Проректори

Лаврук Олександр Валерійович

 

Посада:  в.о. проректора з науково-педагогічної роботи
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: arhangelprime@gmail.com
Дата народження: 26 березня 1987 р.
Коло наукових інтересів: Управління персоналом; Економіка та управління підприємствами та організаціями; Інновації та інвестиції; Сфера АПК; Механізми державного управління та регулювання.

 1. 1994-2004 рр. Кам’янець-Подільська гімназія №14, м. Кам’янець-Подільський Хмельницька обл.
 2. 2004-2009 рр. Подільський державний аграрно-технічний університет, інститут бізнесу і фінансів, менеджер за ОКР „Магістр” (диплом з відзнакою). спеціальність: „Менеджмент організацій”
 3. 2009-2012 рр. – Подільський державний аграрно-технічний університет – навчання в аспірантурі, захистив дисертацію «Формування мотиваційного механізму ефективного розвитку аграрних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»; 21.11.2013 р. – отримав диплом кандидата економічних наук ДК № 017482 за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
 4. 2018-2019 рр. навчання у докторантурі Міжрегіональної Академії управління персоналом за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
 1. 2012-2014 рр. Подільський державний аграрно-технічний університет – асистент кафедри менеджменту організацій та адміністрування.
 2. 2014-2015 рр. Подільський державний аграрно-технічний університет – асистент кафедри фінансів і кредиту.
 3. 2015-2016 рр. Буковинський державний фінансово-економічний університет – ст. викладач кафедри економіки підприємства.
 4. 2016-2018 рр. Чернівецький Національний університет ім. Ю.Федьковича – асистент кафедри підприємства, торгівлі та біржової діяльності.
  Квітень 2019 р. Член окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 193
 5. Липень/Серпень 2019 р. Уповноважена особа Політичної Партія “СЛУГА НАРОДУ” в одномандатному виборчому окрузі №193
 6. Вересень-листопад 2019 р. – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж – викладач кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики
 7. З грудня 2019 року – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж – в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування

Монографії:

 1. Лаврук О.В., Лаврук В.В. Мотиваційний механізм розвитку аграрних підприємств: монографія. Кам’янець-Подільський: ПП ˮМедобори-2006ˮ, 2015. 264 с.
 2. Лаврук Н.А., Лаврук О.В. Мотивація трудової діяльності жінок: монографія. / Н.А. Лаврук, О.В. Лаврук // Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016р.- 216 с.
 3. Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів: монографія [Зибарева О.В., Вербівська Л.В., Лаврук О.В., Скляр Є.В., та ін.]. За заг. ред. О.В. Зибаревої. Чернівці: Технодрук, 2016. 320 с. (Розділ: Мотиваційний механізм ефективного розвитку тваринництва С. 281-301).
 4. Лаврук О.В. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації державної політики у розвитку тваринництва України: монографія. Кам’янець-Подільський: Видавництво ˮАксіомаˮ, 2019. 439с.

Статті:

 1. Лаврук О.В. Механізм управління фінансовими потоками аграрних підприємств / О.В. Лаврук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2015. – Вип.23. С. 240-250.
 2. Лаврук О.В. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком аграрних підприємств / О.В. Лаврук // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 29. – Чернівці: Технодрук, 2015. – С. 95-103.
 3. Лаврук О.В. Мотивація праці та її вплив на розвиток галузі тваринництва. Збірник наукових праць „Економічні науки” Подільського державного аграрно-технічного університету. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2016. Вип. 24. С. 122-130.
 4. Лаврук О.В. Мотиваційний механізм відродження і розвитку тваринництва. Подільський Вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Кам’янець -Подільський, 2017. Вип. № 26. Ч. 2. С. 167-175.
 5. Лаврук О.В. Відродження тваринництва та його роль у розвитку аграрних підприємств. Агросвіт. Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ „ДКС Центр”, 2018. № 17. С. 36-42
 6. Лаврук О.В. Формування державної регіональної політики у розвитку тваринництва. Теорія та практика державного управління. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2018. № 4(63). C. 48-56.
 7. Лаврук О.В. Сутність поняття державної політики. Університецькі наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. Хмельницький, 2018. Вип. №3-4 (67-68). С. 254-263.
 8. Лаврук А.В., Лаврук В.В. Проблемы возрождения и развития отрасли животноводства в Украине. Журнал „Przegląd Wschodnioeuropejski” („Восточноевропейское обозрение”). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2019. №X/1. C. 201-213
 9. Lavruk A.V. The features of the european models of public policy // Stredoevropsky Vestnik pro vedu a vyzkum, Vol. 2(54), 2019. pp. 31-40.
 10. Lavruk A.V. Problems of formation of modern state policy in the development of animal husbandry. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal (http: are-journal.com/are) Volume 5, No 2, 2019. pp. 25-39.
 11. Lavruk A.V. Ways of state policy in the development of animal husbandry. News of Science and Education, № 2 (63), 2019, Sheffield, science and education LTD. pp. 48-57.
 12. Лаврук О.В. Державна інноваційна політика та її функціональна спрямованість на розвиток тваринництва. Державне управління та місцеве самоврядування. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2019. Вип.1(40). С. 74-81.
 13. Лаврук О.В. Державна інноваційна політика розвитку тваринництва. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління: електронне наукове видання, 2019. № 2 (4). К.: Видавництво Ліра-К, 2019. С. 75-82
 14. Lavruk A.V. State policy in the development of animal husbandry in Ukraine. Public management: collection. № 1 (16), 2019. Kyiv: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2019. С. 72-81.
 15. Lavruk A.V. State policy and activation of its functions in the development of animal husbandry. Public management: collection. № 2 (17), 2019. Kyiv: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2019. С. 122-133.
 16. Лаврук О.В. Державна підтримка як основна складова державної політики у розвитку тваринництва. Науковий журнал “Аспекти публічного управління”. Дніпро: Видавництво “Грані”, 2019. №6-7. С.38-49.
 17. Лаврук О.В. Державна політика сприяння інвестиційного забезпечення розвитку тваринництва України. Інвестиції: практика та досвід, 2019. № 4 . С. 130-134.
 18. Лаврук О.В. Державна політика як чинник життєдіяльності галузі тваринництва. Журнал „Держава та регіони”. Серія Державне управління, 2019. № 1 (65).С. 59-65.
 19. Лаврук О.В. Модель інкрементального процесу державного регулювання розвитку галузі тваринництва. Журнал «Держава та регіони». Серія Державне управління, 2019. № 2 (66). С. 85-91.
 20. Лаврук О.В. Державна політика та її здійснення у тваринництві. Публічне управління і адміністрування в Україні, 2019. Вип. 11. С. 85-90.
 21. Лаврук О.В. Формування та реалізація державної політики у тваринництві. Журнал «Держава та регіони». Серія Державне управління, 2019. № 3 (67). С. 84-90.
 22. Лаврук О.В. Державна підтримка як основна складова державної політики у розвитку тваринництва. Аспекти публічного управління, 2019. №6-7. С. 26-40
 23. Лаврук О.В. Державна молодіжна політика у сфері інклюзивної освіти. Науковий журнал: «Вектор Поділля» / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]., Кам’янець-Подільський: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. Вип. 2. C. 92-103

