Редколегія журналу «ІНКЛЮЗІЯ І СУСПІЛЬСТВО»


Головний редактор 

ТРІПАК Мар’ян Миколайович, Заслужений працівник освіти України, кандидат економічних наук, професор кафедри інклюзивної економіки, кібернетики і комп’ютерних наук, в.о. ректора Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»


Заступник головного редактора

МАРЧАК Тетяна Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» Редакційна колегія: 

Amit Kumar Goel – PhD in Economics, Assistant Prof.; Bożena Ryszawska – Dr hab., Prof.; Georgy Abuselidze – Dr. of Economic Sciences, Prof.;  Ijaz Yusuf – Dr. Hasan Murad School of Management (HSM), Assistant Professor, Director Centre for Supply Chain Research; Natallia Bahdanovich Hanssen – PhD in Education, Associate professor; Sandeep Kumar Gupta – PhD (B.H.U.), FDP (IIM, Indore), ADP (Wharton School, USA), QIP (IIT BHU); Tadeusz Kierzyk – Dr. hab., Prof.; Афузова Г. В. – кандидат психологічних наук, доцент; Буряк Р. І. – доктор економічних наук, професор; Василишин О. Б. – доктор економічних наук, доцент; Волинець Н. В. – доктор психологічних наук, доцент; Гевчук Н. С. – кандидат педагогічних наук; Гераймович В. Л. – кандидат економічних наук, доцент; Гуменюк І. Л. – кандидат економічних наук; Дерлиця А. Ю. – кандидат економічних наук, доцент; Жиляк Н. В. – кандидат психологічних наук; Козак Р. В. – кандидат філологічних наук, доцент; Комарніцька Л. М. – кандидат філологічних наук; Коркушко О. Н. – кандидат економічних наук, доцент; Кушнір Л. А. – кандидат економічних наук, доцент; Лаврук О. В. – доктор наук з державного управління; Левченко Я. С. – доктор економічних наук, доцент; Лучик В. Є. – доктор економічних наук, професор; Малік М. Й. – доктор економічних наук, професор, академік НААН; Маршалок Т. Я. – доктор економічних наук, професор; Мельничук І. М. – доктор педагогічних наук, професор; Михальська С. А. – доктор психологічних наук, доцент; Нестерова М. О. – доктор філософських наук, професор; Опалюк Т. Л. – доктор педагогічних наук, доцент; Палилюлько О. М. – кандидат історичних наук; Петруха Н.М. – кандидат економічних наук, доцент; Плаксієнко В. Я.доктор економічних наук, професор; Прокопишин О. С. – кандидат економічних наук, доцент; Раєвська Я. М. – доктор психологічних наук, доцент; Резнік Н. П. – доктор економічних наук, професор; Романюк Л. В. – доктор психологічних наук, професор; Савчин М. В. – доктор психологічних наук, професор; Синчак В. П. – доктор економічних наук, професор; Скрипник А. Ю. – доктор історичних наук, доцент; Стецько М. В. – доктор економічних наук, доцент; Сушарник Я. А. – кандидат економічних наук; Тимків А. О. – кандидат економічних наук; Топорівська Я. В. – кандидат педагогічних наук, доцент; Христич Т. М. – доктор медичних наук, професор; Шандрук С. К. – доктор психологічних наук, професор; Шевченко В. М. – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник; Яворський І.І. – кандидат юридичних наук.

Наукова рада: 

Шевцов А. Г. (голова) – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН; Anetta Zielińska – Dr hab., Prof.; Дем’янишин В. Г. – доктор економічних наук, професор; Іващук І. О. – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України; Лапушняк Г. С. – доктор економічних наук, професор; Обнявко О. В. – кандидат економічних наук, доцент; Тулай О. І. – доктор економічних наук, професор.

Технічний редактор

ШЕВЧУК Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук.


ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ПРОХОДЖЕННЯ СТАТЕЙ

У ЖУРНАЛІ «ІНКЛЮЗІЯ І СУСПІЛЬСТВО»

З метою забезпечення високого наукового рівня та якості статей, що публікуються в журналі «Інклюзія і суспільство», усі матеріали, які надходять до редакції, проходять обов’язкове рецензування.

Журнал дотримується міжнародних стандартів етики публікацій відповідно до міжнародних етичних правил Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication ethics).

Статті, подані до журналу, рецензуються конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє “сліпе” рецензування, коли ані автор, ані рецензент не знають імен одне одного). Контактування автора та рецензентів відбувається виключно через листування електронною поштою з відповідальним секретарем редакції.

Статті, що надходять до редакції, перевіряються на відповідність вимогам до структури та оформлення матеріалу, після чого надсилаються рецензентам, яких призначає Головний редактор зі складу редакційної колегії, чи запрошує зовнішніх рецензентів.

За результатами ознайомлення з рукописом статті рецензенти надсилають до редакції одну з рекомендацій:

  1. Рекомендувати статтю.
  2. Рекомендувати статтю до публікації після доопрацювання автором з урахуванням зауважень.
  3. Рекомендувати статтю до публікації після докорінного перероблювання (в цьому випадку стаття надсилається на повторне рецензування).
  4. Рекомендувати відмовити у публікації статті із зазначенням причин такого рішення.

Редакція надсилає автору рекомендації рецензента електронною поштою. Автор, отримавши рекомендації, бере їх до уваги та доопрацьовує чи переробляє статтю, або надсилає обґрунтовану відмову від прийняття рекомендацій (зауважень) рецензентів.

Після виправлення зауважень, або прийняття обґрунтування автора, Редакційна колегія приймає остаточне рішення щодо публікації статті.

Усі авторські права зберігаються за авторами статей.


Translate