Навчальні дисципліни самостійного вибору ОС Бакалавр


Списки вибіркових навчальних дисциплін (ОС Бакалавр)

«Цінні папери і фондовий ринок» Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Біржова справа 5 150 60
Брокерська діяльність 5 150 60
Торгові системи на фондовому ринку 5 150 60
Всього 15 450 180
«Інвестиційний менеджмент» Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Фінансовий ринок 5 150 60
Основи інтернет-трейдингу 5 150 60
Управління інвестиційним портфелем 5 150 60
Всього 15 450 180
«Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю» Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Комерціалізація інновацій 5 150 60
Венчурне інвестування 4 120 48
Тренінг-курс «Персональні фінанси та інвестиції» 6 180 72
Всього 15 450 180

Бухгалтерський облік: історія і сьогодення

Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Документальне забезпечення господарських операцій 5 150 60
Історія обліку і оподаткування 5 150 60
Професійна етика бухгалтера і аудитора 5 150 60
Всього 15 450 180

Цифрові технології в обліку

Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 5 150 60
Електронний документообіг в обліку та оподаткуванні 5 150 60
Інформаційна безпека та захист інформації  5 150 60
Всього 15 450 180
Поведінкова психологія та соціокультурна діяльність Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Етнопсихологія 4 120 48
Психологія релігії 3 90 36
Основи дефектології 4 120 48
Психологія стресу та ПТСР 4 120 48
Всього 15 450 180
Економіка і організація стартапів Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Інноваційний маркетинг 5 150 60
Івент-менеджмент 5 150 60
Менеджмент стартап проєктів 5 150 60
Всього 15 450 180
Управління потенціалом розвитку Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Антикризове управління економікою 5 150 60
Бренд-менеджмент 5 150 60
Управління потенціалом підприємства 5 150 60
Всього 15 450 180
Соціальна робота практичного спрямування Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Соціальна робота в ОТГ 4 120 48
Волонтерська діяльність 4 120 48
Психологічні основи соціальної роботи 3 90 36
Соціальний патронаж 4 120 48
Всього 15 450 180
Банківська діяльність Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Банківський маркетинг 5 150 60
Банківський менеджмент 5 150 60
Аналіз банківської діяльності 5 150 60
Всього 15 450 180

Міжнародний облік

Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Облік ЗЕД 5 150 60
Облік у зарубіжних країнах 5 150 60
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 5 150 60
Всього 15 450 180

Облік і контроль

Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Організація і методика аудиту 5 150 60
Облік і митний контроль 5 150 60
Судово-бухгалтерська експертиза 5 150 60
Всього 15 450 180
Організаційна психологія та зв’язки з громадськістю Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Психологія фінансів 3 90 36
Політична психологія 4 120 48
Психологія праці та інженерна психологія 4 120 48
Основи профорієнтації та профвідбір 4 120 48
Всього 15 450 180
Соціально-педагогічні дисципліни Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки 4 120 48
Соціальна педагогіка 4 120 48
Соціальний захист дітей в Україні та  закордоном 3 90 36
Правове регулювання соціальних конфліктів 4 120 48
Всього 15 450 180
Облік в соціальній роботі Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Соціальний аудит 5 150 60
Організація обліку соціальних виплат 5 150 60
Соціальний облік та звітність 5 150 60
Всього 15 450 180

«PR-менеджмент та SMM-маркетинг»

Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Web-маркетинг: SMM та SEO 5 150 60
Реклама та PR 5 150 60
Управління маркетинговою кампанією 5 150 60
Всього 15 450 180

Мотиваційна психологія та інноваційні технології

Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Психологія кризових та екстремальних ситуацій 3 90 36
Психологія емоцій з тренінгом розвитку емоційного інтелекту 4 120 48
Робота психолога в ОТГ 4 120 48
Психологія людей з особливими потребами 4 120 48
Всього 15 450 180
Страхова діяльність Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Аналіз діяльності страхових компаній 5 150 60
Облік і звітність страхових компаній 5 150 60
Менеджмент у страхових компаніях 5 150 60
Всього 15 450 180
Облік і оподаткування Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Міжнародне оподаткування 5 150 60
Податковий аудит 5 150 60
Облікова політика 5 150 60
Всього 15 450 180

Практична психологія та міжособистісна взаємодія

Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Психологія інклюзивної освіти 4 120 48
Практикум з індивідуального консультування 4 120 48

Психологія творчості з тренінгом креативності

4 120 48
Психологія девіантної поведінки 3 90 36
Всього 15 450 180

Консультативна психологія та ефективні компетентності

Кредити ECTS Годин Аудиторні години
Сімейне консультування та сімейна терапія 4 120 48
Соціально-психологічна допомога військовослужбовцям та членам їх сімей 4 120 48
Символдрама 4 120 48
Технології коучингу 3 90 36
Всього 15 450 180


Translate