Гуменюк Інна Миколаївна

Гуменюк Інна Миколаївна

Посада: викладач правознавчих дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач – другої категорії
Email: gumenyuk.inna2017@gmail.com
Дата народження: 11 грудня 1982 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: Актуальні проблеми адміністративного права, проблеми розвитку сімейного права.

  1. Кам’янець-Подільському державному університеті, 2005 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія і правознавство», кваліфікація вчитель історії і правознавства.
  2. Кам’янець-Подільському державному університеті, 2007 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач історії.

З 2005 року по 2007 рік працювала на посаді викладача історії і правознавства в Планово-економічному технікумі інтернаті.
З 2008 року по 2010 рік працювала на посаді вчителя історії і правознавства в Кам’янець-Подільській спеціалізовані школі I-III ступенів №1.
2016 р. – по даний час – викладач правознавчих дисциплін кафедри соціальної роботи та психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Наукові доробки: Близько 25 методичних розробок та розробок занять за різними інноваційними технологіями, збірник задач з дисципліни «Адміністративне право», збірник тестових завдань з дисципліни «Сімейне право». Розробка робочого зошита з навчальної практики «Методики і технології соціальної роботи».

Підготовлено посібники у співавторстві:
1.Практикум з навчальної дисципліни «Методика та технологія соціальної роботи» : практикум / упоряд. Гуменюк І. М., Палилюлько О. М., Сторожук Н. Р. 2020р., с.137

Статті:
1.Присакар В.В., Гуменюк І.М. Передумови становлення інклюзивної освіти у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. Вектор Поділля: науковий журнал м. Камʼянець-Подільський квітень 2018. Камʼянець-Подільський, 2018. С.118-127.
2.Гуменюк І.М., Палилюлько О.М. Князівська благодійність в київській Русі як модель соціального захисту населення. Науковий журнал. Вектор Поділля. 2019. Випуск № 2. Кам’янець-Подільського С. 296-303.
3.Палилюлько О.М., Гуменюк І.М. Історія та розвиток князівської благодійності в Київській Русі. Міжнародної наукова конференція, секція Історія В.5, Перемишль, 2019. С.91-95.
4.Палилюлько О. М., Гуменюк І.М. Історія та розвиток князівської благодійності в Київській Русі. Materialy XV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Naukowa przestrzen Europy – 2019», Volume 5 Przemysl: Nauka I studia. С. 91-95
5.Стецюк В. Б., Палилюлько О.М., Гуменюк І. М. Досвід земських органів самоврядування в соціальній сфері та благодійна діяльність в Російській імперії кін. ХІХ – п. ХХст. Гілея. Науковий вісник. Випуск 152. Історичні науки. 2020. С.73-77
6.Палилюлько О.М., Гуменюк І.М. Соціальний захист та трудова зайнятість осіб з інвалідністі Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально- реабілітаційний соціально-економічний коледж 2020.

Науково-дослідні роботи участь у конференціях і семінарах
1.Присакар В.В., Палилюлько О.М., Гуменюк І.М. Етнокультурна компетентність як невід’ємна складова у підготовці майбутніх соціальних працівників в умовах поліетнічного регіону Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики // Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції Одеса: Го «Південна фундація педагогіки» 2017. 192с., С.88-92.
2.Палилюлько О.М., Гуменюк І.М. Філософія комунікативної культури сучасного викладача у вищій школі // Збірник тез наукових робіт Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні. Львів: Львівська педагогічна спільнота, 2018 120с., С.76-82
10.Палилюлько О.М., Гуменюк І.М. Інклюзивна освіта в Україні, проблеми та перспективи // Збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХ столітті. Харків. 2018. 104с., С.25-29.
3.Гуменюк І.М. Проблеми реалізації конституційних прав на працю осіб з обмеженими можливостями // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали II міжнародної науково- практичної конференції. м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально- реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2018. 354 с., С. 320-322.
4.Гуменюк І.М., Вольська А. Роль демократичного стилю спілкування в інклюзивному навчанні. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІІІ міжнародної наук. -практ. конф. м.Кам’янець-Подільський, 19 квітня 2019. Кам’янець-Подільський, С. 419-421.
5.Гуменюк І.М. Особливості розвитку самоосвіти педагога для вдосконалення комунікативної культури з метою формування особливого освітнього середовища для роботи з дітьми дошкільного віку із затримкою психофізичного розвитку. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти:матеріалиV міжнар. наук.-практ. конф. м. Кам’янець-Подільський 17 – 18 квітня 2019 року Кам’янець-Подільський 2019. С.419.
6.Гуменюк І.М., Палилюлько О.М. Основні напрями економічного розвитку підприємств у сучасних умовах. Актуальні проблеми соціально – економічних систем трансформаційної економіки: зб. тез доп. V всеукр. наук. – практ. конф. м. Дніпро 11-12 квітня 2019р. Дніпро, 2019. С.293-296.

