Освітньо-професійні програми та акредитація

ОС "Доктор філософії"

ОС "Магістр"

Акредитація: грудень 2023

ОС "Бакалавр"

Акредитація: березень 2021

Акредитація: березень 2021

Акредитація: березень 2020

Акредитація: квітень 2023

Акредитація: березень 2024

Акредитація: березень 2021

ОПС "Фаховий молодший бакалавр"

external
external
external
external
external
external
Translate