Романовська Людмила Іванівна


Романовська Людмила Іванівна

Посада: професор кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т.Сосновської
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, професор
Email: Lroman@online.ua
Дата народження: 
Коло наукових інтересів: 

 • 1981-1991 – ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. Городок , Хмельницької області.
 • 1991-1996 – Кам`янець- Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського.
 • 1999-2002 – Кам`янець- Подільський державний педагогічний університет.
 • 2002-2005 – Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України (м.Київ).
 • 2005 р. – присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності 00.01 – Загальна психологія, історія психології, тема кандидатської дисертації: «Когнітивний стиль особистості як чинник процесу розуміння тексту».
 • 2007 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і психології Хмельницького національного університету.
 • 2013 р. – присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 00.05 – Соціальна педагогіка, тема докторської дисертації

«Теорія і практика соціально-педагогічної підтримки діяльності дитячих громадських організацій України».

 • 2014 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету.
 • 2003-2006 – заступник завідувача кафедри педагогіки і психології Хмельницького національного університету.
 • 2007-2008 – в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології Хмельницького національного університету.
 • 2009-2021 – завідувачка кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету.
 • 2022-2024 – професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету.
 • 2024 – по теперішній час – професор кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської НР ЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут »
 • Міжнародне підвищення кваліфікації (стажування) без відриву від виробництва “Digital Future: Blended Learning” (180 годин, 6 кредитів ECTS) в Університеті прикладних наук Анхальт (Hochshule Anhalt, HSA, Germany, в режимі онлайн в інтерактивних мультимедійних сесіях DUDIZ на базі проєкту DigIn.Net 2 за підтримки DAAD з 02 .10. 2023 року до 30. 11. 2023 року.
 • Курс тренінгу за освітньою програмою для здобувачів освіти “Базові навички медіатора та медіаторки служби порозуміння закладу освіти” за підтримки МОН України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та ГО “Ла Страда-Україна” (лютий-березень 2023 р., 70 год. з них 54 години практичного навчання, м. Хмельницький).
  • Курс тренінгу ” Особливості соціально-психологічної допомоги особам, що знаходяться в кризових ситуаціях в результаті військових дій” 22.05- 25.05.2022р. ООН, Канада -Україна, (м. Кам”янець-Подільський , 20 год)
  • Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти на тему: «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ ZOOM та MOODLE», 15.02-22.02.2021 р. у Науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Республіка Польща, 45 год.)
  • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за напрямом “Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання” за програмою “Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину” (30 год. ЄКТС з.01.12.2020р. по 30.05.2021 р.)
  • Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка, кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки (Довідка №68-33 від 30.10.2018)
  • Курси навчання з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2, Згідно Загальноєвропейської Рекомендації з мовної освіти (CEFR). Свідоцтво АС№001392 , (м. Вінниця, 04, 2019)
  • Навчання у центрі підвищення кваліфікації та післядипломної освіти ХНУ з 13.02.18 по 31.05.18. за програмою: «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» (120 год.) Свідоцтво ХМ02071234/182 від 30.10.2018 р.
 • Наукове стажування у Католицькому університеті імені Яна Павла ІІ м. Люблін Польща при Інституті наук про родину і роботу соціальну (116 год.) з

26.01.15 по 07.02.15. Посвідчення WT-INoRiPS-690-1-1|/15

 • Підвищення кваліфікації з тематичних університетських курсів № 52-КП від 11.03.2016 року
 • Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Школа соціальної роботи, підвищення кваліфікації за спеціальністю “Соціальна робота”. (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №101361, реєстраційний номер 04-597 ПК), 2004р.

 

Навчальні дисципліни

 • Психокорекція і психогігієна
 • Основи консультування
 • Психолого-педагогічне консультування
 • Основи психотерапії
 • Основи психопрофілактики і психотерапії в соціальній роботі
 • Теорія та практика тренінгової роботи
 • Соціальна терапія проблем індивіда та групи
 • Тренінг з соціальної комунікації
 • Основи професійної етики та спілкування в соціальній роботі

Відповідальний виконавець наукового проекту Європейського Союзу за програмою Темпус IV «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів у роботі з гетерогенними групами та організаціями» 2014-2016 р.р.

