Хейлик Альона Антонівна

 

Посада: завідувач бібліотекою

 


 В Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” функціонує сучасна модернізована бібліотека, введений в дію читальний зал на 40 місць, розширено книгосховище та абонементський зал.

    Завідувач Бібліотекою – Хейлик Альона Антонівна.

  Бібліотека Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом, забезпечує навчальний процес, науково-педагогічну діяльність, науково-дослідну і виховну роботу книгами, періодичними виданнями та іншими носіями інформації. В центрі роботи – сучасні студенти. Тому не можна залишатися не сучасними.      Бібліотеку ще називають храмом книг – тут не тільки збирають, зберігають та видають книги, журнали, аудіозаписи та відеоматеріали, але й дарують студентам радість спілкування з письменниками, психологами, соціальними педагогами, працівниками центру соціальних служб дітей та молоді та іншими цікавими людьми.

    А оскільки у програмах курсів 50 відсотків навчальних годин віддали на самостійну роботу студентів, це збільшує навантаження на бібліотеку. Таким чином, перед бібліотекою постають складніші завдання: бібліотека бере активну участь в освітньому процесі, стає його складовою. Прагнення студентів до високоякісних знань стимулює розвиток бібліотеки, і навпаки: змістовна, організована, доброзичлива бібліотека приваблює студентів.

    На 1 травня 2018 року бібліотечний фонд становить понад 42 000 примірників. Це сучасні підручники із спеціальних, професійно-орієнтованих та загальноосвітніх дисциплін.

    При бібліотеці створено відео-, аудіотеки та фонд лекційних матеріалів з усіх предметів навчального плану.

  Бібліотека комп’ютеризована, здійснено перехід на  комп’ютерні каталоги та комп’ютерно-бібліотечно-бібліографічну класифікацію, є програмне забезпечення «Законодавство України».

   Бібліотеку і читальні зали навчального корпусу та гуртожитку  обладнано 5 комп’ютерами,  встановлено Wi-Fi.

   Склад читачів бібліотеки :

   Студентів – 260 

   Працівників – 124 

   Загальня кількість – 384

    Історія бібліотеки Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” нерозривно пов’язана з історією навчального закладу. Бібліотека була створена у 1971 році на базі Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату для інвалідів. Фонд книгозбірні почався з запису №1 в інвентарній книзі 11 серпня 1971 року. Спершу книжковий фонд становив 3 тис. 267 примірників та 116 читачів. А вже в 2007 році становив 33 тисячі примірників. У ті часи бібліотека була розташована в одному приміщенні і займала площу 48 кв.м. Йшли роки, розбудовувався навчальний заклад, росла бібліотека. Розуміючи важливе значення бібліотеки для підготовки висококваліфікованих фахівців, було прийнято рішення розпочати модернізацію приміщення бібліотеки. Так у 2008 році було рекунструйовано три аудиторії – це дало можливість змінити організаційну структуру бібліотеки: виділити нові приміщення. В такому складі бібліотека працює і тепер – це просторі, гарно освітлені приміщення, які містять на сьогоднішній день Абонементський та Читальний зали і Книгосховище із загальною площею 144 кв.м.

     У 2015 році книжковий фонд становив вже 36 тисяч примірників. Бібліотека постійно розширює асортимент інформаційних продуктів і є надійним інформаційним центром інституту та фахового коледжу. Це не просто пункт видачі підручників, саме вона є осередком, від стану якого залежить діяльність усього освітньо-виховного механізму.

    Завдяки співпраці ректора Мар’яна Миколайовича Тріпака з керівниками вищих навчальних закладів (тепер вже із закордонними), ми стали інформаційно-забезпеченні в повному обсязі. До бібліотеки регулярно надходять методичні й дидактичні матеріали, підручники та навчальні посібники, у її фонді є достатня кількість довідкових та енциклопедичних видань, періодика. Подарована література стала відчутним джерелом поповнення бібліотечного фонду та надає неоціненну допомогу для забезпечення освітньо-виховного процесу та науково-педагогічної діяльності інституту та фахового коледжу. За період 2015-2018 років фонд бібліотеки збільшився на 9 тис. одиниць як на паперових так і електронних носіях.

