Пещанюк Надія Олексіївна

Пещанюк Надія Олексіївна

Посада: завідувач відділення, викладач зарубіжної літератури та української мови за професійним спрямуванням
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: peshchaniukn.o@ukr.net
Дата народження: 24.09.1981 р.
Освіта: вища

2003 рік – з відзнакою закінчила Кам’янець-Подільський державний університет та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та німецької мови і зарубіжної літератури.
2007 рік – з відзнакою закінчила навчання в магістратурі та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача німецької мови і зарубіжної літератури, Кам’янець-Подільський державний університет.

2003 р. – вчитель німецької мови в ЗОШ І-ІІІ ступенів (с.Нестерівці, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл.).
З 2008 року – викладач  Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату, в 2016 році перейменованого в Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний коледж, сьогодні  – ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут”

Опубліковано статті у нефахових виданнях України:

 1. Палилюлько О.М., Дужева О.Г., Пещанюк Н.О. Особливості соціально-психологічної адаптації студентів з обмеженими можливостями /Вектор Поділля : наук. журн. / [редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.),О.Н. Коркушко, І.О.Іващук та ін.] Кам’янець-Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний  коледж, 2018. С. 233-239.
 2. Пещанюк Н.О. Самостійна робота як органічна складова процесу професійного зростання студентів (на матеріалі вивчення зарубіжної літератури) Інклюзивна освіта в контексті викладання фундаментальних дисциплін: зб. науково-метод. пр. / [редкол.: М. М. Тріпак (гол.), Т. А. Марчак та ін.]. Вип. 2. Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2019. С. 66-76.
 3. Пещанюк Н.О., Вольська А.О., Дужева О. Г., Особливості емоційного інтелекту студентів з інвалідністю. Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціальноекономічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету «Економічна думка», 2020. Вип. 3.С. 266-274.
 4. Вольська А.О., Пещанюк Н.О. Концептуальні засади соціальної політики. Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол. ред.), Т. А. Марчак (заст. гол. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету «Університетська думка», 2021. Вип. 4. С. 278-279.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Дужева О.Г., Пещанюк Н.О. Особливості розвитку дітей та молоді з вадами зору . Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму, матеріали II міжнародної науково- практичної конференції. Кам‘янець-Подільський Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. С. 323-325
 2. Дужева О.Г., Пещанюк Н.О. Актуальні проблеми навчання дітей з особливими освітніми потребами. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму, матеріали III міжнародної науково- практичної конференції. Кам‘янець-Подільський Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2019. С. 459-461.
 3. Дужева О.Г. Пещанюк Н.О. Формування та розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів з вадами слуху. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : матеріали V міжнарод. наук.-прак. конф., (17-18 квітня 2019р.). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019.
 4. Пещанюк Н.О. Гнучкість мислення як важлива складова особистості майбутніх фахівців соціономічних професій// Матеріали ІІІ міжнарод. наук.-прак. конф., (19-20 квітня 2019р., м.Кам’янець-Подільський /[редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), І.О.Іващук та ін.] Кам’янець-Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2019. С.452- 454.
 5. Дужева О. Г., Пещанюк Н. О. Методи профілактики та подолання професійного вигорання у майбутніх соціальних працівників. Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його профілактика : матеріали Всеукр. наук.-практ. сем. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Кафедра соціальної роботи та психології, 2020. С. 44-46.
 6. Дужева О.Г., Пещанюк Н.О. Забезпечення прав людей з інвалідністю в Україні. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам‘янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2020. 240 с.
 7. Вольська А.О., Пещанюк Н.О. До питання впливу стейкхолдерів на проблематику зайнятості осіб з інвалідністю/ Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2020. С. 42-44.
 8. Дужева О. Пещанюк Н. Забезпечення прав людей з інвалідністю в Україні. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам‘янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2021. с. 192-195.
 9. Мех Я., Пещанюк Н. Витоки методології і сучасне поняття актуарного обліку в умовах інклюзії між вченими різних країн: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам‘янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2021. с. 91-96.
 10. Дужева О. Пещанюк Н. Забезпечення прав дітей з інвалідністю через інклюзивне навчання Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Українська освіта: аксіологія європейського вибору» м. Київ, 21–22 жовтня 2021 року, в рамках імплементації проєкту напряму Жана Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого ровзитку» Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable development» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMOPROJECT та у співпраці із проєктами – Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) 620635-EPP-1-2020-1-UAEPPJMO-CHAIR. с.160-165.

