Кафедра соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської


Прокладай шлях до розуму людини через її серце.
Ф. Честерфілд

Якщо ти віднайдеш у своєму серці турботу про когось іншого, ти досягнеш успіху.
Мая АнгелоуВ. о. завідувача кафедри

Палилюлько Оксана Михайлівна

Посада: в. о. завідувача кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської, доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, 2012 р.
Тема кандидатської дисертації: «Діяльність громадсько-господарських товариств з поширення сільськогосподарських знань в Галичині (1919-1938рр.)»
Email: Palelulko1980@ukr.net
Дата народження: 19 жовтня 1980 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Топорівська Ярослава Володимирівна

Посада: доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Email: toporivochka@gmail.com
Освіта: вища

Детальніше →


Михальський Анатолій Володимирович

Посада: доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат медичних наук, 1989 р.
Вчене звання: доцент 1997 р.
Тема кандидатської дисертації: «Механізм змін водно-сольового обміну і діяльності нирок при збільшенні об’єму рідини в організмі»
Email: mavanat@gmail.com 
Дата народження: 24 березня 1953 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Федорчук Віктор Миколайович

Посада: доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, 1982 р.
Вчене звання: доцент 
Тема кандидатської дисертації: «Формування активно-позитивного ставлення до праці в майбутніх робітників (на прикладі сільських ПТУ)»
Email: vmfedorchuk@ukr.net
Дата народження: 10 вересня 1948 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Бачинська Марина Володимирівна

Посада: викладач кафедри суспільно-гуманітарної та інклюзивної освіти імені Т.Г. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічна і науково-методична діяльність Н.Й. Волошиної (1940-2010 рр.)»
E-mail: bmv-marisha37@ukr.net
Дата народження: 01 грудня 1990 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: Духовно-моральне й естетичне виховання особистості засобами живої й неживої природи. Соціально-виховна й творчо-розвивальна робота з учнями та молоддю з особливими потребами. Оптимізація освітньо-виховного процесу в закладах освіти України.
Детальніше →


Комарніцька Людмила Миколаївна

Посада: доцент кафедри суспільно-гуманітарної та інклюзивної освіти імені Т.Г. Сосновської, вчений секретар
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, 2019 р.
Тема кандидатської дисертації: «Особливості художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця ХІХ – початку ХХІ століть»
Email: kob-1974@ukr.net
Дата народження: 01 липня 1986 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Присакар Володимир Васильович

Посада: доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, 1992 р.
Вчене звання: доцент кафедри соціальної роботи та психології , 1997 р.
Тема кандидатської дисертації: «Виховання старшокласників в дусі дружби народів в процесі міжнаціонального спілкування (з врахуванням етнічних особливостей України)»
Email: rajakozak1916@ukr.net
Дата народження: 04 лютого 1949 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Шевчук Олександр Володимирович

Посада: викладач кафедри інклюзивної економіки, кібернетики і комп’ютерних наук
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Формування експериментаторської компетенції майбутніх учителів фізики у процесі лабораторного практикуму»
Email: evruka@i.ua
Дата народження: 17 квітня 1988 року
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: цифрова економіка, новітні інтернет сервіси та технології.
Детальніше →


Дудченко Володимир Степанович

Посада: доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат філософських наук, 2009 р.
Вчене звання: доцент, 2012 р.
Email: vds190565@gmail.com 
Дата народження: 19 травня 1965 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Жиляк Наталія Вікторівна

Посада: Доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, 2014 р.
Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості регуляції моторних дій за допомогою смислових завдань»
Email: NatalieZhyljak@ukr.net
Дата народження: 21 листопада 1984 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Кучеров Геннадій Геннадійович

Посада: доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, 2007 р.
Вчене звання: доцент кафедри соціальної роботи та психології, 2011 р.
Тема кандидатської дисертації: “Становлення і діяльність сільських товариств “Просвіта” Правобережної України (1905-1923 рр.)”.
Email: kucherovgennadij@gmail.com
Дата народження: 28 березня 1970 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Скрипник Анатолій Юрійович

Посада: викладач, професор кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: доцент
Email: skranat@i.ua
Дата народження: 12 вересня 1969 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: управлінсько-адміністративна, військова та аграрна політика Російської імперії у Правобережній Україні наприкінці ХVІII – початку ХХ ст.
Детальніше →


 

Марчак Тетяна Андріївна

Посада: доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Email: marchak.tet@gmail.com
Дата народження: 12 липня 1985 р.
Коло наукових інтересів: Сучасні підходи реалізації навчання і реабілітації студентів з особливими освітніми потребами
Освіта: вища
Детальніше →


