Навчально-виховний процес

 

 

 

Освіта- найвизначніша з усіх земних благ, але тільки тоді, коли вона найкращої якості.
Інакше вона абсолютно марна.
Р. Кіплінг


    Головним критерієм якості освіти має бути здатність молодого покоління повноцінно жити і активно діяти у новому світі, постійно самовдосконалюватися, адекватно реагувати на зміни, особливо в періоди технологічних та цивілізаційних проривів. Окрім того прогресивні зміни у суспільних відносинах зумовлюють необхідність забезпечення високого рівня фахової передвищої освіти як запоруки конкурентоспроможності, професійної і соціальної мобільності, самовдосконалення громадян.


   Особистісна складова сучасної освіти передбачає проєктування навчально-виховного процесу, в якому реалізуються такі концептуальні засади як створення умов для активної навчально-пізнавальної діяльності студентів, розвитку їхніх індивідуальних здібностей.

    Важливим в період сучасної освітньої реформи є гармонійне поєднання навчальних і виховних змістів, форм, методик і принципів. Забезпечення цього уможливлюється лише за умов якнайповнішої гуманізації та модернізації навчального середовища й процесу.


   Визначальними для відбору змісту освіти у  фаховій передвищій освіті стали загальнолюдські цінності, принципи науковості, полікультурності освіти, системності, інтегративності, єдності навчання та виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями й народами в інтересах людини, суспільства, держави.

    Реалізувати завдання виховання особистості студента можливо лише за умови єдності трьох складових освіти – навчання, розвитку і виховання. Навчання діє на індивідуально-виконавчий зміст діяльності, формує знання, навички і уміння. Виховання ж формує ставлення, смисли діяльності.


     У діяльності викладача навчання і виховання нероздільні. Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього педагогічного складу фахового  коледжу, адміністрації, органів студентського самоврядування.

    Отже, організація навчально-виховної роботи здійснюється за допомогою адміністрації фахового  коледжу, відділень, куратора, викладача, студентського самоврядування і активності самого студента, що, в свою чергу, формує багатогранну, цілісну, всебічно розвинену особистість.


Студентство коледжу активно демонструє свої артистичні, вокальні, хореографічні таланти на різноманітних святкові заходи, присвячені визначним подіям, ініціативне студенство коледжу та Студентська рада, яка провадить активну громадську діяльність, свідомо та активно беруть участь у різноманітних заходах.

Студент коледжу – це не пасивний член суспільства, а особистість, яка має не лише право, а й можливість, на задоволення власних соціальних потреб, на працю, відпочинок, створення сім’ї, доступ до культурних цінностей.  

Translate