Боровисюк Таїсія Василівна

Боровисюк Таїса Василівна

Посада: викладач суспільно-гуманітарних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Дисципліни, які викладає: українська література, історія соціальної роботи в Україні та за кордоном, основи екології, культурологія, етика соціальної роботи, психологія та етика ділових відносин.
Email: tajabor@ukr.net
Коло наукових інтересів: дослідження, узагальнення, розробка освітніх технологій, методик, педагогічних методів та прийомів, які формують критичне мислення – ключову компетентність здобувачів освіти.

спеціаліст – Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 1999 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література та німецька мова і література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури та німецької мови і зарубіжної літератури».

1999-2006 р.р. – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж (на той час Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат), обіймала посади викладача, голови циклової комісії, методиста;
2006-2015 р.р. – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж (на той час Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат), обіймала посаду заступника директора з навчальної роботи;
2015-2019 р.р. – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж (на той час Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат), обіймала посаду заступника директора з навчально-виховної роботи;
червень 2019 року – по даний час – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, викладач суспільно-гуманітарних дисциплін (циклова комісія правових та суспільно-гуманітарних дисциплін).

1. Лекція: структура, форми та методи, вимоги до проведення / Методичні рекомендації до проведення занять-лекцій, (рукопис у співавторстві), 2017 р.;
2. Семінарське заняття: структура, форми та методи, вимоги до проведення / Методичні рекомендації до проведення семінарських занять» (рукопису співавторстві), 2017 р.;
3. Практичне заняття: структура, форми та методи, вимоги до проведення/ Методичні рекомендації до проведення практичних занять» (рукопису співавторстві), 2017 р.;
4. Організація освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання/ Методичні рекомендації (рукопису співавторстві), 2017 р.;
5. Українська література кінця ХІХ-початку ХХ століття / Навчально-методичний посібник (рукопис), 2020 р.

Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, на кафедрі історії української літератури та компаративістики за програмою підвищення кваліфікації, тема «Інноваційні шляхи підвищення ефективності занять з навчальної дисципліни «Українська література», 23.03.2015 р. – 23.04.2015 р., наказ університету від 19.03.2015 року № 47-ОС.
1. Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, підвищення кваліфікації за категорією «Керівні кадри закладів освіти за програмою «Менеджмент освітніх організацій та управління якістю освіти» (72 години), тема випускної роботи «Організація освітнього процесу у закладах вищої освіти системи спеціальної та інклюзивної освіти», 06.05.2019-17.05.2019, свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 02139802/2094-19.
2. Станом на 30.01.2020 року проходжу підвищення кваліфікації з курсу «Сучасні методики та технології викладання навчальних дисциплін («Українська мова та література» (30 годин), «Психологія ділового спілкування» (30 годин))» у Хмельницькому національному університеті.
Педагогічний стаж: 20 років

Translate