Гуменюк Інна Миколаївна

Гуменюк Інна Миколаївна

Посада: викладач правознавчих та суспільних дисциплін
Кваліфікаційна категорія:   спеціаліст першої категорії
Email: gumenyuk.inna2017@gmail.com
Дата народження: 11 грудня 1982 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: пошук оптимальних умов і шляхів ефективного педагогічного керівництва процесом формування громадянської компетентності в молоді та реалізація принципів національно-патріотичного виховання під час вивчення здобувачами освіти суспільних дисциплін.

 1. Кам’янець-Подільському державному університеті, 2005 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія і правознавство», кваліфікація вчитель історії і правознавства.
 2. Кам’янець-Подільському державному університеті, 2007 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач історії.

З 2005 року по 2007 рік працювала на посаді викладача історії і правознавства в Планово-економічному технікумі інтернаті.
З 2008 року по 2010 рік працювала на посаді вчителя історії і правознавства в Кам’янець-Подільській спеціалізовані школі I-III ступенів №1.
2016 р. – по даний час – викладач правознавчих дисциплін кафедри соціальної роботи та психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Наукові доробки: Близько 40 методичних розробок та розробок занять за різними інноваційними технологіями, збірник задач з дисципліни «Адміністративне право», збірник тестових завдань з дисципліни «Сімейне право». Розробка робочого зошита з навчальної практики «Методики і технології соціальної роботи».

Монографії:

 1. Палилюлько О. М., Гуменюк І. М., Сторожук Н.Р. Особливості організації та адаптації учасників освітнього процесу до нових суспільних викликів в умовах пандемії: монографія. Oksana PALELULKO, Inna Mykolaivna HUMENIUK, Nataliia STOROZHUK– Podilsky The features of organization and adaptation of participants of the educational process to new social challenges in the conditions of a pandemic,Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes University of Technology Katowice, Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek Yana Suchukova  Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 43, Poland 2021. str.1238 (str.757-766)
 2. Палилюлько О.М., Гуменюк І.М., Сторожук Н.Р. Забезпечення соціального захисту населення в контексті Європейської інтеграції. Домінанти становлення інклюзивного соціуму в Україні: колективна монографія / За загальною редакцією М. Тріпака, С. Петрухи, А. Тимківа. Кам’янець-Подільський: ЗУНУ, 2022. 457 с. С. 249-270

Підготовлено посібники у співавторстві:
          Практикум з навчальної дисципліни «Методика та технологія соціальної роботи» : практикум / упоряд. Гуменюк І. М., Палилюлько О. М., Сторожук Н. Р. 2020р., с.137

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Гуменюк І.М., Гуменюк Д.М. Інклюзивна освіта як одна з умов соціальної адаптації дітей з особливими потребами. «Інклюзія освіта та реабілітація: партнерство, стратегії, методики (український та європейський вимір)». Матеріали міжнародного круглого столу для студентів, здобувачів, викладачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників. м. Київ, м. Кам’янець-Подільський, 04 березня 2021 р. С.29-35.
 2. Гуменюк І.М., Гуменюк Д.М. Особливості моделей інклюзивної освіти в країнах Європи відповідно до вимог сучасного суспільства. PECULIARITIES OF MODELS OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE EUROPEAN COUNTRIES Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Ціннісно-орієнтований сталий розвиток освіти: уроки ЄС для України» в рамках імплементації проєкту напряму Жана Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого ровзитку» Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable  development» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMOPROJECT та у співпраці із проєктами – Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) 620635-EPP-1-2020-1-UAEPPJMO-CHAIR. Також в воркшопі відбувається кооперація з проектами Еразмус + напряму Проєкту «Європейські цінності у художніх текстах» 599918- ЕРР-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE EUVOLIA, Жан Монне Кафедра «EU Climate Leadership» 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR, Western Ukrainian Research Center in European Studies (Jean Monnet Centre of Excellence) / Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій (Центр Досконалості імені Жана Моне) 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ, Жан Моне Кафедра FoodPro (#587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMOCHAIR) та Жан Моне Підтримка Асоціацій EUforUA (611278-EPP-1-2019- 1-UA-EPPJMOSUPPA). Конференція проводиться за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні (Проєкт ЄС). (18 – 20 травня 2021 року). м. Київ, 2021. 404 с. URL : http://evdisd.info/wp-content/uploads/2021/06/EVDISD_18-20_05_2021_Fin.pdf. С.148-155
 3. Гуменюк І.М., Палилюлько О. М., Гуменюк Д.М. Створення належних умов – важливий аспект інклюзивної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Українська освіта: аксіологія європейського вибору» в рамках імплементації проєкту напряму Жана Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого ровзитку» Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable development» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT та у співпраці з проєктами – Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO CHAIR. Також у воркшопі відбувається кооперація з проєктом Еразмус+ напряму Жана Монне Кафедра «EU Climate Leadership» 620031-EPP-1-2020-1- UA-EPPJMO-CHAIR. Конференція здійснюється за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні (Проєкт ЄС).( 21–22 жовтня 2021 року). м. Київ, 2021.418с URL: http://evdisd.info/wp-content/uploads/2021/10/EVDISD_21-22_ 10_2021_Fin.pdf.  С.143-149

