Науково-дослідна робота студентів


НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ» Є ОДНИМ ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ І ВИХОВАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ, ЗДАТНИХ ТВОРЧО ЗАСТОСОВУВАТИ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАЙНОВІШІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ


      Розвиток науки у вищій школі передбачає підвищення якості підготовки спеціалістів, здатних, у свою чергу, після закінчення навчання самостійно вирішувати серйозні наукові завдання, йти у рівень з передовими ідеями теорії і практики управління народним господарством в умовах ринкової економіки. Тому саме у навчальному закладі важливо прищепити студентам смак до наукових досліджень, привчити їх уже на цьому етапі мислити самостійно.


Положення про студентський науковий гурток Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

pdf

Положення про студентський науковий гурток Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

pdf

Матеріали І Міжнародної наукової студентської конференції Том 1. Економічні науки

pdf

Матеріали І Міжнародної наукової студентської конференції Том 2. Природничі та гуманітарні науки

pdf

Матеріали І Міжнародної наукової студентської конференції Том 3. Соціальна робота

pdf

Матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської конференції 2020

pdf

Матеріали ІV Міжнародної наукової студентської конференції 2022

pdf

Матеріали V Міжнародної наукової студентської конференції 2023


Молодь і науковий прогрес в соціально-економічному розвитку суспільства Збірник матеріалів молодіжного форуму

pdf

    28 лютого в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі у співпраці коледжу з ДНЗ «Подільський центр ПТО» відбувся молодіжний форум «Молодь і науковий прогрес в соціально-економічному розвитку суспільства». З вітальним словом до усіх присутніх звернувся Вадим Анатолійович Савчук, заступник міського голови, який передав найкращі вітання від голови Кам’янець-Подільської міської ради Михайла Євстафійовича Сімашкевича, а також подякував молоді міста «за ту активність, в результаті якої Кам’янець-Подільський сьогодні отримав статус Молодіжної столиці 2019».

    Вадим Анатолійович поділився враженнями від презентації в Кабінеті Міністрів України заходів, що плануються в 2019 році в Кам’янці-Подільському, а директору коледжу – Тріпаку Мар’яну Миколайовичу – урочисто вручив Паспорт громадянина Молодіжної столиці України, який також доступний для кожного студента у електронному варіанті й передбачає ряд заохочень для кам’янчан та, зокрема, для молоді міста. Ще одна справжня історична подія відбулась на відкритті форуму – Подільський спеціальний коледж став першим вищим навчальним закладом, в якому прозвучав гімн Молодіжної столиці України. Гурт «Експансія» виконав гімн, а усі присутні підтримували їх оплесками.

    На відкритті форуму з вітальним словом до усіх присутніх звернувся Мар’ян Миколайович Тріпак, заслужений працівник освіти України, к.е.н., доцент, директор Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, який презентував заклад та наголосив: «Кам’янець-Подільський – це круте місто, гарна влада, а це означає, що в Кам’янці-Подільському – найкращі студенти. Скільки міст в Україні? А Молодіжна столиця саме в Кам’янці-Подільському». Мар’ян Миколайович презентував усім присутнім результати роботи наукової школи студентів і викладачів.

Наука та інновації в умовах пандемії COVID-19 Збірник матеріалів молодіжного форуму

pdf

    15 жовтня 2020 року в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі у форматі онлайну відбувся Регіональний молодіжний форум “Наука та інновації в умовах пандемії COVID-19”. Директор коледжу, Тріпак Мар’ян Миколайович, к.е.н, доцент, заслужений працівник освіти України привітав усіх учасників заходу та побажав студентам подальших успіхів у науково-дослідній діяльності!

Гості заходу, провідні науковці України, привітали учасників форуму та вказали на актуальність заходу.Науково-дискусійний гурток “Перспектива”

Керівник гуртка та науковий консультант – Волощук М.Б.
Науковий консультант гуртка О.М.Палилюлько
Президент гуртка: Прокопова А.А.
Мета – виховання всебічно розвиненої, психологічно грамотної, молодого науковця та соціально активної особистості.
Програма гуртка передбачає стимулювання стійкого інтересу вихованців до дослідження соціально-психологічних особливостей формування і розвитку особистості, окремих індивідів та груп в умовах викликів сучасного суспільства та соціально-економічного й психологічного розвитку соціуму, досліджувати соціально-психологічні особливості розвитку українського суспільства в умовах кризових станів суспільства і надзвичайної ситуації, мотивувати студентство до пізнання себе як особистості, повноцінного члена суспільства.

Студентський науково-дискусійний клуб «Психея», створений на кафедрі соціальної роботи і психології, є добровільним об’єднанням здобувачів вищої освіти, зацікавлених у поглибленому вивченні та обговоренні загальнотеоретичних і практичних питань в області психології, соціальної психології, психології особистості та інших галузей науки.
Метою діяльності клубу «Психея» є формування у студентів базових принципів, методів, прийомів організації і реалізації науково-дослідної роботи з психології.
Основним напрямком діяльності гуртка є виконання студентами у поза навчальний час наукових досліджень з ініціативної теми та проблемної тематики кафедри соціальної роботи і психології.
У межах діяльності студентського науково-дискусійного клубу «Психея» реалізується організація науково-дослідної роботи студентів, їх участь у всеукраїнських конференціях, конкурсах, проведення групових занять (згідно графіка роботи наукового гуртка), забезпечення зв’язків з установами та організаціями, що пов’язані з діяльністю студентського гуртка.

Науково-краєзнавчий гурток з історії України – «CLIO»

Керівник: д.і.н. доцент Скрипник А. Ю.
Мета діяльності: полягає у об’єктивному вивченні історії України, розвитку та соціалізації особистості студентів, формуванні в них національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, патріотичного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і наукових навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Студентський науковий гурток «PR-менеджмент та SMM-маркетинг»

Створений на кафедрі фінансів та економіки, є добровільним об’єднанням здобувачів вищої освіти.
Керівник: к.е.н. Лаврук Н. А.
Мета діяльності: полягає у поглибленому вивченні та обговоренні сучасних методів прийняття та обґрунтування управлінських рішень, методах мотивації персоналу, вмінні аналізувати і оцінювати маркетингову інформацію, використовувати сучасні методики маркетингового контролю та використання сучасних технологій Internet – маркетингу.Translate