Участь у проєкті «Забезпечення системного реагування на потреби дітей, які повернулися до біологічних сімей з інтернатних закладів, та дітей групи ризику» від ГО “Ліга соціальних працівників України” та представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні ( 2023-2024).

Монографії та науково-методичні посібники

 • Романовська Л.І. Соціально-педагогічна підтримка дитячих та молодіжних організацій України. Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності: монографія / відп. ред. Л. О. Данильчук, Л. І. Романовська. Хмельницький: Фоп Цюпак А. А., Т. 2. С. 134-182
 • Романовська Л.І. Соціально-педагогічна підтримка діяльності дитячих громадських об’єднань України: історія і сучасність: монографія / Л.І.Романовська. Вінниця, 2012. 420 с.
 • Романовська Л.І. Теорія і практика соціально-педагогічної підтримки діяльності дитячих громадських об’єднань України: монографія / Л.ІРомановська. Хмельницький: ХНУ, 376 с.
 • Романовська Л. І. Педагогічні засади діяльності сучасних дитячих громадських об’єднань / Л. І. Романовська. Хмельницький: ХНУ, 84 с.
 • Романовська Л. І. Соціально-психологічна структура діяльності дитячого громадського об’єднання / Л. І. Романовська. – Хмельницький: ХНУ, 95 с.
 • Романовська Л. І. Зарубіжний досвід підтримки діяльності дитячих громадських об’єднань : Навчальний посібник / Горішна Н. М., Лещук Г. В., Пришляк О. Ю., Романовська Л. І., Слозанська Г. І. / За заг. ред.. В. А. Поліщук. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, 87 с.
 • Романовська Л.І, Попик Ю.В.,Замула С. Ю. Модуль психолого- педагогічної компетентності Хмельницький : ХНУ, 2013р.326 с.

Навчальні посібники з грифом МОН України

 • Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. Р69 Диференційна психологія: Навч. посіб. Львів: “Новий Світ – 2000”, 236 с. ISBN 978-966-418-074-7
 • Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. Львів: “Новий Світ – 2000”, – 452 с.
 • Романовська Л.І.,   Джигун   Л.М.,   Синюк   Н.В.   Теорія   та   практика реабілітаційної роботи: навч. посібник. Хмельницький: ХНУ, 222 с.

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus

 • Liudmila I. Romanovska Addressing Domestic Abuse and Violence via aNon- Formal Environment Seen as a PedagogicalTool at University/ Ivanna I. Parfanovich, Andrii Parfanovich, Vitalii G. Panok, Larysa V. Zdanevych, Liudmila I. Romanovska// International Journal of Learning, Teaching and Educational ResearchVol. 19, No. 4, pp. 1-13, April 2020
 • Liudmila ROMANOVSKA         Epistemology          of          Metaculture Metaphorization/Romanovska, L., Kondratska, L., Kravchyna, T., Bryndikov, Y., & Kozachenko, (2020).//Postmodern Openings, 11(1Supl1), 234-248.
 • Lyudmila Romanovska EXPLORING THE LEADERSHIP SKILLS OF PRE- SERVICE SOCIAL                        WORK                        STUDENTS: IMPLICATIONS FOR SOCIAL WORK EDUCATION/ Nadiia Horishna, Hanna Slozanska, Olha Soroka, Lyudmila Romanovska// PROBLEMS OF EDUCATION IN THE 21stCENTURY 77, No. 5, 2019, pp. 598-615
 • Lyudmila Romanovska Community Social Work in Ukraine: towards the Development of New Practice Models/ Hanna Slozanska, Nadia Horishna, Lyudmila Romanovska //Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 2020, 20, pp. 53–66
 • Liudmila ROMANOVSKA               Analysis                of                the Formation of Personal and Professional Qualities of Future Social Workers for Street Social Work/Vasylenko, O., Grach, Y., Gudz, T.,Romanovska, L., & Kravchyna, T. // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională)2019, Volume 11, Issue 4, pages: 288-303
 • Liudmila Romanovska , Nataliya V. Synyuk , Ihor Z. Bopko, Bogdan S. Kryshchuk , Yuriy L. Bryndikov “The Analysis of the Influence of Information Environment on the Efficiency of Training Future Masters for Research Activity”, International Journal of Higher Education Vol. 9, No. 7; 2020,ISSN 1927-6044 E-ISSN 1927-6052
 • Ludmila Romanovska, Yuriy Brundikov, Olena Chovgan, Kateryna Oliynyk, Olena Vasylenko “Professional attitudes Formation of Future Social Workers during

