тільки важливі деталі, факти, цифри);

• чітка структура спростить прочитання листа (заздалегідь продуманий план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми; важливо розбивати текст на абзаци, кожен із яких має містити певну концепцію);

• неприпустимість емоцій (лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності);

• простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного;

• неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.

Структура мотиваційного листа

                 Мотиваційний лист повинен містити «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини.

                «Шапка» – частина листа, у якому містяться відомості про адресата (назва закладу вищої (передвищої) освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону), яка розташовується в правому верхньому куті листа.

         Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний Мар’яне Миколайовичу!»). Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

          Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа. Він є дуже важливим, адже саме тут абітурієнт повинен привернути та утримати увагу читача. У цьому абзаці викладається мета і причина написання мотиваційного листа (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). Також у цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме цей інститут (коледж) і як, на його думку, навчання в інституті (коледжі) сприятиме його професійному розвитку й зростанню.

              В основній частині необхідно перерахувати знання й академічні досягнення здобувача освіти, в області предмета, що його цікавить. Також  слід аргументовано пояснити причини, що спонукали абітурієнта обрати саме цей заклад освіти. Друга половина основної частини мотиваційного листа може бути присвячена особистим якостям і вмінням здобувача освіти. Важливо підкреслити свої найсильніші сторони, які відрізняють автора листа від інших претендентів. Необхідно продемонструвати цілеспрямованість, упевненість і готовність боротися за обране місце.

            Завершити мотиваційний лист рекомендуємо інформацією про кар’єрні очікування, описати, ким і де вони планують працювати після закінчення закладу вищої (передвищої) освіти. Не зайвим буде підсумок на два-три речення, який має підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.

Головні помилки і як їх уникнути

       Для того, щоб мотиваційний лист для вступу до закладу вищої (передвищої) освіти приніс позитивний результат, рекомендуємо після його написання ретельно перевірити. Абітурієнти повинні переконатися, що не допустили помилок, описаних нижче:

• невідповідність офіційному стилю – наявність сленгу, недоречних фраз або жартів;

• занадто довгі речення (одна думка – одна теза);

• перерахування своїх досягнень та переваг одним довгим списком  (необхідно написати мотиваційний лист якісно, а тому потрібно підтверджувати все фактами, описувати досвід та отримані знання);

• надмірного вживання займенника «я» і безпідставної хвалькуватості (переконливіше звучить фраза «моя стаття з’явилася в науковому журналі», аніж «я молодець, оберіть мене»);

• граматичні та орфографічні помилки;

• копіювання чужих робіт. Зверніть увагу, що мотиваційний лист повинен бути оригінальний та особливий, у ньому має бути тільки правдива та реальна інформація про абітурієнта.

Вимоги до оформлення

             Обсяг 1–3 сторінки, документ Word, 14 кегль Times New Roman з 1,5 інтервалом.

Текст має бути структурований, тобто поділений на абзаци.

Цьогоріч, у зв’язку з введенням воєнного стану, необхідно подавати мотиваційні листи через систему ЄДЕБО. Лише при подачі письмової заяви –  можливе подання мотиваційного листа в рукописному варіанті.

Корисну інформацію, що стосується підготовки мотиваційного листа, можна також знайти в  статті Як написати ефективний мотиваційний лист?    https://osvita.ua/consultations/74817/

Використані джерела:

1. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ

2. Освіта.ua [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ, 2007-2023. – Режим доступу: www:osvita.ua 


Translate