017 Фізична культура і спорт (ОПП «Фізична культура і спорт, реабілітація та рекреація»)


Спорт стає засобом виховання тоді, коли він є улюбленим заняттям кожного.

Сухомлинський В. А.


        Роль фізичної культури полягає у науково обґрунтованих знаннях про здоров’я і засоби його зміцнення, про шляхи і методи протидії хворобам, у формуванні вмінь і навичок зміцнення здоров’я, запобігання його порушення, про методики досягнення високої працездатності та тривалої творчої й активної життєдіяльності.

Метою ОПП є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський та світовий науково-освітній простір фахівця з фізичної реабілітації, що може кваліфіковано здійснювати виховну, фізкультурно – оздоровчу, реабілітаційну діяльність з різним контингентом населення, а також сприяти гармонійному розвитку особистості, формування життєво – необхідних навичок, розвитку фізичних якостей, зміцнення здоров’я, підготовці до активної трудової діяльності людей з інвалідністю

 Випускники спеціальності «Фізична культура і спорт» (ОПП “Фізична культура і спорт, реабілітація та рекреація”) можуть обіймати такі посади:

  • Асистент вчителя з корекційної освіти
  • Інструктор з фізичної культури
  • Інструктор навчально-тренувального пункту
  • Інструктор-методист з фізичної культури та спорту
  • Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу)
  • Фітнес-тренер
  • Асистент фізичного терапевта, ерготерапевта
  • Фахівець зі здорового способу життя
  • Інструктор в спортивно-оздоровчих таборах

Translate