Кафедра соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської


Прокладай шлях до розуму людини через її серце.
Ф. Честерфілд

Якщо ти віднайдеш у своєму серці турботу про когось іншого, ти досягнеш успіху.
Мая Ангелоузавідувач кафедри

Столяренко Ольга Борисівна

Посада: завідувач кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент
Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості різновікових взаємин молодших школярів»
Email: stolyarenko.ob@gmail.com
Дата народження: 06 липня 1962 р.
Освіта: вища

Детальніше →


Палилюлько Оксана Михайлівна

Посада: в.о. декана факультету соціо-психологічної діяльності, реабілітації та професійної освіти
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, 2012 р.
Тема кандидатської дисертації: «Діяльність громадсько-господарських товариств з поширення сільськогосподарських знань в Галичині (1919-1938рр.)»
Email: Palelulko1980@ukr.net
Дата народження: 19 жовтня 1980 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Шандрук Сергій Костянтинович

Посада: професор кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступень: доктор психологічних наук
Вчене звання: професор

Email: s.shandruk@wunu.edu.ua
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: психологія творчості і креативності, соціальне консультування, організація соціологічних досліджень.
Детальніше →


Федорчук Віктор Миколайович

Посада: професор кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, 1982 р.
Вчене звання: доцент 
Тема кандидатської дисертації: «Формування активно-позитивного ставлення до праці в майбутніх робітників (на прикладі сільських ПТУ)»
Email: vmfedorchuk@ukr.net
Дата народження: 10 вересня 1948 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Романовська Людмила Іванівна

Посада: професор кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т.Сосновської
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, професор
Email: Lroman@online.ua
Дата народження: 
Коло наукових інтересів: 

Детальніше →


Топорівська Ярослава Володимирівна

Посада: доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Email: toporivochka@gmail.com
Освіта: вища

Детальніше →


Жиляк Наталія Вікторівна

Посада: доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, 2014 р.
Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості регуляції моторних дій за допомогою смислових завдань»
Email: NatalieZhyljak@ukr.net
Дата народження: 21 листопада 1984 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Власенко Юліана Костянтинівна

Посада: доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат політичних наук, 2013 р.
Тема кандидатської дисертації: «Трансформація ідеї справедливого соціального устрою: від витоків до теорії комунізму»
Email: ulianna1501@gmail.com
Дата народження: 15 березня 1985 року
Освіта: вища
Детальніше →


Волощук Марина Борисівна

Посада: викладач кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Кваліфікаційна категорія: викладач
Email: marinabormv@gmail.com
Дата народження: 03 вересня 1987 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: сучасні принципи, тенденції розвитку соціальної роботи соціальна робота та соціальне забезпечення у контексті реалізації державної політики України, молодь з обмеженими можливостями, міжнародний досвід та актуальні проблеми інклюзивного навчання.
Детальніше →


Колісник Марина Ігорівна

Посада: викладач кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської,
Кваліфікаційна категорія: магістр
Дисципліни які викладає: українська мова, іноземна мова (англійська), іноземна мова за професійним спрямуванням.
Email: marina04052016@ukr.net
Коло наукових інтересів: Метод проєкту як спосіб мотивації учнів до вивчення англійської мови (The project method as a way to motivate students in English learning).

