Правила прийомуДодаток 1 до Правил прийому
Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням
рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Додаток 2 до Правил прийому
Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного
спрямувань, за якими може здійснюватися прийом на навчання за
ступенем магістра на основі ПЗСО та НРК5 з відповідної спеціальності

Додаток 3 до Правил прийому
Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні
спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими
здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 4 до Правил прийому
Перелік та структура широких конкурсів

Додаток 5 до Правил прийому
Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту,
матурального іспиту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового
вступного випробування до шкали 100 – 200

Додаток 6 до Правил прийому
Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 7 до Правил прийому
Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту та творчого конкурсу

Додаток 8 до Правил прийому
Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування для вступу
для здобуття ступеня магістра на основі НРК6, НРК7

Додаток 9 до Правил прийому
Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування для вступу
для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5

Додаток 10 до Правил прийому
Ліцензовані обсяги прийому до НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»  в 2024 році за  ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»


Translate