Навчально-науковий інститут соціо-психологічної діяльності та реабілітації

         01 лютого 2023 року   відбулась історична подія  – рішенням Вченої ради (протокол № 04 від 26 січня 2023р.) в НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» було створено два навчально-наукових інститути (Наказ ректора від 03.02.2023р.№ 20):  

      Навчально-науковий інститут економіки, управління та діджиталізації  у складі якого кафедра публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки; кафедра фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія; кафедра цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій;

       Навчально-науковий інститут соціо-психологічної діяльності та реабілітації у складі якого кафедра соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської; кафедра інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук.

      Метою створення Навчально-наукового інституту соціо-психологічної діяльності та реабілітації НРЗВО КПДІ є  консолідація науково-педагогічних працівників та професіоналів-практиків, фахівців спорідненого навчально-наукового професійного спрямування для підготовки фахівців 053 Психологія, 227 Терапія та реабілітація, 242 Туризм та рекреація за ОС Молодший бакалавр;
денної та заочної форми навчання за спеціальностями 231 Соціальна робота, 053 Психологія, 011 Освітні, педагогічні науки (ОПП «Інклюзивна освіта. Асистент вчителя») за ступенем вищої освіти бакалавр;
денної та заочної форми навчання за спеціальностями 032 Історія та археологія, 053 Психологія (ОПП «Реабілітаційна психологія»); 011 Освітні, педагогічні науки (ОПП «Інклюзивна освіта»); 231 Соціальна робота (ОПП «Соціальне забезпечення») за ОС Магістр.

        Викладацький склад Навчально-наукового інституту соціо-психологічної діяльності та реабілітації НРЗВО КПДІ постійно працює над вдосконаленням сучасних методів, прийомів, засобів навчання і викладання, оновленням змісту лекцій, впровадженням сучасних методик і методів досліджень, розширює тематику і методику наукових досліджень для здобувачів освіти задля надання якісних освітніх послуг в ЗВО. Кафедри інституту об`єднують науковців різних галузей, які постійно працюють над оновленням змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик у зв`язку з чим наукові дослідження колективу кафедри відзначаються мультидисциплінарністю та широтою тем. З усіх навчальних дисциплін викладання кафедралами розроблено і щороку вдосконалюються навчально-методичні комплекси. Загалом, викладачі кафедр забезпечують викладання понад 100 навчальних дисциплін: «Українська мова за професійним викладанням», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Історія української державності та культури», «Історія України», «Педагогіка», «Філософія», «Соціологія і соціальна інклюзія», «Правознавство», «Екологія та екологічна етика», «Історія психології», «Основи наукових досліджень», «Загальна психологія з практикумом», «Безпека праці та життєдіяльності в галузі», «Іміджелогія», «Психологія (загальна, вікова, соціальна)», «Основи анатомії та фізіології ЦНС», «Основи медичних знань» та ін., працюючи зі студентами усіх спеціальностей, ступенів вищої освіти і форм навчання.

      Станом на 2023 р. у складі Інституту функціонує дві кафедри та  працює 16 осіб: А.Ю. Скрипник, доктор історичних наук, професор; В.М. Федорчук, кандидат психологічних наук, доцент професор; Я.В. Топорівська, кандидат педагогічних наук, доцент; В.В. Присакар, кандидат педагогічних наук, доцент; Г.Г. Кучеров, кандидат історичних наук, доцент; І.М. Завадська, кандидат історичних наук, доцент; О.М. Палилюлько, кандидат історичних наук, доцент; В.С. Дудченко, кандидат історичних наук, доцент; Н. В.Жиляк, кандидат психологічних наук, доцент; Л.М. Комарніцька, кандидат філологічних наук, доцент; Т.А. Марчак, кандидат філологічних наук, доцент; О.Б. Столяренко, кандидат психологічних наук, доцент; А.В. Михальський, кандидат медичних наук, доцент; Ю.К. Власенко, кандидат політичних наук; М.Б. Волощук, спеціаліст; М.В Квітінська, методист.

В структурі інституту діють дві кафедри, сектор підготовки надання освітніх послуг та підвищення кваліфікації, сектор наукової роботи у сфері інклюзії та інклюзивної освіти оздоровчо-реабілітаційне управління, лабораторія психологічного консультування та тренінгів.

Запрошуємо до співпраці!

Translate