<

Завадська Ірина Михайлівна

Посада: доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Email: irynazavadska80@gmail.com
Дата народження: 11 жовтня 1980 р.
Коло наукових інтересів:Освітні процеси в аграрному секторі Поділля (середина ХІХ- початок ХХ ст)

Детальніше →


Власенко Юліана Костянтинівна

Посада: викладач кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат політичних наук, 2013 р.
Тема кандидатської дисертації: «Трансформація ідеї справедливого соціального устрою: від витоків до теорії комунізму»
Email: ulianna1501@gmail.com
Дата народження: 15 березня 1985 року
Освіта: вища
Детальніше →


Волощук Марина Борисівна

Посада: викладач кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Кваліфікаційна категорія: викладач
Email: marinabormv@gmail.com
Дата народження: 03 вересня 1987 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: сучасні принципи, тенденції розвитку соціальної роботи соціальна робота та соціальне забезпечення у контексті реалізації державної політики України, молодь з обмеженими можливостями, міжнародний досвід та актуальні проблеми інклюзивного навчання.
Детальніше →


Науково-дослідна діяльність кафедри

Викладачі кафедри вдосконалюють форми й зміст навчального процесу з використанням проблемно-творчих, практико-орієнтованих технологій, а також з розширенням самостійної роботи студентів. У рамках традиційних форм (лекції, семінарські та практичні заняття, підготовка рефератів і курсових робіт, заліки й іспити) викладацький склад кафедри систематично застосовує різні методи й прийоми активації навчання студентів: діалоговий метод викладу матеріалу, вирішення проблемних завдань, кейсів і ситуацій на групових заняттях, тестування, періодичні експрес-контрольні тести з пройденого матеріалу. Колектив кафедри забезпечує викладання фахових дисциплін, а також здійснює керівництво навчальною практикою студентів,  курсовими, бакалаврськими, дослідженнями.

      Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

 • історія розвитку соціальної допомоги та соціальної роботи за кордоном від  античного суспільства до наших днів;
 • історичні етапи розвитку вітчизняної соціальної роботи;
 • основні напрямки, школи та представників західної та вітчизняної соціальної роботи;
 • основні тенденції розвитку соціальної роботи;
 • особливості розвитку соціально-педагогічних ідей в різні історичні періоди;
 • основні ідеї та погляди класиків педагогічної та соціально-педагогічної думки з проблеми соціально-педагогічної діяльності;
 • основні напрями розвитку теорії і практики соціально-педагогічної роботи від найдавніших часів до ХХІ століття;
 • періодизація становлення і розвитку соціальної роботи;
 • зміст, основні характеристики та умови розвитку пізнавальних та емоційно-вольових процесів;
 • зміст, основні характеристики та умови саморегуляції психічних станів;
 • сутність, структуру та психологічні властивості особистості як системної якості індивіда;
 • сутність, структуру та умови становлення і розвитку мотиваційної сфери особистості загалом і її спрямованості зокрема;
 • індивідуально-типологічні особливості особистості (темперамент, характер, здібності) та можливості впливу на їхній розвиток.

Кафедра виступає співорганізатором багатьох наукових конференцій зі спорідненими кафедрами інших вузів, періодично організовує круглі столи, семінари, студентські наукові семінари. Кафедра відповідно до специфіки своєї діяльності відкрита до співпраці, партнерства з освітніми і соціальними закладами, установами, громадськими організаціями.  

При кафедрі успішно функціонує науковий студентський гурток «Психея» та науково-дискусійний гурток “Перспектива”.

   Науково-дискусійний гурток “Перспектива” Керівник гуртка та науковий консультант – Волощук М.Б. Науковий консультант гуртка О.М. Палилюлько Президент гуртка: Прокопова А.А.
    Мета – виховання всебічно розвиненої, психологічно грамотної, молодого науковця та соціально активної особистості. Програма гуртка передбачає стимулювання стійкого інтересу вихованців до дослідження соціально-психологічних особливостей формування і розвитку особистості, окремих індивідів та груп в умовах викликів сучасного суспільства та соціально-економічного й психологічного розвитку соціуму, досліджувати соціально-психологічні особливості розвитку українського суспільства в умовах кризових станів суспільства і надзвичайної ситуації, мотивувати студентство до пізнання себе як особистості, повноцінного члена суспільства.

Кафедра соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської є базовою кафедрою НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ “КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ”, яка забезпечує основу вищої освіти у підготовці сучасних фахівців у галузі економіки, соціальних та поведінкових наук, соціальної роботи, управління та адміністрування.