 

Статті:

 1. Присакар В.В., Гуменюк І.М. Передумови становлення інклюзивної освіти у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. Вектор Поділля: науковий журнал м. Камʼянець-Подільський квітень 2018. Камʼянець-Подільський, 2018. С.118-127.
 2. Гуменюк І.М., Палилюлько О.М. Князівська благодійність в київській Русі як модель соціального захисту населення. Науковий журнал. Вектор Поділля. 2019. Випуск № 2. Кам’янець-Подільського С. 296-303.
 3. Палилюлько О.М., Гуменюк І.М. Історія та розвиток князівської благодійності в Київській Русі. Міжнародної наукова конференція, секція Історія В.5, Перемишль, 2019. С.91-95.
 4. Палилюлько О. М., Гуменюк І.М. Історія та розвиток князівської благодійності в Київській Русі. Materialy XV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Naukowa przestrzen Europy – 2019», Volume 5 Przemysl: Nauka I studia. С. 91-95
 5. Стецюк В. Б., Палилюлько О.М., Гуменюк І. М. Досвід земських органів самоврядування в соціальній сфері та благодійна діяльність в Російській імперії кін. ХІХ – п. ХХст. Гілея. Науковий вісник. Випуск 152. Історичні науки. 2020. С.73-77
 6. Палилюлько О.М., Гуменюк І.М. Соціальний захист та трудова зайнятість осіб з інвалідністі Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально- реабілітаційний соціально-економічний коледж 2020.
 7. Гуменюк І.М., Палилюлько О.М., Сторожук Н.Р. Пріоритетні соціальні проблеми населення України в період воєнного стану Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія: «Соціальна робота» Науковий журнал м.Київ. С.46-51
 8. Бачинська М.В., Гуменюк І.М. Розвиток самоорганізованості студентів, майбутніх фахівців соціальної сфери. Збірник наукових праць Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, Т.Л.Опалюк. Вип. 37. Серія: соціально-педагогічна. Кам’янець Подільський : Видавець Ковальчук О.В, 2022. С. 5-15.
 9. Загалевич В.Л., Гуменюк І.М. Загальний огляд системи соціального захисту в країнах-учасницях Європейського союзу. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, Т.Л.Опалюк. Вип. 38. Серія: соціально-педагогічна. Кам’янецьПодільський : Видавець Ковальчук О.В, 2023. С. 116-124.
 10. Сушарник Я.А., Гуменюк І.М. Розвиток когнітивних процесів у дітей з порушенням опорно – рухового апарату в інклюзивному середовищі // Соціальна робота та психологія: освіта і наука: Науково-практичний та освітньо-методичний журнал. Кам’янець-Подільський : Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», 2022.