Детальніше →


       Науково-дослідна діяльність кафедри

             Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за темою «Соціально-психологічне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій».
Здобувачі вищої освіти залучаються до науково-дослідної діяльності на засадах академічної свободи. Поєднання навчання і досліджень визначено одним з пріоритетних напрямів діяльності Інституту та кафедри як його підрозділу. Складовою науково-дослідної діяльності та професійної підготовки здобувачів освіти, які дозволяють реалізувати єдність освітньої і наукової діяльності, є участь здобувачів вищої освіти у студентських гуртках, а саме, участь у науково-краєзнавчому гуртку з історії «CLIO» (керівник – доктор історичних наук, професор кафедри А.Ю. Скрипник), у науково-дискусійному гуртку «Дослідники в соціумі» (керівник – кандидат педагогічних наук Бачинська М.В.), науковий гурток «Актуальні проблеми психології» (керівник – кандидат психологічних наук Столяренко О.Б.). Робота гуртків передбачає стимулювання інтересу студентів до дослідження соціально-психологічних особливостей формування і розвитку особистості, індивідуальності в умовах викликів сучасного суспільства та соціально-економічного й психологічного розвитку соціуму, українського суспільства в умовах кризових станів і надзвичайних ситуацій, мотивуючи студентство до пізнання себе як особистості, повноцінного члена суспільства. Студенти та викладачі беруть участь у студентських конференціях, форумах, науково-практичних семінарах, олімпіадах, конкурсах локального, регіонального, національного та міжнародного рівня.
        З метою удосконалення підготовки здобувачів освіти до майбутньої професійної діяльності колектив кафедри постійно співпрацює з практичними психологами та психотерапевтами міста для удосконалення своїх професійних навиків. Викладачі кафедри є професіоналами-практиками, які у позанавчальний час здійснюють консультативну діяльність, зокрема, Жиляк Н.В., к.псих.н.доцент; Власенко Ю.К., к.п.наук; Федорчук В.М., к.псих.н., доц. (кращий науково-педагогічний працівник освіти Хмельницької ОДА, нагороджений премією ім. М.Дарманського в галузі освіти і науки, 2020 р.).
        Кафедра соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської прямує на шляху до інтеграції до Європейського освітнього простору, інтернаціоналізації вищої освіти, міцніють зв’язки із європейськими навчальними закладами вищої освіти, студенти і викладачі знайомляться із практичним досвідом викладачів країн ближнього і далекого зарубіжжя.
        Так, візитівкою кафедри є участь у заходах проєкту напряму Жана Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable development» (evdisd)  620545-epp-1-2020-1-ua-eppjmo-project у співпраці із проєктом Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES) 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR. Зокрема, в рамках проєктів студенти та викладачі Кафедри долучились до організації Міжнародного круглого столу «Інклюзивна освіта та реабілітація: партнерство, стратегії, методики (український та європейський виміри)» (4 березня 2021р), до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Ціннісно-орієнтований сталий розвиток освіти: уроки ЄС для України» (18-20 травня 2021) та ін.
         У НРЗВО «Камянець-Подільський державний інститут» проводиться щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму», співорганізаторами якої є закордонні ЗВО: Економічний університет у Вроцлаві, Університет Економіки в Бидгощі, Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ, Державний Східноєвропейський університет в Перемишлі, Південночеський університет в Чеське Будейовіце, Технічний університет у Кошице, Батумський Державний Університет ім. Шота Руставелі та кафедра. Інтернаціоналізація науково-дослідної діяльності на кафедрі відбувається шляхом співпраці та комунікації з іноземними колегами (Світлана Кашуба, директор Інституту європейського WSG д-р, Університет Економіки в Бидгощі), участі у обговоренні міжнародного досвіду вищої освіти на прикладі організації діяльності профілюючих факультетів Sapienza University of Rome (Рим, Італія), на основі вивчення європейського досвіду, організації освітнього процесу і наукової діяльності.
        З метою впровадження елементів дуальної освіти в Інституті укладено договори у трьохсторонньому порядку між ЗВО, здобувачем вищої освіти, суб’єктом господарювання: КУ ДМР «Територіальний центр соціального обслуговування», ГО Українською асоціацією сімейних психологів (Гоцуляк Н.Є.); з Дипломованим практикуючим психологом-психотерапевтом Інституту розвитку символдрами та глибинної терапії, дійсним членом міжнародної спілки психотерапевтів Липовською Л.А. У рамках реалізації елементів дуального навчання викладачі кафедри практикують проведення бінарних занять, зокрема, Гарант ОПП Психологія, Жиляк Н.В. спільно з практикуючим психологом, сімейним і дитячим психотерапевтом Липовською Л.А., провели бінарне заняття на тему: «Дія символів на особистість», Сукеник К.М. тренінг “Мандалотерапія як метод пізнання власного «Я», з метою обміну досвідом з Білецькою Т.В. кан. соц.наук, доцентом кафедри психології, педагогіки та соціально-культурних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана   тему: «Соціальний успіх: як досягти його у сучасному суспільстві», бінарне заняття на тему «Етикет ділового спілкування» викладач – Марчак Тетяна Андріївна, к.ф.н.   («Українська мова (за професійним спрямуванням)»; та фахової підготовки (викладач – Жиляк Наталія Вікторівна, к.псих.н., Член громадської організації Психологічний центр «Гармонія», член Української асоціації сімейних психологів, практикуючий психолог). Бінарні заняття з залученням практикуючих психологів, професіоналів-практиків, сприяють поглибленому засвоєнню тем, осмисленню ролі практичного значення матеріалу, що вивчається у діяльності майбутнього психолога.
        Викладачі кафедри пройшли Міжнародні освітньо-наукові стажування (Жиляк Н.В. в Університеті Суспільних Наук у м.Лодзь; Волощук М.Б. в Університеті Економіки в Бидгощі; Марчак Т.А. у Вищій Школі Лінгвістичній, м.Ченстохова; Палилюлько О.М. у Вищій Школі Агробізнесу в Ломжі; Михальський А.В.; Комарніцька Л.М. в Школі соціальних і поведінкових наук, м.Глазго; Дудченко В.С. – курси у Літній школі Міжнародної методлабораторії “Verba Magistri”).
         Викладачі кафедри у повному складі взяли участь у Міжнародній зимовій школі «СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ» в рамках імплементації проєкту.
«Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR.
         Волощук М.Б. – організатор участі студентів у міжнародному проєкті “Крок вперед!” (Польща), участі студентів у майстер-класах в м. Бендзін та м. Огродзенець (Польща). Викладачі кафедри є представниками ГО «Українська асоціація сімейних психологів», «Відчуй», «Батьківський комітет захисту дітей», «Подільська освітня платформа».
У 2020 році з ініціативи науково-викладацького складу кафедри та за підтримки директора коледжу М.М. Тріпака створено Лабораторію психологічного консультування та тренінгів.
         Навчально-методична і наукова робота здійснюється у співпраці з суміжними кафедрами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Західноукраїнського національного університету, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Хортицької національної академії, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Криворізького державного педагогічного університету (кафедра практичної психології) та на основі угод про спільну діяльність із науково-дослідними установами.

