Освітньо-професійні програми та акредитація

ОС "Магістр"

ОС "Бакалавр"

Акредитація: березень 2021

Акредитація: березень 2021

Акредитація: березень 2020

Акредитація: березень 2021

ОПС "Фаховий молодший бакалавр"

external
external
external
external
external
external
Translate