Факультет соціо-психологічної діяльності, реабілітації та професійної освіти


в.о. декана факультету соціо-психологічної діяльності, реабілітації та професійної освіти
НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Палилюлько Оксана Михайлівна

Посада: в.о. декана факультету соціо-психологічної діяльності, реабілітації та професійної освіти
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, 2012 р.
Тема кандидатської дисертації: «Діяльність громадсько-господарських товариств з поширення сільськогосподарських знань в Галичині (1919-1938рр.)»
Email: Palelulko1980@ukr.net
Дата народження: 19 жовтня 1980 р.
Освіта: вища

  1. Кам’янець-Подільський державний університет., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація вчитель історії і правознавства, 2003 р.
  2. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнко спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач історії, 2009 р.

01.09.2004 р. прийнята на посаду вчителя історії Кам’янець-Подільського НВК № 9
01.09.2006 р. обіймала посаду педагога-організатора
01.09.2010 р. – 31.06.2012 р. – асистент кафедри історії і філософії Подільського державного аграрно-технічного університету за сумісництва;
01.09.2014 р. – 30.08.2016 р. – вчитель історії, керівник МАН секція історія, соціальний педагог, педагог-організатор;
01.09.2016 р. – по даний час – викладач історії та соціальних дисциплін НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ “КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ”.

  1. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, при кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи, з 24 жовтня 2016 року по 24 квітня 2017 року відповідно до наказу від 24 жовтня 2016 №202-ОС
  2. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, при кафедрі архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, з 26 квітня 2018 року по 28 травня 2018 року відповідно до наказу від “26” квітня 2018 року за № 224-К.
  3. Тернопільський національний економічний університет на кафедрі психології та соціальної роботи за програмою підвищення кваліфікації (стажування), тема “Соціальне забезпечення як складова соціальної політики держави” з 21.10.2019 по 21.04.2020, наказ університету від 21.10.2019р. № 303-К/тр.
  4. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, навчання за програмою підвищення кваліфікації “Сучасні ІКТ в освіті” (цифрова компетентність) з 19 лютого 2021 р. по 06 березня 2021 р. (30 годин) Свідоцтво ПК №1735
  5. Роль соціального виховання в розвитку публічної дипломатії. 180 годин. Період 07.09-25.09.2020. м. Київ. Фонд громадської дипломатії
  6. Вища  Школа Агробізнесу в Ломжі (Польща) на Міжнародне стажування «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» в рамках програми підвищення кваліфікації як  складової безперервного професійного навчання впродовж життя. Стажування 25.10.2021р.-03.12.2021р. Програма складається із 6 модулів, кожен з яких має 30 годин (1 кредит EСTS). Всього – 180 год (6 кредитів EСTS).
  7. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, стажування при кафедрі педагогіки, Тема стажування «Сучасні проблеми вдосконалення освітнього процесу в ЗВО» (у період з 03.10.2022. по 03.01.2023.), обсяг (тривалість) стажування: 180 год. (6 кредитів ЄКТС). Свідоцтво № 14/23 від 2012 січня 2023р.

Напрям наукового дослідження: «Соціальна робота в Україні: основні напрями, проблеми та перспективи розвитку».

Наукові доробки: 40 наукових праць. 

Основні публікації:

1.Палилюлько О. М. Соціальна робота – важливий напрямок роботи земств Поділля (1911-1920 рр.) // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник на наукових праць. Камʼянець-Подільський: Оіюм. 2016. Т. 23: Присвячено 150-річчю від дня народження М. С. Грушевського. С. 263-269.
2.Палилюлько О. М. Історія князівської благодійності в Київській Русі // Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільського національного університету. Кам’янець-Подільський: Медобори, 2017. В.28. С.104-114.
3. Палилюлько О.М. Соціальна робота органів державної влади та місцевого самоврядування Подільської губернії (1904-1905рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Історичні науки. Випуск 26. 2019. С.195-97. 2019. С.185-86
4.Стецюк В. Б., Палилюлько О. М. Російські війська у Правобережній Україні та архітектурна спадщина регіону (кінець ХУШ – початку ХХ ст.) Гілея. Науковий вісник. Випуск 151. Ч. 1. Історичні науки. 2019. С.153-157
5 Стецюк В. Б., Палилюлько О.М., Гуменюк І. М. Досвід земських органів самоврядування та благодійна діяльність в Російській імперії кін. ХІХ – п. ХХст. Гілея. Науковий вісник. Випуск 152. Історичні науки. 2020. С.163-167
6.Палилюлько О. М Шляхи покращення реабілітації дітей з особливими поребами // Збірник науково-методичних праць Вектор. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. С.236-238.
7. Присакар В.В., Палилюлько О.М., Гуменюк І.М. Етнокультурна компетентність як невід’ємна складова у підготовці майбутніх соціальних працівників в умовах поліетнічного регіону Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики // Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції Одеса: Го «Південна фундація педагогіки» 2017. 192с., С.88-92
8. Палилюлько О.М Особливості формування особистості дітей та молоді з особливими освітніми потребами Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський: 2018. 354с., С. 316-318.
9. Палилюлько О.М., Гуменюк І.М. Філософія комунікативної культури сучасного викладача у вищій школі // Збірник тез наукових робіт Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні. Львів: Львівська педагогічна спільнота, 2018 120с., С.- 82
10. Палилюлько О.М., Гуменюк І.М. Інклюзивна освіта в Україні, проблеми та перспективи // Збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХ столітті. Харків. 2018. 104с., С.25-29
11.Палилюлько О.М., Волошин Я.Й., студентка І курсу спеціальності «Соціальна робота» Комунікативна культури викладача у вищій школі // Збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки Одеса. 2018. 136с., С.130-132
12.Палилюлько О.М., Цупа Л. О., Камінська В.В., студентки І курсу спеціальності «Соціальна робота» Зародження інклюзивної освіти в Україні // Збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки Одеса. 2018. 136с., С.46-48
13.Завадська І.М., Палилюлько О.М. Вища освіта України в умовах модернізації. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Камʼянець-Подільський 19-20 квітня 2019р., м. Камʼянець-Подільський, 2019. С.414-416.
14.Стецюк В.Б., Палилюлько О.М. Вищий навчальний заклад інклюзивної освіти на Поділлі. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Камʼянець-Подільський 19-20 квітня 2019р. м. Камʼянець-Подільський, 2019. С.416-419.
15.Коруняк О.П., Палилюлько О.М. Особливості формування інклюзивного освітнього середовища вищої освіти. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Камʼянець-Подільський 19-20 квітня 2019р. м. Камʼянець-Подільський, 2019. С.286-289.
15. Палилюлько О.М., Гуменюк І.М. Історія та розвиток князівської благодійності в Київській Русі. Міжнародної наукова конференція, секція Історія В.5, Перемишль, 2019. С.91-95.
16. Палилюлько О.М., Вища освіта в умовах модернізації. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук ХХІ століття: збірник наук. праць міжн. наук. – практ. конф. 15-16 березня 2019р. частина І, Одеса, 2019. С. 105 -106.
17. Гуменюк І.М., Палилюлько О.М. Основні напрями економічного розвитку підприємств у сучасних умовах. Актуальні проблеми соціально – економічних систем трансформаційної економіки: зб. тез доп. V всеукр. наук. – практ. конф. м. Дніпро 11-12 квітня 2019р. Дніпро, 2019. С.293-296.
18. Завадська І.М., Палилюлько О.М. Культура та побутовий розвиток населення Поділля наприкінці ХVІІІ в першій половині ХІХст. Культура основи суспільства: тези доп. всеукр. наук. – теорет.конф. м. Камʼянець-Подільський 16-17 травня 2019р. м. Камʼянець-Подільський
2019р. С.273-275.
19. Палилюлько О. М. Загалевич В. Л. Специфічні особливості соціалізації дітей з затримкою психічного розвитку. Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріорітетні напрямки досліджень: збірник наук. робіт учасн. міжнар. нак.-практ. конф., м. Київ 31 травня-1 червня 2019р. Київ, 2019. С. 91-96.
20. Палилюлько О.М., Стецюк В.Б. Поділля у 1793-1917р.р.: матеріали ІІІ всеукр. конф. Наукові праці Камʼянець-Подільський історичний музей заповідник, Т 3., Камʼянець-Подільський 19 квітня 2019 р. С. 71-73.
21. Палилюлько О.М. Волошин Я.Й., Організація самостійної роботи студентів у вищій школі. Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. м. Маріуполь 17 травня 2019 р. м. Маріуполь, 2019, С.79-80.
22.Палилюлько О.М., Дужева О.Г., Пещанюк Н.О. Особливості соціально-психологічної адаптації студентів з обмеженими можливостями /Вектор Поділля : наук. журн. Кам’янець-Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018, С. 233-239.
23. Палилюлько О.М. Соціальна допомога як напрям діяльності єврейських громадських об’єднань Камянець-Подільського (кін. ХІХ-поч. ХХст.) Науковий вісник. Випуск 149. Історичні науки. 2019. С.119-121
24.Гуменюк І.М., Палилюлько О.М. Князівська благодійність в київській Русі як модель соціального захисту населення. Науковий журнал. Вектор Поділля . 2019. Випуск № 2. Кам’янець-Подільського С. 296-303
25. Палилюлько О.М. Квецко І.І., Девіантні форми поведінки у спортсменів. Матеріли І Міжнародної наукової студентської конференції Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства м. Кам’янець-Подільський, 15-16 листопада 2019р. Кам’янець-Подільський 2019. Т. 3. С. 56-58