Освітня діяльність кафедри

           Кафедра соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської є випусковою кафедрою Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Камянець-Подільський державний інститут”, яка забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями 231 “Соціальна робота”, 053 “Психологія” за ступенем вищої освіти «бакалавр». Освітньо-методична і наукова діяльність кафедри розвивається і оновлюється співвимірно з процесами інтеграції національної вищої освіти у світовий освітній простір. За роки свого існування на кафедрі вдалося зібрати досвідчених науковців та практиків в сфері соціальної роботи та психології, які є високопрофесійними фахівцями відповідно до своєї спеціальності.
         Викладацький склад кафедри постійно працює над вдосконаленням сучасних методів, прийомів, засобів навчання і викладання, оновленням змісту лекцій, впровадженням сучасних методик і методів досліджень, розширює тематику і методику наукових досліджень для здобувачів освіти задля надання якісних освітніх послуг в ЗВО. Кафедра об`єднує науковців різних галузей, які постійно працюють над оновленням змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик у зв`язку з чим наукові дослідження колективу кафедри відзначаються мультидисциплінарністю та широтою тем. З усіх навчальних дисциплін викладання кафедралами розроблено і щороку вдосконалюються навчально-методичні комплекси. Загалом, викладачі кафедри забезпечують викладання понад 100 навчальних дисциплін: «Українська мова за професійним викладанням», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Історія української державності та культури», «Історія України», «Педагогіка», «Філософія», «Соціологія і соціальна інклюзія», «Правознавство», «Екологія та екологічна етика», «Історія психології», «Основи наукових досліджень», «Загальна психологія з практикумом», «Безпека праці та життєдіяльності в галузі», «Іміджелогія», «Психологія (загальна, вікова, соціальна)», «Основи анатомії та фізіології ЦНС», «Основи медичних знань» та ін., працюючи зі студентами усіх спеціальностей, ступенів вищої освіти і форм навчання. Загалом викладачі кафедри здійснюють підготовку студентів, які навчаються за такими спеціальностями:

 • 231 «Соціальна робота»
 • 053 «Психологія»
 • 051«Економічна кібернетика»
 • 071 «Облік і оподаткування»;
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • 051 «Економіка»;
 • 122 «Комп’ютерні науки»

