Науково-дослідна робота студентів


Науково-дослідницька діяльність студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання спеціалістів з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності найновіші досягнення науково-технічного прогресу


    Розвиток науки у вищій школі передбачає підвищення якості підготовки спеціалістів, здатних, у свою чергу, після закінчення навчання самостійно вирішувати серйозні наукові завдання, йти у рівень з передовими ідеями теорії і практики управління народним господарством в умовах ринкової економіки. Тому саме у навчальному закладі важливо прищепити студентам смак до наукових досліджень, привчити їх уже на цьому етапі мислити самостійно.


ПОЛОЖЕННЯ про студентський науковий гурток Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу

pdf

Положення про науково-дослідну роботу студентів

pdf

Матеріали І Міжнародної наукової студентської конференції Том 1. Економічні науки

pdf

Матеріали І Міжнародної наукової студентської конференції Том 2. Природничі та гуманітарні науки

pdf

Матеріали І Міжнародної наукової студентської конференції Том 3. Соціальна робота

pdf

Матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської конференції 2020

pdf

Молодь і науковий прогрес в соціально-економічному розвитку суспільства Збірник матеріалів молодіжного форуму

pdf

    28 лютого в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі у співпраці коледжу з ДНЗ «Подільський центр ПТО» відбувся молодіжний форум «Молодь і науковий прогрес в соціально-економічному розвитку суспільства». З вітальним словом до усіх присутніх звернувся Вадим Анатолійович Савчук, заступник міського голови, який передав найкращі вітання від голови Кам’янець-Подільської міської ради Михайла Євстафійовича Сімашкевича, а також подякував молоді міста «за ту активність, в результаті якої Кам’янець-Подільський сьогодні отримав статус Молодіжної столиці 2019».

    Вадим Анатолійович поділився враженнями від презентації в Кабінеті Міністрів України заходів, що плануються в 2019 році в Кам’янці-Подільському, а директору коледжу – Тріпаку Мар’яну Миколайовичу – урочисто вручив Паспорт громадянина Молодіжної столиці України, який також доступний для кожного студента у електронному варіанті й передбачає ряд заохочень для кам’янчан та, зокрема, для молоді міста. Ще одна справжня історична подія відбулась на відкритті форуму – Подільський спеціальний коледж став першим вищим навчальним закладом, в якому прозвучав гімн Молодіжної столиці України. Гурт «Експансія» виконав гімн, а усі присутні підтримували їх оплесками.

    На відкритті форуму з вітальним словом до усіх присутніх звернувся Мар’ян Миколайович Тріпак, заслужений працівник освіти України, к.е.н., доцент, директор Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, який презентував заклад та наголосив: «Кам’янець-Подільський – це круте місто, гарна влада, а це означає, що в Кам’янці-Подільському – найкращі студенти. Скільки міст в Україні? А Молодіжна столиця саме в Кам’янці-Подільському». Мар’ян Миколайович презентував усім присутнім результати роботи наукової школи студентів і викладачів.

Наука та інновації в умовах пандемії COVID-19 Збірник матеріалів молодіжного форуму

pdf

    15 жовтня 2020 року в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі у форматі онлайну відбувся Регіональний молодіжний форум “Наука та інновації в умовах пандемії COVID-19”. Директор коледжу, Тріпак Мар’ян Миколайович, к.е.н, доцент, заслужений працівник освіти України привітав усіх учасників заходу та побажав студентам подальших успіхів у науково-дослідній діяльності!

Гості заходу, провідні науковці України, привітали учасників форуму та вказали на актуальність заходу.

Презентація інноваційної стратегії розвитку студентських наукових гуртків

    18 вересня, відбулась презентація інноваційної стратегії розвитку студентських наукових гуртків Подільський Коледж. Директор коледжу Тріпак Мар’ян Миколайович, к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти України, побажав успіхів студентам нових відкриттів та ознайомив із основними тенденціями розвитку освіти і науки.
    Гуменюк Ірина Леонтіївна, заступник директора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, к.е.н., презентувала основні напрямки та інноваційні стратегії роботи наукових гуртків. Детально з особливостями діяльності гуртків, формами роботи та перспективами гуртків ознайомили завідувачі кафедр та викладачі. Студенти виявили цікавість до різних гуртків, а ідеї, пов’язані із дослідженням наукових тем, викликали активне обговорення у студентів. Бажаємо вам успіхів та нових відкриттів!Науково-дискусійний гурток “Перспектива”

Керівник гуртка та науковий консультант – Волощук М.Б.
Науковий консультант гуртка О.М.Палилюлько
Президент гуртка: Прокопова А.А.
Мета – виховання всебічно розвиненої, психологічно грамотної, молодого науковця та соціально активної особистості.
Програма гуртка передбачає стимулювання стійкого інтересу вихованців до дослідження соціально-психологічних особливостей формування і розвитку особистості, окремих індивідів та груп в умовах викликів сучасного суспільства та соціально-економічного й психологічного розвитку соціуму, досліджувати соціально-психологічні особливості розвитку українського суспільства в умовах кризових станів суспільства і надзвичайної ситуації, мотивувати студентство до пізнання себе як особистості, повноцінного члена суспільства.

Студентський науково-дискусійний клуб «Психея», створений на кафедрі соціальної роботи і психології, є добровільним об’єднанням здобувачів вищої освіти, зацікавлених у поглибленому вивченні та обговоренні загальнотеоретичних і практичних питань в області психології, соціальної психології, психології особистості та інших галузей науки.
Метою діяльності клубу «Психея» є формування у студентів базових принципів, методів, прийомів організації і реалізації науково-дослідної роботи з психології.
Основним напрямком діяльності гуртка є виконання студентами у поза навчальний час наукових досліджень з ініціативної теми та проблемної тематики кафедри соціальної роботи і психології.
У межах діяльності студентського науково-дискусійного клубу «Психея» реалізується організація науково-дослідної роботи студентів, їх участь у всеукраїнських конференціях, конкурсах, проведення групових занять (згідно графіка роботи наукового гуртка), забезпечення зв’язків з установами та організаціями, що пов’язані з діяльністю студентського гуртка.

Науково-краєзнавчий гурток з історії України – «CLIO»

Керівник: д.і.н. доцент Скрипник А. Ю.
Мета діяльності: полягає у об’єктивному вивченні історії України, розвитку та соціалізації особистості студентів, формуванні в них національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, патріотичного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і наукових навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Студентський науковий гурток «PR-менеджмент та SMM-маркетинг»

Створений на кафедрі фінансів та економіки, є добровільним об’єднанням здобувачів вищої освіти.
Керівник: к.е.н. Лаврук Н. А.
Мета діяльності: полягає у поглибленому вивченні та обговоренні сучасних методів прийняття та обґрунтування управлінських рішень, методах мотивації персоналу, вмінні аналізувати і оцінювати маркетингову інформацію, використовувати сучасні методики маркетингового контролю та використання сучасних технологій Internet – маркетингу.Translate