Участь у конференціях і семінарах

 1. Лаврук О.В. Мотиваційний механізм у забезпеченні стійкого розвитку тваринництва. Матеріали ХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації”. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 27. С. 30-33.
 2. Лаврук О.В. Функціональні критерії керівників тваринницьких підприємств. Матеріали ХХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації”. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 37. С. 371-373.
 3. Лаврук О.В. Активізація трудової діяльності працівників у галузі тваринництва. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.- практ. конф. Ч.2. (м. Кам’янець-Подільський, 20-22 березня 2018 р.,). Тернопіль: Крок, 2018. С. 85-87.
 4. Лаврук О.В. Аспекти формування державної регіональної політики у тваринництві. Теорія і практика сучасної науки. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23-24 листопада 2018 року). Херсон : Видавництво „Молодий вчений”, 2018. Ч. 1. С. 153-156.
 5. Лаврук О.В. Державні органи влади та їх роль у реалізації державної політики розвитку тваринництва. Сучасні тенденції розвитку науки. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 21-22 грудня 2018 року). Херсон: Видавництво „Молодий вчений”, 2018. Ч. 1. С. 100-103.
 6. Лаврук О.В. Моделі державної політики у розвитку тваринництва. Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності: Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Львів: ТзОВ „Галицька видавнича спілка”, 2019. С. 45-47.
 7. Лаврук О.В. Механізми державного управління у розвитку галузі тваринництва. Європейський вимір реформування публічного управління в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 листопада 2019 року) / за заг. ред. О. І. Пархоменко-Куцевіл. К.: МАУП, 2019. C. 61-63
 8. Лаврук О.В. Механізми реалізації державної інноваційної політики у тваринництві. Інноваційні наукові дослідження: світові тенденції та регіональний аспект. Матеріали науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 29-30 листопада 2019 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019. – Ч. 2. С. 11-15
 1. Львівський національний аграрний університет, 18 травня – 18 червня 2015 р., «Фінанси; Гроші та кредит» «Інноваційні підходи до проведення методичної роботи на кафедрі» Свідоцтво .№ 136/15 від 18.06.2015 р.
 2. Докторантура з 09.2018 р. по 09.2019 р. Міжрегіональна Академія управління персоналом за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»(денна форма навчання), Наказ № 4726-н від 03 вересня 2018 р.
 3. Стажування на виробництві (за напрямом організації виробництва, економічного розвитку та взаємодії з державними органами) на базі ТзОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» з 10 листопада по 22 грудня 2020 року. Довідка №28 від 23 грудня 2020р. (90 годин).

Кучер Олександр Миколайович

 

Посада: в.о. проректора з АГЧ

Кваліфікаційна категорія: 

Email: allure283@i.ua

Дата народження: 28.09.1988 р.

У 2010 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет і отримав базову вищу освіту за напрямком підготовки «Економіка і підприємництво» та здобув кваліфікацію бакалавра з економіки підприємства.
У 2011 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет і отримав повну вищу освіту за напрямком підготовки «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства.

З 2015 року і дотепер працює на посаді заступника директора з питань реабілітації, розвитку і АГР(господарські питання).

Здобутки: У 2018 році отримав посвідчення Кандидата у майстри спорту України з хортнигу.


Translate