Засідання студентського науково-дискусійного клубу «Баланс» з організаційних питань та наукової тематики проведення гуртка

Засідання студентського науково-дискусійного клубу «Баланс» з організаційних питань та наукової тематики проведення гуртка

15 вересня 2022 року проведено засідання студентського науково-дискусійного клубу «Баланс» з організаційних питань та наукової тематики проведення гуртка.
На засіданні гуртка були присутні члени кафедри та студенти-гуртківці.
Науковий гурток є формою оволодіння майбутніми фахівцями навичками наукового дослідження. Робота у науковому гуртку має творчий характер і виховує у студента якості дослідника, збагачує і закріплює знання й уміння студентів, готує їх до розв’язання завдань, які мають практичне значення для обліково-фінансової системи країни.
Робота у гуртку забезпечує необхідне поєднання масових форм роботи (бесіди, диспути, обговорення доповідей тощо) з обов’язковим дослідженням кожним студентом індивідуальної теми. За результатами роботи гуртка відбувається обговорення проблем фінансової, податкової систем України відповідно до визначеної тематики засідання. Результатом обговорення є визначення студентами спільно з провідним викладачем кафедри (фахівцем у визначеній проблематиці) напрямів вирішення зазначених проблем та публікація наукових праць.


Translate