Колісник Марина Ігорівна

Колісник Марина Ігорівна

Посада: голова циклової комісії іноземних мов, викладач правових та суспільно-гуманітарних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
Дисципліни які викладає: українська мова, іноземна мова (англійська), іноземна мова за професійним спрямуванням.
Email: marina04052016@ukr.net
Коло наукових інтересів: Метод проєкту як спосіб мотивації учнів до вивчення англійської мови (The project method as a way to motivate students in English learning).

У 2015 році – закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка і здобула ступінь “бакалавр” та кваліфікацію “вчитель української мови і літератури”.
У 2016 році закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка і здобула ступінь “спеціаліст” та кваліфікацію “філолог, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, вчитель англійської мови”.
У 2018 році – закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та здобула ступінь “магістр” та професійну кваліфікацію “магістр, філолог, викладач мови (англійської) та зарубіжної літератури”.

З 03.09.2018 р. і дотепер – викладач циклової комісії правових та суспільно-гуманітарних дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Публікації тез в збірниках науково-практичних конференцій; керівництво та підготовка студентів до участі в конференціях, семінарах, тощо.

Близько 6 методичних розробок та розробок занять з використанням інноваційних технологій.

Опубліковані статті:

  1. Фрасинюк Н.І., Колісник М.І. The project method as a way to motivate students in English learning. Monografia pokonferencyjna science, research, development. Philology, sociology and culturology. Warszawa, 2019, 17, P.46-49.

Участь у конференціях та семінарах:

  1. Колісник М. І. The project method as a way to motivate students in English learning. International science-practical conference. Belgrade (Serbia). 05.2019-31.05.2019.
  2. Колісник М. І. Інклюзивне навчання іноземної мови студентів з особливими освітніми потребами. Збірник науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та програмної реабілітації соціуму: матеріали Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали IIІ міжнародної науково-практичної конференції. – м. Кам’янець-Подільський. 2019.
  3. Колісник М.І. Інклюзивне навчання: інновації у науковому та методичному забезпеченні навчального процесу. Науково-методичний онлайн-семінар. – м. Кам’янець-Подільський. 2020.

Керівництво науковою роботою студентів

  1. Жигаловська К.В. Роль англійської мови як мови міжнародного спілкування. Матеріали студентської наукової конференції для творчої молоді України. Маріупольський будівельний коледж. (24 квітня 2020 року) Маріуполь. 2020. С. 20-22.

Педагогічний стаж: 2 роки.

З 10.02.2020 року по 21.02.2020 року в центрі післядипломної освіти Хмельницького національного університету.

Translate