 

 

Науково-дослідні роботи участь у конференціях і семінарах

 1. Гуменюк І.М Академічна доброчесність як вагома складова якості сучасної української освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійна підготовка фахівців в Україні: історія і сучасність», присвяченої 50-річчю від дня створення Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. м. Кам’янець-Подільський, 1 червня 2021 р. С. 210-213
 2. Гуменюк І.М. Особливості соціалізації молоді з особливими освітніми потребами у сучасному українському суспільстві Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2021 С.311-314
 3. Гуменюк І.М. Актуальні проблеми молоді України. Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції «В подоланні соціальних та культурних викликів: Європа разом з Україною» (м. Київ, 18-19 травня 2022 року).С.67-72
 4. Бачинська М.В., Гуменюк І.М. Розвиток самоорганізованості студентів, майбутніх фахівців соціальної сфери. Збірник наукових праць Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, Т.Л.Опалюк. Вип. 37. Серія: соціально-педагогічна. Кам’янецьПодільський : Видавець Ковальчук О.В, 2022. С. 5-15.
 5. Гуменюк І.М., Гуменюк Д.М. Роль принципів та норм міжнародного трудового права в сучасних інтеграційних процесах. Європейські Виміри Сталого Розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, 20-21 жовтня 2022 р. С.62-64
 6. Гуменюк І.М. Герук Д.Роль єс у підтриманні та забезпеченні міжнародної безпеки в          сучасних умовах. Європейські Виміри Сталого Розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, 20-21 жовтня 2022 р. С. 22-23
 7. Гуменюк І.М., Підгорна О. Роль України у формуванні новаго світовогопорядку: інформаційний вимір. Європейські Виміри Сталого Розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, 20-21 жовтня 2022 р. С.20-22
 8. Гуменюк І.М., Гуменюк Д.М. Адміністративно-правові форми захисту приватної власності суб’єктів господарування вУкраїні.Фінансово-економічна діяльність суб’єктів господарування в     умовах воєнного стану: матеріали міжнародного наукового-практичного форуму. м. Кам’янець-Подільський, 20-21 жовтня 2022 р. С. 81-84
 9. Гуменюк І.М., Гуменюк Д.М. Організація судової реформи гетьманщини1763 рік. Московсько-українське мілітарне і світоглядне протистояння: історія та сучасні виклики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. м. Кам’янець-Подільський, 10 листопада 2022 р. С.50-53
 10. Завадська О.О. Проблеми захисту прав дітей умовах війни. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали ІV Міжнародної наукової студентської конференції (28-29 листопада 2022 р.). НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут», м. Кам’янець-Подільський, 2023.С. 494-497
 11. Лосяцька А.В. Загрози соціогуманітарному розвитку в умовах повномаштабної війни в Україні. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали ІV Міжнародної наукової студентської конференції (м. Кам’янець-Подільський, 28-29 листопада 2022 р.). Кам’янець-Подільський, С. 501-504
 12. Гуменюк Д. М. Інформаційно-комунікативна компетентність особистості в умовах глобалізації. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 листопада 2022 р., м. Одеса. Ч.1-3. Львів Торунь : LihaPres, 2022. С.199-202
 13. Бачинська М.В., Гуменюк І.М. Розвиток самоорганізованості студентів, майбутніх фахівців соціальної сфери. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи» 01 листопада 2022 року, м. Кам’янецьПодільський 2022
 14. Гуменюк І.М. Законогдавчий аспект надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним сімям. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали VI Міжнародна науково-практична конференція: Кам’янець-Подільський, 24-25 листопада 2022 р.
 15. І.М. Цифровізація як нова реальність України. I Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених пам’яті видатного українського вченогоекономіста Сергія Ілліча Юрія(м. Кам’янець-Подільський, 01 лютого 2022 р.). Кам’янець-Подільський: НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». 2022. С. 318-321
 16. Гуменюк І.М., Гуменюк Д.М. Партнерство педагогів і батьків дітей з особливими потребами в інклюзивному середовищі. Перші кроки у науці:науковий пошук студентів фахових коледжів: збірник матеріалів II студентської науково-практичної онлайн-конференції (26 травня 2022р.м.Київ)  С.55-58
 17. Гуменюк І.М., Цупа Л.М. Особливості соціальної роботи з молоддю в Україні. Освітня діяльність працівників соціально-психологічної сфери: виклики сьогодення та реалії.  Всеукраїнська науково-практична конференція (26 травня 2022 м. Кам’янець-Подільський)  С. 54-58