    Абонемент – де видається література на навчальний семестр.  Студенти денної, заочної та дистанційної форми навчання обслуговуються згідно навчальних планів. Послугами абонементу можуть користуватися викладачі та співробітники. На абонементі систематично організовуються книжкові виставки різноманітної тематики згідно Календаря знаменних дат, Плану роботи бібліотеки та Єдиному плану виховної роботи інституту та фахового коледжу, новинками періодики, виставками нових надходжень, працювати над лекційним матеріалом. Обслуговування читачів проводиться згідно із Правилами користування бібліотекою. На абонементі читачі можуть отримати в тимчасове користування всі друковані видання з фонду бібліотеки.

    Читальна зала має в своєму розпорядженні досить комфортні умови для роботи користувачів. Це один із основних, найбільш відвідуваних приміщень бібліотеки. Розрахована на 40 місць. Створена для роботи студентів, науково-педагогічних працівників та співробітників інституту та фахового коледжу. Читачі мають змогу працювати в затишній та спокійній обстановці, одержати для опрацювання необмежену кількість документів для написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт, а також для самостійної роботи та підготовки до практичних занять довідники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні матеріали, автореферати, монографії та інша спеціалізована література. В читальній залі досить часто проводяться різноманітні заняття, літературні та тематичні вечори, презентації книг, інформаційно-ділові заходи, такі як засідання кафедр за круглим столом, брейн-ринги, різноманітні заняття, зустрічі, науково-практичні семінари, круглі столи, інформаційно-методичні наради, майстер-класи з тренінгів та інші масові заходи.

    Книгосховище – це спеціально облаштоване приміщення основним завданням якого є якісне і довготривале збереження фонду у стані придатному для використання. У приміщенні розміщено фонд документів (методична, навчальна, художня, навчально-популярна, педагогічна, довідкова література, а також монографії та періодичні видання).

      Бібліотека — це осередок знань культури, збирання, зберігання і поширення інформації. Тому намагаюсь постійно шукати нові активні форми роботи, вдаючись до різних форм і методів індивідуальної, групової і масової інформації: під час запису або видачі книг велику увагу приділяю бесідам, особливо індивідуальним для того, щоб викликати в них щоденну потребу в читанні, любов та інтерес до книги, дізнаюся про світ захоплень, а викладачам — можливість щоденно поповнювати свої знання новою цікавою й корисною інформацією, використовуючи її в навчально-освітньому процесі.

   Бібліотека  — це осередок знань культури, збирання, зберігання і поширення інформації, тому бібліотекарем здійснюються постійні пошуки активних форми роботи і методів індивідуальної, групової і масової інформації: під час запису або видачі книг велику увагу приділяю бесідам, особливо індивідуальним для того, щоб викликати в них щоденну потребу в читанні, любов та інтерес до книги, дізнаюся про світ захоплень, а викладачам — можливість щоденно поповнювати свої знання новою цікавою й корисною інформацією, використовуючи її в навчально-освітньому процесі.

    Щорічне поновлення студентської аудиторії, різні форми навчання – денна, заочна та дистанційна, особливості колективу викладачів, які працюють за принципом самовдосконалення і саморозвитку, сприяє створенню читацької аудиторії бібліотеки. Віковий діапазон студентів є досить широким – від 15 до 47 років.

   Одним із головних завдань бібліотеки є виховання в студентів інформаційної культури, формування в студентів потреби в систематичному читанні літератури, яке сприяє розвитку творчої думки, пізнавальних інтересів і здібностей.

    Бібліотека приймає активну участь у культурно-просвітницьких заходах інституту та фахового коледжу: відзначення знаменних і пам’ятних дат, оформлення книжкових виставок, тематичних полиць, біля яких проводяться огляди, тематичні бесіди, розповіді про авторів, надає допомогу у створенні сценаріїв, підборі матеріалу для масових заходів, що проводяться в інституті та фаховому коледжі. Покликання кожного масового заходу – прищеплювати читачам смак до художнього слова.

    Бібліотекою систематично проводяться Дні інформації, Дні кафедри, під час яких студенти та викладачі інституту та фахового коледжу ознайомлюються з літературою та періодичною пресою, що надійшла до бібліотеки.