studing at Higher Educational Istitution”, International Journal of Higher Education, Vol.12, No.3, 2020, ISSN: 2066-7329 | e-ISSN: 2067-9270

T.V. (2021). Current projects of educational domain: from mask expansion to live breathing. Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Volume 3, Number 39, 189 – 196.

 • Romanovska Bioethics as an Anthropological Challenge/ Ludmila КONDRATSKA, Liudmila ROMANOVSKA, Tetiana KRAVCHYNA, Nataliia KOROLOVA, Kateryna OLIYNYK// Postmodern Openings. 2021, Volume 12, Issue 3Sup1, pages: 61-75
 • Romanovska, , Kondratska, L., Kravchyna, T., Korolova, N., & Gudz, T.(2022). Realization of Future Teacher‟s Mental Space in the Process of Bite- Sized Learning. Postmodern Openings, 13 (2), 97 -117
 • Romanovska, , Danylchuk, L., Kravchyna, T., Yurii POPYK , Nataliia HOLOVA. (2022). Analysis of Children’s Emotional Intelligence in Families of Migrant Workers during Pandemic Covid-19 in Ukraine. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 2022, Volume 13, Issue 3, pages: 30-46 |
 • Litynska, V., Kondratska, L., Romanovska, L., Kravchyna, T., Chagovets, A., & Kalaur, S. (2023). Career Planning of Scientific-Pedagogical Personnel in Higher Education Institutions. European Journal of Sustainable Development, 12(4), 437. https://doi.org/10.14207/ejsd.2023.v12n4p437
 • Kondratska, L., Romanovska, L., Kravchyna, T., Kozachenko, S., & Novak, M. (2023). Nomadic Models of Postmodern Aesthetics: Soteriological Choice of the Teacher. Journal of Education Culture and Society, 14(1), 435–450. https://doi.org/10.15503/jecs2023.1.435.450
 • Liudmila Romanovska, Larysa Podkorytova, Viacheslav Havrylkevych, Tetiana Kravchyna, Olena Chovgan and Kateryna Oliynyk Development of Psychology Students’ Self-Re gulation in the Process of Professional Training Pertanika Journal of Social Science and Humanities, Volume 31, Issue 1, March 2023 Page 161-181. DOI 10.47836/pjssh.31.1.09