Методичні розробки занять

 1. Методична розробка заняття з використанням інтерактивних технологій з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»  на тему «Риторика професійної діяльності”.
 2. Методична розробка підсумкового заняття з використанням ігрових технологій з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням».
 3. Методична розробка лекційного заняття з використанням новітніх технологій з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» на тему «Етика ділового спілкування».
 4. Методична розробка заняття з використанням новітніх технологій з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» на тему «Терміни і термінологія. Спеціальна термінологія і професіоналізми».
 5. Методична розробка заняття з використанням інтерактивних технологій з навчальної дисципліни «Зарубіжна література» на тему «Шарль Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Відображення світогляду та естетичних поглядів Бодлера у збірці «Квіти зла»
 6. Методична розробка з використанням інтерактивних технологій з предмету «Зарубіжна література» на тему «Роман Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея».
 7. Методична розробка заняття «Життєвий і творчий шлях Ф.Кафки. Сенс буття «маленької  людини» у новелі Франца Кафки «Перевтілення».
 8. Методична розробка відкритого заняття з використанням інтерактивних методів навчання «Життєвий і творчий шлях Володимира Маяковського і Бориса Пастернака».
 9. Методична розробка заняття з зарубіжної літератури з використанням інтерактивних методів навчання «Людина створена не для поразок» (Е. Хемінгуей. Повість « Старий і море»).
 10. Методична розробка семінарського заняття з зарубіжної літератури з використанням інноваційних технологій “Сучасна література в юнацькому читанні”.
 11. Методична розробка заняття з використанням інтерактивних технологій навчання на тему «Алегоричний сенс казки Джорджа Орвелла «Колгосп тварин». Сатиричне зображення тоталітарних режимів».
 12. Методична розробка заняття-дослідження на тему «Система образів роману «Злочин і кара» Федора Достоєвського».

Збірники практичних (зошит для практичних робіт)/ семінарських/ тестових завдань/ самостійних занять тощо

 1. Лексика і фразеологія. Збірник вправ і завдань з навчальної дисципліни «Українська мова».
 2. Різнорівневі тестові завдання з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням».
 3. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота».
 4. Ігрові та творчі завдання на заняттях зарубіжної літератури.
 5. Збірник різнорівневих тестових завдань з предмету «Зарубіжна література» до розділу «Соціально-психологічна проза ХІХ ст.».
 6. Збірник різнорівневих тестових завдань з світової літератури до розділу “Проза й поезія пізнього романтизму, просвітництва та переходу до реалізму ХІХ ст.
 1. 26.10.2017. – 26.12.2017. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра української мови, тема “Розвиток особистості засобами інноваційних технологій”.
 2. 26.10.2017. – 26.12.2017. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра германських мов і зарубіжної літератури, тема “Розвиток особистості засобами інноваційних технологій”.
 3. Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Хмельницького національного університету, підвищення кваліфікації з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (30 годин), 10.02.2020 – 21.02.2020,  сертифікат  про підвищення кваліфікації  виданий Центром  від 21.02.2020 року, реєстраційний номер 20/006.
 4. Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Хмельницького національного університету, підвищення кваліфікації з курсу «Методика викладання зарубіжної літератури» (30 годин), 02.11.2020 – 16.11.2020,  сертифікат  про підвищення кваліфікації  виданий Центром  від 16.11.2020 року, реєстраційний номер 20/012.
 5. Західноукраїнський національний університет на  кафедрі психології та соціальної роботи, тема «Інноваційні технології викладання дисциплін соціального циклу», 01.10.2020-01.04.2021.

Загальний стаж педагогічної діяльності – 17 років.

Translate