Гапоненко Наталія Пилипівна

Гапоненко Наталія Пилипівна

Посада: викладач іноземної мови
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.
Дисципліни, які викладає: іноземна (англійська) мова, іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням, культурологія.
Email: hhm71@ukr.net
Коло наукових інтересів: участь у наукових конференціях: всеукраїнських, міжнародних. Написання статей, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.
Співпраця з викладачами кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка з метою вдосконалення методики викладання навчальної дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Диплом спеціаліста з відзнакою ЛТ № 001080 виданий 20 червня 1995 року Кам’янець-Подільським державним педагогічним інститутом ім. В. П. Затонського. Спеціальність «Російська мова і література та іноземна мова». Кваліфікація «Вчитель російської мови і літератури та англійської мови».

з 1 вересня 1995 року – викладач навчальної дисципліни «Історія української та зарубіжної культури» Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму інтернату (тепер – ПСН-РС-ЕК).
З 1 вересня 2004 року – викладач навчальних дисциплін «Історія української та зарубіжної культури»; «Іноземна мова»; «Іноземна мова за професійним спрямуванням» Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму інтернату (тепер – ПСН-РС-ЕК).
З 1 вересня 2008 року по 1 вересня 2010 року – голова циклової комісії суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату, викладач навчальних дисциплін «Історія української та зарубіжної культури»; «Іноземна мова»; «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (тепер – ПСН-РС-ЕК).
З 1 вересня 2010 року по теперішній час – викладач кафедри інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисциплін.

Підручники, навчальні посібники:
1. Гапоненко Н. П. Збірник розмовних тем та завдань до них з навчальних дисциплін «Англійська мова» та «Англійська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. Частина 1. Кам’янець-Подільський : ПСН-РС-ЕК, 2019. 76 с.
2. Гапоненко Н. П. Збірник розмовних тем та завдань до них з навчальних дисциплін «Англійська мова» та «Англійська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. Частина 2. Кам’янець-Подільський : ПСН-РС-ЕК, 2019. 52 с.
3. Гапоненко Н. П. «Часові форми дієслова» з навчальної дисципліни «Англійська мова» : навч. метод. посіб. Частина 1. Кам’янець-Подільський : ПСН-РС-ЕК, 2019. 48 с
4. Гапоненко Н. П. «Часові форми дієслова» з навчальної дисципліни «Англійська мова» : навч. метод. посіб. Частина 2. Кам’янець-Подільський : ПСН-РС-ЕК, 2019. 22 с.
5. Гапоненко Н. П. Збірник кросвордів з навчальної дисципліни «Культурологія». Кам’янець-Подільський : ПСН-РС-ЕК, 2017. 60 с.
6. Гапоненко Н. П. Збірник ілюстративних роздаткових карток для тематичного контролю знань з навчальної дисципліни «Культурологія». Кам’янець-Подільський : ПСН-РС-ЕК, 2017. 58 с.
Статті у зарубіжних виданнях:
1. Haponenko Hennadii, Haponenko Nataliia, Haponenko Serhii, Rodikov Volodymyr. Listeners’ cognitive actvity activation is the contextual teaching based on A. Verbytsky studies. Nauka I Studia / Redaktor naczelnaред. M. H. Koretskiy. Premysl., 2017. 4 (165). С. 9-13.
2. Haponenko Hennadii, Haponenko Nataliia, Haponenko Serhii, Rodikov Volodymyr. Organizational and pedagogical aspects of specialists’ education. News of Science and Education / Mgr. Helena Krzyzankova. Sheffield, England, 2019. № 5(66). С. 46-52.
Статті у фахових виданнях:
Гапоненко Г.М., Гапоненко C.Г., Гапоненко Н.П., Родіков В.Г. Передумови та сутність інтерактивного навчання. Військова освіта / ред. В.І. Осьодло. Київ. Вип. 2 (38). 2018. С. 60-66.
Статті у нефахових виданнях:
Гапоненко Н.П. Дистанційне навчання: покоління і моделі його організації. Інклюзивна освіта в контексті викладання фундаментальних дисциплін: зб. науково-метод. пр. / [редкол.: М. М. Тріпак (гол.), Т. А. Марчак та ін.]. Вип. 2. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 118 с.

Науково-методичні доробки: 3 тестових комп’ютерних контролю знань з використанням програми «Test-W2.exe»; 1 сценарій конкурсу живих картин з навчальної дисципліни «Культурологія»; створено 49 презентацій з навчальних дисциплін «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Культурологія»; підібрано і упорядковано більше 20 звукових, презентацій з навчальної дисципліни «Культурологія»; зібрано фільмотеку більш ніж з 50 фільмів; зібрано аудіо записи творів більш ніж 20 композиторів-класиків; створено 20 методичних розробок.
З метою поширення власного педагогічного досвіду 13 березня 2015 року в рамках засідання міського методичного об’єднання викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін провела відкрите заняття з навчальної дисципліни «Культурологія» на тему «Сім’я і родинна обрядовість». Отримала схвальні відгуки від колег з інших навчальних закладів міста. Під час обговорення відкритого заняття колеги відзначали мій професіоналізм, педагогічну майстерність, наголошували на використанні інформаційно-комунікаційних технологій. Протокол обговорення відкритого заняття здано в навчальну частину.

1. 3 15 листопада по 31 грудня 2019 року пройшла підвищення кваліфікації з курсу «Сучасні методики та технології викладання» при Центрі післядипломної освіти Хмельницького національного університету з навчальної дисципліни «Культурологія». Свідоцтво ХМ 02071234/19-090 від 31 грудня 2019 року.
2. 3 15 листопада по 31 грудня 2019 року пройшла підвищення кваліфікації з курсу «Сучасні методики та технології викладання» при Центрі післядипломної освіти Хмельницького національного університету з навчальної дисципліни «Іноземна мова (Англійська)». Свідоцтво ХМ 02071234/19-090 від 31 грудня 2019 року.
3. 3 15 листопада по 31 грудня 2019 року пройшла підвищення кваліфікації з курсу «Сучасні методики та технології викладання» при Центрі післядипломної освіти Хмельницького національного університету з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (Англійська)». Свідоцтво ХМ 02071234/19-090 від 31 грудня 2019 року.
Педагогічний стаж: 24,5 років.

Translate