Статті у зарубіжних фахових виданнях

 • Romanovska, L., Vasylenko, O., Kravchyna, T., & Filinyuk, G. (2023). Socio-psychological support in the educational process of children resettled from the warzone in Ukraine. Form@re – Open Journal Per La Formazione in Rete, 23(3), 36–46. https://doi.org/10.36253/form-15076
 • Romanovska L., Vasylenko O. The role of academic networks of scientists in the development of their information and research competence. Sciences of Europe. Pedagogical Sciences, 2023. Issue 128. P. 46-49. DOI: 10.5281/zenodo.10081909
 • Romanovska L., Vasylenko O. Stress resistance of future social workers as a necessary component of their professional Sciences of Europe. Social sciences, 2022. Volume 1. Issue 103. P. 68-71. DOI: 10.5281/zenodo.7247679
 • Romanowska Teoretyczne i praktyczne podstawy przygotowania przyszłych pedagogów socjalnych do pracy z publicznymi stowarzyszeniami dziecięcymi Ukrainy// Roczniki Teologiczne [Annals od Theology], Volume 64 (2017),Fasc.10: Family Studies ISSN: 2353-7272
 • Романовська Л. І. Социально-педагогическая деятельность как система воспитания и социализации детей и подростков .Приднепровский научный вестник .- №7 (143) .- Днепропетровск: Изд-во «Наука и образование», 2013 .- С.180-183 .- ISSN 1561-6940

Вибрані статті у періодичних фахових виданнях України

 • Романовська Л. І. Методологічні основи соціального виховання у діяльності дитячих громадських об’єднань. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород: УНУ, Вип. 15. С. 136-138.
 • Романовська Л. І. Дитячі громадські об’єднання як чинник підвищення ефективності соціального виховання дітей і підлітків у позашкільному соціумі . Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2008. Вип.. 16. С. 205-208.

