Марунчак Оксана Василівна

Марунчак Оксана Василівна

Посада: інженер з охорони праці та техніки безпеки, викладач гуманітарних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: marunchak1972@gmail.com
Коло наукових інтересів:

1. У 1992 році закінчила Кам’янець-Подільський індустріальний технікум (сьогодні коледж) за спеціальністю гірничий технік.
2. У 2010 році закінчила Подільську державну аграрну академію за спеціальністю «Менеджмент організацій» та отримала диплом магістра з менеджменту організацій.

З 2009 р. – по даний час – викладач гуманітарних дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Фахові видання:
1.  Гуменюк І.Л. – кандидат економічних наук, Марунчак О.В. викладач першої категорії «Імплементація правових засад аудиту в Україні» MATERIALS OF XV INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE SCIENTIFIC HORIZONS – 2019 September 30 – October 7, 2019
2. Шевчук О.В., Марунчак О.В. Роль лабораторної роботи у формуванні фахової компетентності студентів в умовах інклюзії ⁄⁄ Вектор Поділля: наук. Журн. ∕ [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська.
3. Марунчак О.В., Гуменюк І.Л., Нові технології освіти для студентів з обмеженими можливостями / О.В.Марунчак, І.Л.Гуменюк // Збірник науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Інновації партнерської взаємодії оосвіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «ВЕКТОР». – вип.2. – Кам’янець-Подільський. «Аксіома», 2017. – С.167-169.
Власні методичні рекомендації: у 2019 році розроблено методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності» для студентів денної та заочної форм навчання, методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Охорони праці» для студентів денної та заочної форм навчання. Крім того розроблено виховну годину «28 квітня – Всесвітній день охорони праці» та розроблено виховну годину «Тиждень безпеки дорожнього руху».
Тези: – Пташкін Б.С., Марунчак О.В Організація контролю основних засобів та шляхи їх вдосконалення / Б.С. Пташкін, О.В. Марунчак // Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за результатами досліджень у 2016-2017рр. Львівського національного аграрного університету / За заг. ред. І.Г. Костирка. – 4-6 квітня 2017 р. – Львів: ЛНАУ, 2017.
– Секція: Сучасна економіка очима молоді
– Боденчук В.В., студентка Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу науковий керівник: Марунчак О.В. викладач першої категорії Україна, м. Кам’янець – Подільський Ринок нерухомості: значення та ефективність функціонування
– Охотська А.С., студентка Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу науковий керівник: Марунчак О.В. викладач першої категорії Україна, м. Кам’янець – Подільський Зелена економіка: шанс на порятунок прийдешніх поколінь
Участь у конференціях – 29.10.18р. офіційний тренінг, проведений за міжнародною програмою «Молодь на роздоріжжі»
– 19-20.04.19р. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Іновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму»
– 24.04.19р. конференція «Україна і світ: політичні процеси у глобальному і регіональному вимірах» фонд громадської дипломатії.
– Організація та проведення науково-практичного семінару для викладачів: «Комплектування лекційного фонду виданих у спеціальних форматах для забезпечення фізичного доступу до інформації студентами з особливими потребами»
– Організація та проведення науково-практичного семінару «Актуальні напрямки і проблеми сучасної української науки».
Педагогічний стаж: 10 років.

  1. Пройшла стажування на кафедрі методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з 02.11.15 по 31.12.15 та з 01.02.16 по 31.05.16 року (наказ від 02.11.15р. за №168-ОС).
  2. З техніки безпеки та охорони праці 24.10.2019р. при Тернопільському національному технічному університеті ім. І.Пулюя посвідчення №25 за протоколом від 24.10.19р. №36.
  3. Роль соціального виховання в розвитку публічної дипломатії. 180 годин. Період 07.09-25.09.2020. м. Київ. Фонд громадської дипломатії.
  4. Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти підвищення кваліфікації за напрямом «Розвиток психолого-педагогічної компетентності викладача», 03 лютого по 14 лютого 2020 року. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 02139802 /0686-20. 72 години.
  5. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, навчання за програмою підвищення кваліфікації “Сучасні ІКТ в освіті” (цифрова компетентність) з 19 лютого 2021 р. по 06 березня 2021 р. (30 годин) Свідоцтво ПК №1718
  6. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів студентів та учнівської молоді “Соціальні практики у фокусі соціальної роботи” 6 годин/ 0,2 кредита ПК 000043/0104-21
Translate