Ірина Король  – директор Тернопільського навчально-реабілітаційного центру Тернопільської обласної ради
Олександр Цюзік – голова Хмельницької обласної організації профспілки працівників соціальної сфери України, Заслужений працівник соціальної сфери України.
Анатолій Савчук – голова Хмельницького обласного товариства Громадської організації «Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України».
Вікторія Настина – заступник навчальника другого відділу Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків Офісу Генерального прокурора
Курінна Любов Олександрівна – Заступник начальника управління -начальник відділу з питань сімейної та молодіжної політики Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської територіальної громади, психолог, арт-терапевт, член правління Громадської організації “Ми-особливі”.
Рибак Наталія Миколаївна – Директор Староушицького територіального центру соціального обслуговування
Наталія Гоцуляк – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та практичної психології роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, керівник Кам’янець-Подільського відділення Української асоціації сімейних психологів.
Хамелюк Тетяна Олегівна – Практичний психолог ліцею √9 ім. А.М. Трояна
Королюк Леся Миколаївна – Соц. педагог ліцею √9 ім. А.М. Трояна
Сукеник Катерина Миколаївна – приватний практичний психолог, травмотерапевт
Поліщук Віталій Аркадійович – психолог Кам’янець-Подільського міського Центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Людмила Липовська – дипломований практикуючий психолог сімейний і дитячий психотерапевт, асоційований член Громадської організації “Інститут розвитку символдрами і глибинної психології” (ГО ІРСГП), член УСП (Української спілки психотерапевтів і психологів).
Курица Алла Іванівна – кандидат психологічних наук, практикуючий психолог, дослідниця проблем відповідального лідерства, батьківсько-дитячих стосунків
Лариса Ільніцька – директор інклюзивно-ресурсного центру Кам’янець-Подільської міської ради.
Січень
4 січня Всесвітній день азбуки Брайля
11 січня  Всесвітній день “Дякую”
Лютий
20 лютого Всесвітній день соціальної справедливості
Березень
19 березня Всесвітній день соціальної роботи (відзначається щороку третього вівторка березня)
21 березня Всесвітній день людей з синдромом Дауна
Квітень
2 квітня Всесвітній день поширення інформації про  проблему аутизму
23 квітня Всеукраїнський день психолога

Травень

5 травня Міжнародний день боротьби за права інвалідів ( осіб з інвалідністю)
8 травня Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
15 травня Міжнародний день сімей

Червень

1 червня Міжнародний день захисту дітей.
4 червня Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії
12 червня Всесвітній день боротьби з дитячою працею     
26 червня Міжнародний день боротьби зі зловживанням

Липень

8 липня День родини
30 липня Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми
Вересень
21 вересня Міжнародний день миру
23 вересня Міжнародний день жестових мов

Жовтень

1 жовтня Міжнародний день осіб похилого віку
2 жовтня Міжнародний день соціального педагога
10 жовтня Всесвітній день психічного здоров’я
18 жовтня Європейський день боротьби з торгівлею людьми

Листопад

3 листопада День працівника соціальної сфери
16 листопада міжнародний день толерантності
20 листопада Всесвітній день дитини
25 листопада Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

Грудень

1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом
 3 грудня Міжнародний день людей з інвалідністю
 5 грудня Міжнародний день волонтерів

 


ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА


Скрипник Анатолій Юрійович

Посада: заступник декана з наукової роботи, професор, завідувач кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
Науковий ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: доцент
Email: skranat@i.ua
Дата народження: 12 вересня 1969 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: управлінсько-адміністративна, військова та аграрна політика Російської імперії у Правобережній Україні наприкінці ХVІII – початку ХХ ст.
Детальніше →


Столяренко Ольга Борисівна

Посада: заступник декана з навчально-методичної роботи, завідувач кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент
Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості різновікових взаємин молодших школярів»
Email: stolyarenko.ob@gmail.com
Дата народження: 06 липня 1962 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Завадська Ірина Михайлівна

Посада: заступник декана з навчально-пізнавальної та виховної роботи, завідувач кафедри професійної та спеціальної освіти
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент
Email: irynazavadska80@gmail.com
Дата народження: 11 жовтня 1980 р.
Коло наукових інтересів:Освітні процеси в аграрному секторі Поділля (середина ХІХ- початок ХХ ст)
Детальніше →