          Станом на 2022 р. у складі кафедри працює 19 осіб: А.Ю. Скрипник, доктор історичних наук, професор; В.М. Федорчук, кандидат психологічних наук, професор; Я.В. Топорівська, кандидат педагогічних наук, доцент; В.В. Присакар, кандидат педагогічних наук, доцент; Г.Г. Кучеров, кандидат історичних наук, доцент; І.М. Завадська, кандидат історичних наук, доцент; О.М. Палилюлько, кандидат історичних наук, доцент; В.С. Дудченко, кандидат історичних наук, доцент; Н. В.Жиляк, кандидат психологічних наук, доцент; Л.М. Комарніцька, кандидат філологічних наук, доцент; Т.А. Марчак, кандидат філологічних наук, доцент; М.М. Корман кандидат історичних наук, доцент; О.Б. Столяренко, кандидат психологічних наук, доцент; М.В. Бачинська, кандидат педагогічних наук, доцент; А.В. Михальський, кандидат медичних наук, доцент; О.В. Шевчук, кандидат педагогічних наук; Ю.К. Власенко, кандидат політичних наук; М.Б. Волощук, спеціаліст; Т. О. Заремська, лаборант.
          Викладачі кафедри мають власний науково-методичний підхід до процесу навчання студентів, постійно здійснюють удосконалення навчального процесу, працюють над розробкою та виданням сучасного навчально-методичного забезпечення, запроваджують нові форми та методи навчання та викладання дисциплін, з урахуванням вимог ринку праці та рекомендацій стейкхолдерів до компетентностей майбутніх фахівців. У сучасній спеціальній освіті наголошується на «повній інклюзії»: парадигмі, в якій спеціальна, загальна та вища освіта зливаються в єдину освітню систему, де всім особистостям є місце, не зважаючи на будь-які особливі освітні потреби.
           Викладачі кафедри активно використовують систему дистанційного навчання (MOODLE), що дозволяє, в першу чергу, забезпечити безбар’єрний доступ до навчання здобувачів освіти з інвалідністю, в тому числі, з числа маломобільних груп, надати навчальну можливість взаємодії з кожним викладачем за допомогою використання технічних, програмних і адміністративних засобів мережі Інтернет; удосконалювати інтенсивні взаємодії студентів між собою і з викладачами-консультантами.

Якщо ти віднайдеш у своєму серці турботу про когось іншого, ти досягнеш успіху
Мая Ангелоу

 Кафедра соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської заснована у вересні 2016 р. як кафедра соціальної роботи та психології (наказ директора коледжу від 1 вересня 201р. №144), з метою навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців вищої кваліфікації зі спеціальностей 231 «Соціальна робота» та 053 «Психологія», а також здійснення науково-дослідної роботи.
З метою оптимізації освітньої діяльності у 2021 р. проведено реорганізацію кафедри соціальної роботи та психології шляхом її злиття з кафедрою фундаментальних та спеціальних дисциплін. Враховуючи вагомий та безцінний внесок Тамари Георгіївни Сосновської у розвиток Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу та визначні заслуги Тамари Георгіївни як почесного викладача коледжу, удостоєної за активне громадську позицію найвищої міської відзнаки – «Честь і шана» (2008р.) та нагородженої відзнакою міського голови «За заслуги перед громадою», якій рішенням сесії від 14 вересня 2010 р. присвоєно звання «Почесний громадянин міста», ініціатора освітніх та соціально-правових проєктів для осіб з інвалідністю та з метою увіковічення пам’яті людини, яка все життя присвятила парадигмі діяльності та опіки дітей з інвалідністю, кафедру соціальної роботи та психології перейменовано на кафедру соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської (наказ директора коледжу від 12.07.2021 р. №204).
Кафедру соціальної роботи та психології очолювали за час її існування:

2016-2017рр. – Дужева О.Г., спеціаліст вищої категорії;
2017-2018р. – Федорчук В.М., кандидат психологічних наук, доцент;
2018-2020рр.- Дужева О.Г., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

З 2020р. кафедру соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської очолює Палилюлько О.М., кандидат історичних наук.

Основні заходи, організовані кафедрою

Колектив кафедри організовує та долучається до заходів:

Всеукраїнського науково-практичного семінару «Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його профілактика» (м. Кам’янець-Подільський 2020);
Міжнародної науково- студентської конференції «Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства»;
– Міжнародного онлайн-круглого столу на тему «Інноваційні технології та методики в освіті. Дистанційне навчання: польсько-український досвід та перспективи розвитку». (26 листопада, 2020 р., Університет економіки в Бидгощі (Польща));
– Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу» За підсумками реалізації Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне» (15 квітня, 2020, м.Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка);
Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські практики міжкультурного діалогу в освіті» для студентів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів, представників професійних спільнот та громадянського суспільства (м. Київ, 15 – 16 грудня 2021 року) в рамках імплементації проєкту напряму Жана Монне – Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES)620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR;
психотерапевтичного заходу до «Всесвітнього дня здорового робочого середовища» (2021р.);
– круглого столу: «Роль ООН в сучасному світі» (як співорганізатор) (2021р.);
– семінар-практикум «Конструктивна взаємодія з молоддю як умова створення безпечного і комфортного освітнього середовища закладу освіти» (2021р.);
семінар-практикум «Психолого-технічна допомога куратору»;
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітня діяльність працівників соціально-психологічної сфери: виклики сьогодення та реалії» (26 травня 2022р.)