Керівництво науковою роботою студентів
1.Таран А.М. Пенсійна реформа в Україні: реалії та вимоги сьогодення. Комунікативна культура мовлення як професійна якість майбутнього фахівця соціальної роботи. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 05 червня 2018.
2.Гуменюк Д.М. Комунікативна культура мовлення як професійна якість майбутнього фахівця соціальної роботи. студентський науково-теоретичний семінар (м. Кам’янець-Подільський, 21 травня 2018р.)
3.Семеній Д.В. Круглий стіл «З ногоди 100-річчя відновлення Української державності та річниці Незалежності України» Тема доповіді: «Проголошення Незалежності у 1991 році» Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 05 червня 2018.
4.Волошин Я.Й. Психологія в сучасному світі. Студентський науково-теоретичний семінар: Модель сучасного педагога в умовах інноваційного освітнього середовища. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 27 листопада 2018.
5.Гуменюк Д.М. Роль молоді в процесі соціальноекономічної трансформації України. Молодь і науковий прогрес в соціально-економічному розвитку суспільства: Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі у співпраці коледжу з ДНЗ «Подільський центр ПТО 28 лютого 2019. Кам’янець-Подільський, С. 316-318.
6. Гуменюк Д.М. Особливості пенсійної реформи в Україні 2019 року. Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та викладачів ЗВО м. Маріуполь 17 травня 2019. Маріуполь, С. 49-51.
7.Гуменюк Д.М. Механізми і заходи соціалізації підростаючого покоління та реалізації молодіжної політики. Міжнародна наукова студентська конференція Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства м. Кам’янець-Подільський, 15-16 листопада 2019р. Кам’янець-Подільський 2019. С.
8.Таран А.М. Актуальні проблеми молоді України. Міжнародна наукова студентська конференція Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства м. Кам’янець-Подільський, 15-16 листопада 2019р. Кам’янець-Подільський 2019. С.
9.Гуменюк Д.М. Здоров’я молоді та формування здорового способу життя. Проблеми формування здорового способу життя у молоді: матеріали XII міжнародної Всеукраїнської наук. -практ. конф. молодих учених і студентів з міжнародною участю м. Одеса 3- 5 жовтня 2019. Одеса, С. 123-127.,
10.Гуменюк Д.М. Соціально-педагогічні чинники становлення і розвитку особистості дитини в сучасному освітньому просторі. Соціально-психологічні технології розвитку особистості : студентський науково-теоретичний семінар (м. Кам’янець-Подільський, 21 травня 2019р.)
11.Ткач М.В. Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства. Соціально-психологічні технології розвитку особистості: студентський науково-теоретичний семінар (м. Кам’янець-Подільський, 21 травня 2019р.)

  1. 20.10.2016 р. – 20.04.2017р. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, на кафедрі Всесвітньої історії за програмою підвищення кваліфікації, тема «Застосування новітніх технологій навчання при викладанні навчальної дисципліни всесвітня історія»;
  2. 20.10.2016 р. – 20.04.2017р. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, на кафедрі архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін за програмою підвищення кваліфікації, тема «Сучасні проблеми вдосконалення навчання й освіти».
  3. З 21.10.2019 р. – 21.04.2020 р. – Тернопільський національний економічний університет на кафедрі психології та соціальної робот за програмою підвищення кваліфікації, тема «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи», наказ університету від 21.10.2019р. № 303-К/тр.
  4. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, навчання за програмою підвищення кваліфікації “Сучасні ІКТ в освіті” (цифрова компетентність) з 19 лютого 2021 р. по 06 березня 2021 р. (30 годин) Свідоцтво ПК №1733
Translate