Заремська Тетяна  Олегівна

Посада: провідний фахівець
Email:
Дата народження:
Освіта: вищаЯна Цупа

Посада: фахівець І категорії


         01 лютого 2023 року   відбулась історична подія  – рішенням Вченої ради (протокол № 04 від 26 січня 2023р.) в НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» було створено два навчально-наукових інститути (Наказ ректора від 03.02.2023р.№ 20):  

      Навчально-науковий інститут економіки, управління та діджиталізації  у складі якого кафедра публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки; кафедра фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія; кафедра цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій;

       Навчально-науковий інститут соціо-психологічної діяльності та реабілітації у складі якого кафедра соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської; кафедра інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук.

      Метою створення Навчально-наукового інституту соціо-психологічної діяльності та реабілітації НРЗВО КПДІ є  консолідація науково-педагогічних працівників та професіоналів-практиків, фахівців спорідненого навчально-наукового професійного спрямування для підготовки фахівців 053 Психологія, 227 Терапія та реабілітація, 242 Туризм та рекреація за ОС Молодший бакалавр;
денної та заочної форми навчання за спеціальностями 231 Соціальна робота, 053 Психологія, 011 Освітні, педагогічні науки (ОПП «Інклюзивна освіта. Асистент вчителя») за ступенем вищої освіти бакалавр;
денної та заочної форми навчання за спеціальностями 032 Історія та археологія, 053 Психологія (ОПП «Реабілітаційна психологія»); 011 Освітні, педагогічні науки (ОПП «Інклюзивна освіта»); 231 Соціальна робота (ОПП «Соціальне забезпечення») за ОС Магістр.

        Викладацький склад Навчально-наукового інституту соціо-психологічної діяльності та реабілітації НРЗВО КПДІ постійно працює над вдосконаленням сучасних методів, прийомів, засобів навчання і викладання, оновленням змісту лекцій, впровадженням сучасних методик і методів досліджень, розширює тематику і методику наукових досліджень для здобувачів освіти задля надання якісних освітніх послуг в ЗВО. Кафедри інституту об`єднують науковців різних галузей, які постійно працюють над оновленням змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик у зв`язку з чим наукові дослідження колективу кафедри відзначаються мультидисциплінарністю та широтою тем. З усіх навчальних дисциплін викладання кафедралами розроблено і щороку вдосконалюються навчально-методичні комплекси. Загалом, викладачі кафедр забезпечують викладання понад 100 навчальних дисциплін: «Українська мова за професійним викладанням», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Історія української державності та культури», «Історія України», «Педагогіка», «Філософія», «Соціологія і соціальна інклюзія», «Правознавство», «Екологія та екологічна етика», «Історія психології», «Основи наукових досліджень», «Загальна психологія з практикумом», «Безпека праці та життєдіяльності в галузі», «Іміджелогія», «Психологія (загальна, вікова, соціальна)», «Основи анатомії та фізіології ЦНС», «Основи медичних знань» та ін., працюючи зі студентами усіх спеціальностей, ступенів вищої освіти і форм навчання.

      Станом на 2023 р. у складі Інституту функціонує дві кафедри та  працює 16 осіб: А.Ю. Скрипник, доктор історичних наук, професор; В.М. Федорчук, кандидат психологічних наук, доцент професор; Я.В. Топорівська, кандидат педагогічних наук, доцент; В.В. Присакар, кандидат педагогічних наук, доцент; Г.Г. Кучеров, кандидат історичних наук, доцент; І.М. Завадська, кандидат історичних наук, доцент; О.М. Палилюлько, кандидат історичних наук, доцент; В.С. Дудченко, кандидат історичних наук, доцент; Н. В.Жиляк, кандидат психологічних наук, доцент; Л.М. Комарніцька, кандидат філологічних наук, доцент; Т.А. Марчак, кандидат філологічних наук, доцент; О.Б. Столяренко, кандидат психологічних наук, доцент; А.В. Михальський, кандидат медичних наук, доцент; Ю.К. Власенко, кандидат політичних наук; М.Б. Волощук, спеціаліст; М.В Квітінська, методист.

В структурі інституту діють дві кафедри, сектор підготовки надання освітніх послуг та підвищення кваліфікації, сектор наукової роботи у сфері інклюзії та інклюзивної освіти оздоровчо-реабілітаційне управління, лабораторія психологічного консультування та тренінгів.

Запрошуємо до співпраці!

Translate