Столяренко Ольга Борисівна

Столяренко Ольга Борисівна

Посада: доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, 2013 р.
Вчене звання: доцент 2015 р.
Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості різновікових взаємин молодших школярів»
Email: stolyarenko.ob@gmail.com
Дата народження: 06 липня 1962 р.
Освіта: вища

 1. Кам’янець-Подільський педагогічний інститут імені В.П. Затонського, спеціальність: «Педагогіка і методика початкового навчання», кваліфікація: вчитель початкових класів, 1984 р.
 2. Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, спеціальність «Психологія, практична психологія», кваліфікація: викладач психології, 2002 р.

1990 р. – 1993 р. вихователь дитячого садка № 21 м. Кам’янець-Подільський.
1994 -1996 р. практичний психолог ЗОШ №2 м. Кам’янець-Подільський.
1996 р. головний спеціаліст сектору психолого-педагогічної підтримки і соціального консультування ЦССМ м. Кам’янець-Подільський.
1996 р.-1998 р. асистент кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.
1998 р. – 2004 р. методист з початкового навчання та психології відділу освіти Кам’янець-Подільської райдержадміністрації.
2004 р. – 2015 р. асистент, старший викладач кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту
2015 р. – 2022 р. доцент кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
2022 р. – по даний час викладач психологічних дисциплін НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут».

Основні публікації:

 1. Столяренко О.Б. Лабораторні заняття з курсу «Практикум з психології»: Методичні рекомендації: Кам’янець-Подільський : Студія «Рута», 2010. 64с.
 2. Столяренко О.Б. Формування різновікових взаємин учнів молодшого шкільного віку: Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Думка, 2011. 100с.
 3. Столяренко О.Б. Психологія: Практикум. Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2012. 224 с.
 4. Столяренко О.Б. Психологія особистості. Навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 280 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11 – 2515 від 30.03. 2011р.)
 5. Столяренко О.Б. Зарубіжні теорії особистості : Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2015. 126 с.
 6. Столяренко О.Б., Чайковська О.М. Вікова психологія : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2016. 252 с.
 7. Столяренко О.Б., Бабюк Т.Й. Методи психолого-педагогічного дослідження : Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2019. 142 с.
 8. Столяренко О.Б. Психологічна підготовка вчителя початкових класів до роботи з різновіковою групою учнів // Фахова підготовка вчителя початкової школи в умовах реформування освіти : колективна монографія / за ред. Н.В.Бахмат. Київ : Міленіум, 2020. С.122-130.
 9. Столяренко О.Б. Технології психологічних досліджень. Навчально-методичний посібник. Київ : Видавництво «КНТ», 2022. 162 с.
 10. Столяренко О.Б. Психологічні передумови розвитку моральної свідомості у молодшому шкільному віці. Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ : Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. Вип. 20. Ч. 1. С.192 – 200. Фахове видання
 11. Столяренко О.Б. Вплив сім’ї на розвиток різновікових взаємин дітей. Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. Вип. 27. С. 568 – 581. Фахове видання
 12. Столяренко О.Б. Психологічні особливості взаємодії директора малокомплектної сільської школи з учителями в умовах конфлікту. Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. Вип. 28. С. 564 – 574. Фахове видання
 13. Столяренко О.Б. Вплив різновікових взаємин на формування моральної свідомості у молодшому шкільному віці. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка : / Гол. ред. М.О. Носко. Чернігів : ЧГПУ, 2015. Вип. 126. С. 162 – 165. Фахове видання
 14. Столяренко О.Б. Дуткевич Т.В. Оцінка духовно-професійних якостей викладача керівниками і науково-педагогічними працівниками кафедр вищого навчального закладу. Збірник наукових праць.Вип.743. Педагогіка та психологія. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. С. 77-81. Фахове видання
 15. Stolyarenko O.B. The Influence of Younger or Older Position of Junior Pupils on their Educational Success and Sociometric Status  // International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies, journal homepage:http://www.ijpint.com ISSN: 2392-0092, Vol. 2, No. 1, 2015,  pp. 43-49.
 16. Столяренко О.Б. Психологічні особливості міжособистісних конфліктів у педагогічному колективі малокомплектної школи / О.Б. Столяренко // Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту педагогіки НАПН України / Гол.ред. Лабунець В.М. Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2017. Вип.22. С.209 – 215. Фахове видання.
 17. Stoliarenko Olha & Ivashkevych Eduard. The problem of the development of dialogical qualities of Cognitive Activity of senior pupils in the educational process.Збірник наукових праць “Проблеми сучасної психології”,  2021, 53, Фахове видання категорія «Б» DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246. 2021-53  С.126 – 149.
 18. Столяренко Ольга, Дуткевич Тетяна. Сформованість мотивації різновікової взаємодії в молодших школярів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 16. (61). 2021. Фахове видання категорія «Б» DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2021.16(61).03 С. 29-39.
 1. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Навчання за програмою підвищення кваліфікації з 2 березня по 5 червня 2020року (180 годин). Довідка від 7.10.2020 №021/15-2098. Тема стажування «Теоретико-методичні аспекти викладання дисциплін професійної підготовки майбутніх практичних психологів».
 2. Київський Інститут Гештальта і Психодрами. Навчання за програмою «Консультування дитячо-батьківських груп» (40 годин). (Сертифікат № 126 від 12.10.19 р.)
 3. Хмельницький психологічний центр. Навчання за програмою «Використання МАК у практичній роботі психолога» (20 годин). (Сертифікат № 32 від 23.08.20 р.).
 4. Хмельницький психологічний центр. Навчання за програмою «Введення в Еріксоновський коучінг» (20 годин). (Сертифікат № 6 від 01.07.21 р.).
Translate