Циклова комісія фундаментальних дисциплін


Людей слід учити передусім того, щоб вони здобували знання не з
книг… щоб вони досліджували й пізнавали самі предмети, а не пам’ятали
тільки чужі спостереження і пояснення.
Я.А. Коменський


Голова циклової комісії

Гуменюк Інна Миколаївна

Посада: викладач правознавчих та суспільних дисциплін
Кваліфікаційна категорія:   спеціаліст першої категорії
Email: gumenyuk.inna2017@gmail.com
Дата народження: 11 грудня 1982 р.
Освіта: вища

Коло наукових інтересів: пошук оптимальних умов і шляхів ефективного педагогічного керівництва процесом формування громадянської компетентності в молоді та реалізація принципів національно-патріотичного виховання під час вивчення здобувачами освіти суспільних дисциплін.

Детальніше →

Бути педагогом, значить бути справжнім реформатором майбутнього  життя  України, бути апостолом Правди і Науки.

                                                                                       Софія Русова

          Діяльність циклової комісії фундаментальних дисциплін – це напружена праця згуртованого колективу викладачів, спрямована на подальше формування і вдосконалення науково-методичної бази коледжу для забезпечення високоякісної підготовки студентської молоді.

Фундаментальні дисципліни –  це перша сходинка для здобувачів освіти нашого коледжу в нелегкому шляху опанування професії, це основа високого освітнього та загальнокультурного рівня.

Викладацький склад  циклової комісії постійно працює над вдосконаленням сучасних методів, прийомів, засобів навчання і викладання, оновленням змісту лекцій, впровадженням сучасних методик і методів досліджень.

Основне завдання, над яким працює комісія, – це формування висококваліфікованого фахового молодшого бакалавра з належним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості, справжнього патріота України.

Основні напрямки роботи комісії:

  • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
  • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності здобувачів;
  • робота з обдарованими здобувачами, розвиток їхнього потенціалу;
  • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей здобувачів;
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. 

З метою популяризації загальноосвітніх дисциплін та обміну педагогічним досвідом викладачами періодично проводяться тижні циклової комісії, що поєднують різноманітні форми роботи: тренінги, форуми, дебати, дискусії,  бесіди, відкриті лекції, круглі столи, майстер-класи, тематичні виставки тощо.

Викладачі циклової комісії займаються дослідницькою діяльністю, беруть участь у науково-практичних конференціях, є авторами наукових праць, здійснюють керівництво науковою роботою здобувачів, в результаті якої було підготовлено та опубліковано більш ніж 100 робіт у всеукраїнських та міжнародних збірниках.

Завдяки наполегливій праці та високому професіоналізму викладачів циклової комісії здобувачів освіти коледжу щороку стають лауреатами і переможцями обласних та всеукраїнських проектів, конкурсів та олімпіад.

Колектив циклової комісії систематично підвищують кваліфікацію, беруть участь у методрадах, конференціях, є слухачами сертифікаційних програм і курсів, учасниками методичних об’єднань, готують публікації для педагогічної та наукової періодики. Крім того, залучають здобувачів освіти до гурткової та позааудиторної роботи, розвиваючи їх інтелектуальний потенціал та творчі здібності.

Викладачі  циклової комісії активно використовують систему дистанційного навчання (MOODLE), що дозволяє, в першу чергу, забезпечити безбар’єрний доступ до навчання здобувачів освіти з інвалідністю, в тому числі, з числа маломобільних груп, надати навчальну можливість взаємодії з кожним викладачем за допомогою використання технічних, програмних і адміністративних засобів мережі Інтернет; удосконалювати інтенсивні взаємодії студентів між собою і з викладачами-консультантами.

 «Справжній педагог повинен любити те, чому навчає, і  тих, кого навчає» – таке педагогічне кредо творчих та високопрофесійних фахівців циклової комісії.


Склад циклової комісії:


Translate