072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок


 «Гроші все можуть зробити: вони зривають скелі, висушують ріки; немає такої вершини, на яку не міг би піднятись навантажений золотом віслюк».

                                                                               Фернандо де Рохас ( іспанський письменник)

                                                                             «Гроші – це воля, викарбувана із золота»
Еріх Марія Ремарк (німецький письменник)

                                                                         Грошима треба управляти, а не служити їм
                                                                                                                       (Сенека Луций Анней)


Галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

              «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» – одна із провідних спеціальностей економічного напряму.

          Професія фінансиста є актуальною та престижною, оскільки в час постійного розвитку економіки кількість підприємств різних форм власності та сфер діяльності постійно зростає, а тому збільшується і потреба в фінансистах, аналітиках, фінансових консультантах та фінансових менеджерах.

        Фінанси – це мистецтво та професія водночас, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити цифрами складний світ економіки у його взаємозв’язках і гармонії.

      Спеціаліст у сфері фінансів – це фахівець з високим рівнем теоретичної і практичної економічної підготовки для виконання правової, фінансової та організаційно-управлінської діяльності. Сучасні фінансові відносини потребують знання природи руху грошових потоків, акумуляції капіталу, вміння управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища.

Головна мета освітньої діяльності з підготовки здобувачів за кваліфікацією фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку – це підготовка кваліфікованих фахівців для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств і об’єднань різних видів діяльності, незалежно від форм власності і організаційного формування, у страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, в науково-дослідних установах тощо.

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» досить багатогранна, завдяки чому грамотний фінансист може побудувати кар’єру і на державному підприємстві або службі, і в приватній компанії, і у банківській системі та на страховому ринку і в усіх бізнесових аспектах.

Саме фінансисти, банкіри  володіють   глибинами банківських  та  фінансових таємниць: вмінням заробляти, зберігати, примножувати та управляти грошовими потоками.

Сьогодні  фінанси  є  життєва  важливою системою  в  економіці, на них базуються бюджет, фінансовий достаток всієї економіки країни в цілому; до них належать  податки,  доходи, прибуток, бюджет, пенсії, дотації, фінансові санкції.

Фахівці  фінансової системи держави повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти та вирішувати питання розвитку фінансової системи

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок  – елітна спеціальність.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»  надає прекрасні можливості щоб знайти цікаву, сучасну, престижну  і потрібну суспільству професію! Випускники за даною спеціальністю можуть обіймати посади:

  • у сфері державних фінансів – установах Державного казначейства; фіскальних органах; органах: Міністерства фінансів України, Пенсійного фонду України, Державної аудиторської служби;
  • в банківській сфері – установах Національного банку України та комерційних банках;
  • на підприємствах і об’єднаннях різних галузей господарства та форм власності і організаційного формування;
  • у страхових компаніях;
  • в інвестиційних фондах і компаніях;
  • у науково-дослідних установах тощо.

Навчання на спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» забезпечує здобувачам повне знання теоретичних і методологічних основ, а також практичних знань в галузі фінансів, кредиту, фінансового аналізу, фінансового менеджменту.

Час простих рішень і легких грошей давно минув, настала ера професіоналів! Навчаючись за спеціальністю «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» можна стати фахівцем  високого класу!Translate