Керівництво науковою роботою студентів
1.Таран А.М. Пенсійна реформа в Україні: реалії та вимоги сьогодення. Комунікативна культура мовлення як професійна якість майбутнього фахівця соціальної роботи. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 05 червня 2018.
2.Гуменюк Д.М. Комунікативна культура мовлення як професійна якість майбутнього фахівця соціальної роботи. студентський науково-теоретичний семінар (м. Кам’янець-Подільський, 21 травня 2018р.)
3.Семеній Д.В. Круглий стіл «З ногоди 100-річчя відновлення Української державності та річниці Незалежності України» Тема доповіді: «Проголошення Незалежності у 1991 році» Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 05 червня 2018.
4.Волошин Я.Й. Психологія в сучасному світі. Студентський науково-теоретичний семінар: Модель сучасного педагога в умовах інноваційного освітнього середовища. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 27 листопада 2018.
5.Гуменюк Д.М. Роль молоді в процесі соціальноекономічної трансформації України. Молодь і науковий прогрес в соціально-економічному розвитку суспільства: Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі у співпраці коледжу з ДНЗ «Подільський центр ПТО 28 лютого 2019. Кам’янець-Подільський, С. 316-318.
6. Гуменюк Д.М. Особливості пенсійної реформи в Україні 2019 року. Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та викладачів ЗВО м. Маріуполь 17 травня 2019. Маріуполь, С. 49-51.
7.Гуменюк Д.М. Механізми і заходи соціалізації підростаючого покоління та реалізації молодіжної політики. Міжнародна наукова студентська конференція Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства м. Кам’янець-Подільський, 15-16 листопада 2019р. Кам’янець-Подільський 2019. С.
8.Таран А.М. Актуальні проблеми молоді України. Міжнародна наукова студентська конференція Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства м. Кам’янець-Подільський, 15-16 листопада 2019р. Кам’янець-Подільський 2019. С.
9.Гуменюк Д.М. Здоров’я молоді та формування здорового способу життя. Проблеми формування здорового способу життя у молоді: матеріали XII міжнародної Всеукраїнської наук. -практ. конф. молодих учених і студентів з міжнародною участю м. Одеса 3- 5 жовтня 2019. Одеса, С. 123-127.,
10.Гуменюк Д.М. Соціально-педагогічні чинники становлення і розвитку особистості дитини в сучасному освітньому просторі. Соціально-психологічні технології розвитку особистості : студентський науково-теоретичний семінар (м. Кам’янець-Подільський, 21 травня 2019р.)
11.Ткач М.В. Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства. Соціально-психологічні технології розвитку особистості: студентський науково-теоретичний семінар (м. Кам’янець-Подільський, 21 травня 2019р.)

 1. 20.10.2016 р. – 20.04.2017р. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, на кафедрі Всесвітньої історії за програмою підвищення кваліфікації, тема «Застосування новітніх технологій навчання при викладанні навчальної дисципліни всесвітня історія»;
 2. 20.10.2016 р. – 20.04.2017р. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, на кафедрі архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін за програмою підвищення кваліфікації, тема «Сучасні проблеми вдосконалення навчання й освіти».
 3. З 21.10.2019 р. – 21.04.2020 р. – Тернопільський національний економічний університет на кафедрі психології та соціальної робот за програмою підвищення кваліфікації, тема «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи», наказ університету від 21.10.2019р. № 303-К/тр.
 4. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, навчання за програмою підвищення кваліфікації “Сучасні ІКТ в освіті” (цифрова компетентність) з 19 лютого 2021 р. по 06 березня 2021 р. (30 годин) Свідоцтво ПК №1733
 5. Участь у Міжнародному стажуванні «Цифрове майбутнє: Змішане навчання» в рамках проекту Dіglin.Net 2. CERTIFICATE № DN 202211037 Inna Humeniuk for the active participation in the International Internship”Digital Future: Blended Learning”, 10.10. 2022 -30.11. 2022 (180 hours).
 6. Хмельницька гуманітарно- педагогічна академія на кафедрі педагогіки за програмою підвищення кваліфікації, тема «Сучасні проблеми вдосконалення навчання й освіти” з 03 жовтня 2022р. по 03 січня 2023р. (180 годин)  Свідоцтво №1623

 

Translate