Науковий доробок викладачів: підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, монографії, навчально-методичні посібники, статті у фахових виданнях, матеріалах міжнародних та всеукраїнських конференцій, симпозіумів, форумів, у виданнях, що індексуються у  наукометричних базах (Web of Science, Scopus, Index Copernicus, Google Scholar та ін.).

Статті у наукових виданнях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus (крім РИНЦ):

1.Iryna Sarancha, Iryna Demchenko, Tetiana Marchak. The Socialization of People with Muscle-Skeleton Disorders in Rehabilitation Centres. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2020, Volume 11, Issue 3, P: 1-14. (Web of Science)
2.Web of Science. Скрипник А. Ю. Ганебна поразка чи “піррова перемога”? (До історії російсько-турецької війни 1828–1829 рр.). // Український історичний журнал Київ: Ін-т історії України НАН України, 2017. Вип. 4 (№) C. 38–47.
3.Index Copernicus International Скрипник А. Ю. Фактор военного присутствия Российской империи в Бессарабской области во второй половине XVIII – в начале XIX века. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред. упорядники В.Ільницький, В.Душний, І.Замомря]. Дрогобич : Гельветика 2018. Вип. 20. Том 2. C. 23-28.
4.Scopus. Skrypnyk, A., Marchyshyna, A. Queer: A Philosophy Phenomenon, a Social Construct, a Language Sign. Wisdom. Scientific Journal of Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University. Yerevan, 2019. Vol. 12 (1).S/ 18-25.
5.Index Copernicus Скрипник А. Ю. Інтеграція російських військових у соціум Правобережної України в першій полвині ХІХ н. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб. серія історична / редкол. С.А.Копилов та ін.. Кам’янець-Подільський : Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. XIV. С. 185-193.
6.Волощук М. Б. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ МОЛОДІ ЯК ОДНА З ВАЖЛИВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Les tendances actuelles de la mondialisation de la science mondiale: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (Vol. 3), 3 avril, 2020. Monaco, Principauté de Monaco: Plateforme scientifique européenne. С.13-15.
7. Комарніцька Л.М., Комарніцький О.Б., Завадська І.М. Студентство Катеринославського інституту народної освіти в умовах формування тоталітарної системи // Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум  истории  и  археологии.  Дніпро:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,  Т. 3 (28).  Вип.  1. (прийнято до друку)
8. Komarnitskyi Oleksandr, Komarnitska Liudmyla. Providing Studying Rooms and Hostels for Students of Pedagogical Educational Institutions of National Minorities (20 – 30s of the XX Century) // History. Bulgarian Journal of Historical Education / Главен редактор: проф. д-р Пламен Митев. София, 2020. Година Книжка 4. С. 408-421.

Монографії:

1.Івашкевич Едуард, Гудима Олександр, Сімко Руслан, Шевчук Олександр. Соціальний інтелект педагога та фасилітація його становлення. Соціально-психологічні проблеми психології становлення особистості майбутнього фахівця: колективна монографія / [Ед. Івашкевич, Л. Онуфрієва, О.Гудима, Н. Славіна та ін.]; за ред. Ед. Івашкевича, Л. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута» 2020. С. 7-124.
2.Порівневоструктурована програма регуляції моторних дій як засіб збереження фізичного здоров’я студентської молоді Н.В. Жиляк та ін.. Колективна монографія. Здоровье – образование – общество. Международная перспектива. Польща. Матеріали подані до друку. Ttps://forms.gle/VGX6kfuEZmocQLiA9
3.Палилюлько О. М., Гуменюк І. М., Сторожук Н.Р. Особливості організації та адаптації учасників освітнього процесу до нових суспільних викликів в умовах пандемії: монографія. Oksana PALELULKO, Inna Mykolaivna HUMENIUK, Nataliia STOROZHUK– Podilsky The features of organization and adaptation of participants of the educational process to new social challenges in the conditions of a pandemic,Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes University of Technology Katowice,  Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek Yana Suchukova  Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 43, Poland 2021. str.1238 (str.757-766)
4.Psychological peculiarities of regulation of motor actions of oligiphrens with the help of semantic tasks. Bielavin S.P., Bila I.N., Zhilyak N.V., THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY

DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-112-4/195-221

5.Кеба О. В., Комарніцька Л. М. Особливості художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця ХІХ – початку XXI століть: монографія. Кам’янець-Подільський: Друкарня «ТОВ «Рута», 2020. 264 с.
6.Скрипник А. Ю. Російський військовий чинник у суспільно-політичному та економічному розвитку Правобережної України (1792–1865 рр.) : монографія / Кам’янець-Подільський: Видавець ФОП Зволейко Д. Г., 2016. 612 с.

 Підручники, навчальні посібники:

1.Практикум з навчальної дисципліни «Методика та технологія соціальної роботи» : практикум / упоряд. Гуменюк І. М., Палилюлько О. М., Сторожук Н. Р. 2020р.(подано до друку с.137)

2.Палилюлько Оксана Михайлівна, Швайка Тетяна Станіславівна  Волонтерство – це творчість (методичний посібник) Камянець-Подільський 2016р. с.89

3.Історія  та теоретичні основи технології соціальної роботи в Україні: основні напрями, проблеми, перспективи розвитку навч.-методичн  посібник / автори-укладачі  Палилюлько О. М., Кучеров Г. Г., Шевчук О. В., Гуменюк І .М., Сторожук Н.Р., Тернопіль : Економічна думка, 2020. 236 с.

4.Психологія девіантної поведінки: навчально-методичний посібник / автори-укладачі Жиляк Н.В., Шевчук О. В., Кучеров Г. Г.,  Палилюлько О. М., Сторожук Н.Р., Тернопіль : Економічна думка, 2021. 228 с.

 1. Інформаційні технології та музична інформатик : навчальний посібник / укладачі: О. В. Шевчук, Я. В. Топорівська. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету «Економічна думка», 2020. 196 с.
 2. Михальський А.В., Жигульова Е.О., Михальська Ю.А. Здоров’язберігаючі технології при роботі з дітьми із особливими освітніми потребами навч посібник. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2020, 228 с.
 3. Тріпак М.М., Гуменюк І.Л., Сушарник Я. А., Федорчук В.М. та ін.. «Вишкіл-практикум» по підготовці курсових, бакалаврських та переддипломних проектів : навч. посіб. / за ред.. М.М. Тріпака. Кам’янець-Подільський : ТНУ, 2019. 154 с. 
 4. Іміджелогія: навч.-метод. посіб. [авт.-уклад. Л. М. Комарніцька]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. 208 с.
 5. Скрипник А.Ю. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Історія української державності і культури» для студентів-бакалаврів. навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський : ПодСпецНаРСЕК, 2019. 38 с.

10.Скрипник А. Ю., Коркушко О.Н., Лаврук О.В., Годнюк І.В. та ін. Бухгалтерський (фінансовий) облік та контроль у схемах і таблицях: історія та сьогодення. навч. метод. пос. Кам’янець-Подільський : ПСНРСЕК, 2020. С. 4-21.

 1. Тріпак М.М., Вольська А.О., Кучеров Г.Г., Дудченко В.С., Дужева О.Г. «Соціальне управління: теорія і практика»: навч. метод. посіб. / за ред. М.М. Тріпака. Кам’янець-Подільський: ТНЕУ. 2019. 289 с.
 2. Брич В.Я., Корман М.М.Креативний менеджмент. Підручник., Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 220 с.
 3. М. Korman, A. Ridkodubska, L. Yakubova, V. Bahrii,  N. Chornobryva. Teaching and learning in high educational institutions based on scientific approach successful practices. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research open journal – 11/01-XVI.OPEN ACCESS journal p/ 145-152 2021 (Скопус)
 4. Корман М.М. Емоційний інтелект педагога як передумова сприятливого психологічного клімату в учнівському колективі. Protection of children’s rights from a legal, pedagogical and psychological perspective. Monograph, Red. Jacek Mrozek, Oksana Homotiuk, Oksana Koval. Olsztyn 2021, Publisher: Centre for Eastern Europe Research UWM in Olsztyn, ISBN 978-83-61605-55-3
Translate