    У бібліотеці оформлені постійно діючі виставки: «Герої не вмирають…», «Цивільний захист», «Економіка», «Світ фінансів», «Нові надходження» та ін.

    В 2017-2018 навчальному році в бібліотеці були організовані книжкові виставки, присвячені літературним датам: «115 років від дня народження Ю. Яновського», «95 років від дня народження Павла Глазового», «105 років від дня народження А. Малишка», «295 років від дня народження Григорія Сковороди», Тиждень, присвячений Т.Г. Шевченку «Думи Кобзаря живуть вічно» та виставка присвячена «Творчій та філософсько-педагогічній спадщині Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Івана Франка».

    Протягом року організовані тематичні виставки літератури: «Пам’ятаємо жертв голодомору», «Як річка з роду і до роду, так мова з’єднує народ» (До Дня української писемності та мови), «Соборність – це сильна, єдина держава» (До Дня Соборності України), День читання «Відкриваючи книгу – відкриваєш світ», «Милосердними маємо бути заради всього живого» (Благодійна акція для онкохворих дітей), «А над світом українська вишивка цвіте!», «Чорнобиль – вічний біль», «Я вдячний Богові за маму», 21 вересня – День миру в Україні, «День Гідності та Свободи», «День Збройних сил України», «День Героїв Небесної Сотні», «Всесвітній день боротьби зі СНІДом» та багато ін.

    Інформаційна робота серед педагогічного колективу включає виступи на Вченій раді, засіданнях кафедр, методичних об’єднаннях з інформаційними оглядами, оглядами періодичних видань на допомогу викладачу.  Бібліотека допомагає викладачам у проведенні предметних тижнів та олімпіад у інституті та фаховому коледжі. Готуючись до них, були організовані книжкові виставки:  «Безсмертя нації – і мові...», «Знай свої права»,  «Конституція – основний Закон України»,  «Англійська мова – це модно і актуально», «Елементарна математика», тематичні огляди літератури.

    До Дня бібліотекаря були проведені – виховна година «Неопалима Купино! Моя бібліотеко! Ти мудрість всіх віків, хранителька добра!» і літературне читання: «Свято Хранителів Мудрості» для ще більшої популяризації бібліотеки, книги та літератури, підняття престижу професії бібліотекаря, залучення нових читачів до бібліотеки, заохочення кращих читачів.

    Сьогодні бібліотека є відкритим центром життя студентів, в якому враховується різноманітність сценаріїв перебування читача в бібліотеці, забезпечивши доступність інформації, комфорт перебування в бібліотечному просторі, корисність і наповненість діяльністю. Для бібліотекаря Альони Антонівни Хейлик важливим є створення таких умов для користувачів, які стали б продовженням їхнього щоденного життя з усіма його складовими: навчанням, відпочинком, розвагами. Для читачів проводяться: екскурсії по бібліотеці, бесіди – індивідуальні та групові, надання консультацій.

    Пріоритетом стратегічних цілей бібліотеки є: подальше сприяння підготовці високоосвічених фахівців сучасного рівня через освітній процес та наукову діяльність за допомогою специфічних бібліотечно-інформаційних методів та засобів; впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу бібліотеки; створення сучасного інформаційного центру в бібліотеці та вхід бібліотеки до світового інформаційного простору; накопичення та зберігання документного фонду; всебічне розкриття фонду бібліотеки через впровадження різноманітних культурно-масових заходів; піднесення позитивного іміджу бібліотеки, як центру спілкування і взаємодії відвідувачів.

    Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від  11.04.2018р., №1/9-222 до виконання Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області надсилає матеріали, які висвітлюють результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, які оприлюднюємо на нашому веб-сайті.

    З текстом листа Міністерства освіти і науки України “Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки України 21 лютого 2018 року № 176” можна ознайомитись за посиланням.

    З текстом листа Міністерства освіти і науки України керівникам  професійно-технічних  та вищих навчальних закладів від  25 квітня 2018 р. № 01-39/196  можна ознайомитись за посиланням.

    З текстом ВИТЯГу З ПРОТОКОЛУ № 15 засідання Вченої ради від 27 квітня 2018 року Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” можна ознайомитись за посиланням.


Translate