Викладачі кафедри здійснюють підготовку студентів, які навчаються за такими спеціальностями:

 • 051 «Економіка»;
 • 053 «Психологія»
 • 071 «Облік і оподаткування»;
 • 071 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • 231 «Соціальна робота»

Та забезпечують викладання таких дисциплін: «Українська мова (за професійним викладанням)», «Іноземна мова (за професійним викладанням)», «Історія української державності та культури», «Історія України», «Вища математика», «Філософія», «Соціологія», «Правознавство», «Екологія та екологічна етика», «Історія психології», «Безпека праці та життєдіяльності в галузі», «Іміджелогія», «Основи анатомії та фізіології ЦНС», «Основи медичних знань» та ін.

Викладачі кафедри мають власний науково-методичний підхід до процесу навчання студентів, постійно здійснюють удосконалення навчального процесу, працюють над розробкою та виданням сучасного навчально-методичного забезпечення, запроваджують нові форми та методи навчання та викладання дисциплін, з урахуванням вимог ринку праці та стейкхолдерів до компетентностей майбутніх фахівців. Кафедра активно використовує систему дистанційного навчання (POSEKMOODLE), що дозволяє, в першу чергу, забезпечити безбар’єрним доступом до навчання маломобільних верств студентів, надати навчальну можливість взаємодії з кожним викладачем за допомогою використання технічних, програмних і адміністративних засобів мережі Інтернет; удосконалювати інтенсивні взаємодії студентів між собою і з викладачами-консультантами.

    Особливе місце в системі навчального процесу Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу посідають гуманітарні та природничо-математичні науки, у центрі уваги яких є людина як ключовий суб’єкт духовної, культурної, суспільної і економічної діяльності, а також фундаментальні дисципліни із орієнтацією на одержання студентами практичних навичок щодо застосування набутих знань у профільних дисциплінах та у майбутній професійній діяльності. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі кафедри

    Кафедра суспільно-гуманітарної та інклюзивної освіти імені Т.Г. Сосновської почала функціонувати з 2016 року у результаті об’єднання циклових комісій суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін, які існували з моменту створення технікуму, з 1971 року, відповідно зі зміною статусу Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату, який було перейменовано у Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж (підстава: наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2016 року № 1434 «Про перейменування Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернат»).

    За час існування кафедру суспільно-гуманітарної та інклюзивної освіти імені Т.Г. Сосновської очолювали:

    2016-2017 рр. – Киселюк М.П., кандидат технічних наук;

    2017-2018 рр. – Скрипник А.Ю., доктор історичних наук, доцент;

    2018-2020 рр. – Марчак Т.А., кандидат філологічних наук;

    З 2020 рр.  – кафедру очолює Комарніцька Л.М., кандидат філологічних наук.

  За роки свого існування на кафедрі вдалося зібрати досвідчених науковців та практиків в сфері гуманітарних, природничих та економічних наук. Загалом, викладачі кафедри забезпечують в коледжі викладання понад 40 загальноосвітніх, соціо-гуманітарних та природничо-математичних навчальних дисциплін, працюючи зі студентами усіх спеціальностей, ступенів вищої освіти і форм навчання.

     Від моменту створення кафедри суспільно-гуманітарної та інклюзивної освіти імені Т.Г. Сосновської перед її працівниками було поставлено непросте і амбітне завдання – надання майбутнім економістам і управлінцям, соціальним працівникам і психологам необхідного для сучасного фахівця обсягу гуманітарних і фундаментальних знань відповідно до вимог високонкурентного суспільства, формування системного, логічного, креативного мислення та комунікативних навичок, здатності розуміти глобальні виклики і можливості сьогодення, виховання патріотизму і поваги до своєї історії і національно-культурних традицій.

Відповідно до наказу директора коледжу від 01.12.2020 р. №325, у зв’язку з виробничою необхідністю ефективного перерозподілу відповідних ліцензій ОС бакалавр Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, а також виконання умов Закону України “Про вищу освіту”. Перейменувати кафедру “Інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисциплін” на кафедру “Фундаментальних та спеціальних дисциплін”.

Відповідно до наказу директора коледжу від 12.07.2021 р. №204 Враховуючи вагомий та безцінний внесок Тамари Георгіївни Сосновської у розвиток Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу та визначні заслуги Тамари Георгіївни як почесного викладача коледжу, удостоєної за активне громадську позицію найвищої міської відзнаки – «Честь і шана» (2008р.) та нагородженої відзнакою міського голови «За заслуги перед громадою», якій рішенням сесії від 14 вересня 2010 р. присвоєно звання «Почесний громадянин міста», ініціатора освітніх та соціально-правових проектів для осіб з інвалідністю, з метою увіковічення пам’яті людини, яка все життя присвятила парадигмі діяльності та опіки дітей з інвалідністю. Перейменувати кафедру Кафедру фундаментальних та спеціальних дисциплін на Кафедру суспільно-гуманітарної та інклюзивної освіти імені Т. Г. Сосновської.

Translate