 • Романовська Л. І. Проблема ефективності роботи дитячих громадських об’єднань у процесі соціального виховання .Соціальна педагогіка: теорія та практика. Луганськ: ЛНУ, 2009. №2. С. 19-23.
 • Романовська. Л. І. Проблема організації соціального виховання школярів у загальноосвітніх навчальних закладах . Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наукових праць Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка. Київ: КМПУ, 2009. – №11 (спецвипуск, ч. 2). С. 41-44.
 • Романовська Л. І. Співпраця майбутніх соціальних педагогів з дитячими громадськими об’єднаннями як чинник їхнього професійного становлення. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. Тернопіль: ТНПУ, 2009. №1. С. 169-174.
 • Романовська Л. І. Патріотичне виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах функціонування дитячих громадських об’єднань. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ: ПНУ, Вип. XXVIII-XXIX. С. 55-58.
 • Романовська Л. І. Соціально-психологічні умови посилення ефективності процесу соціального виховання у дитячих громадських об’єднаннях. Наукові записки. Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. Ніжин: НДПУ, 2009 №1. С. 130-
 • Романовська Л. І. Міжособистісні відносини у дитячому громадському об’єднанні як чинник формування духовності дитини. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. Тернопіль: ТНПУ, 2009. №2. С.105-109.
 • Романовська Л. І. Співпраця майбутніх соціальних педагогів із дитячими громадськими об’єднаннями як форма соціально-правового захисту дітей.Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Черкаси: ЧПУ, 2009. Вип. С.137-140.
 • Романовська Л. І. Проблема соціального виховання в сучасній педагогічній науці. Науковий вісник Чернівецького національного ун-ту. Серія Педагогіка та психологія: Чернівці: ЧНУ, Вип. 433. C. 132-141.
 • Романовська Л. І. Громадянське виховання підлітків в дитячих громадських об’єднаннях як соціально-педагогічна проблема.Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Одеса: ПДПУ, №3. С. 32-40
 • Романовська Л. І. Діяльність дитячих громадських об’єднань 20-30-х рр. ХХ століття як чинник соціального виховання дітей і підлітків . Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир: ЖДУ, №48. С. 49-53.
 • Романовська Л. І. Педагогічний супровід діяльності дитячих громадських об’єднань як важлива соціально-педагогічна проблема .Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород: УНУ, 2009. Вип. С. 85-87.
 • Романовська Л. І. Особливості соціалізації членів дитячих громадських об’єднань в умовах окремого мікрорайону .Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Вінниця: ВДПУ, Вип. 29. С. 58-64.
 • Романовська Л. І. Дитяче громадське об’єднання як засіб соціального виховання підлітків .Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогічні науки. Запоріжжя: ЗНУ, №2. С. 168-173.
 • Романовська Л. І. Роль майбутніх учителів у соціально-педагогічній підтримці діяльності сучасних дитячих громадських об’єднань .Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. Серія соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, Вип. 14. С. 369-376.
 • Романовська Л. І. Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з дитячими громадськими об’єднаннями в умовах полікультурного і поліетнічного виміру сучасної освіти .Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія педагогіка. Івано-Франківськ: ПНУ, Вип. ХХХІІ. С. 77-82.
 • Романовська Л. І. Педагогічні основи саморозвитку особистості старшокласника в дитячому громадському об’єднанні .Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Збірник наукових праць / ред. кол.: Т.І. Сущенко (гол. Ред..) та ін.. Запоріжжя: Вид-во Класичного приватного ун-ту. Вип. 8 (61). С. 381-387
 • Романовська Л. І. Проблема формування активної життєвої і соціальної позиції особистості в процесі суспільно корисної діяльності дитячого громадського об’єднання .Соціальна педагогіка: теорія та практика. Луганськ: ЛНУ, 2010. №2. С. 31-36.
 • Романовська Л. І. Поняття «соціально-педагогічна підтримка» в категоріально-термінологічному апараті соціальної педагогіки .Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. Вип. С. 113-121.
 • Романовська Л. І. Дитяче громадське об’єднання як засіб самореалізації і самовдосконалення підлітка в умовах життєдіяльності на селі .Педагогічний альманах Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Збірник наукових праць. Херсон: Південноукраїнський регіональний ін.-т післядипломної освіти педагогічних кадрів, 2010. Вип. 5. С. 212-219.
 • Романовська Л. І. Проблема становлення і розвитку скаутингу як соціально-педагогічної системи: історико-педагогічний аспект .Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Педагогічні науки. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. №1(12). С. 219-224.
 • Романовська Л. І. Дитячі громадські об’єднання як засіб педагогічного впливу на соціальну активність дітей і підлітків .Педагогічний дискурс. Збірник наукових праць Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Хмельницький: ХГПА, Вип. 6. С. 157-161.
 • Романовська Л. І. Проблема науково-педагогічного забезпечення неперервної практики у процесі професійної підготовки соціальних педагогів. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 15. частина ІІ Глухів: ГНПУ ім.. О. Довженка, 2010. №2. С.150- 154
 • Романовська Л. І. Життєтворчість як самоактуалізація і самовдосконалення особистості в процесі соціально значущої діяльності дитячих громадських об’єднань .Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород: Ужгородський національний університет, Вип. 20. С.123-126.
 • Романовська Л. І. Співпраця соціального педагога з дитячими громадськими об’єднаннями як чинник підвищення ефективності роботи з сім’єю .Вісник Прикарпатського університету. Серія: педагогіка. Івано- Франківськ: Прикарпатський університет, Вип. XXXVІ. С. 182-187.
 • Романовська Л. І. Системний підхід як методологічна основа соціально- педагогічної підтримки діяльності дитячих громадських об’єднань [Електронний ресурс] .Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. Грязнов І. О. Вип. 1. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_1/12rlidgo.pdf
 • Романовська Л. І. Організаційно-педагогічні основи професійного співробітництва суб’єктів соціально-педагогічної  підтримки дитячого руху

.Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. Л.П. Мельник, В. I. співака – Вип. XVIII. Серія соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський: Медобори 2006, 2012. С. 229-

238.

 • Романовська Л. І. Концептуальні підходи до здійснення соціально- педагогічної підтримки діяльності дитячих громадських об’єднань в сучасних умовах .Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. Випуск 36/ Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. С. 123-
 • Романовська Л. І. Структурно-функціональна модель соціально- педагогічної підтримки дитячих громадських об’єднань .Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки: Науковий журнал. Випуск № 21 (234). Черкаси, 2012. С. 109-115.
 • Романовська Л. І. Концепція соціально-педагогічної підтримки діяльності дитячих громадських об’єднань .Науковий часопис НПУ імені В.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць (Ред. кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). Випуск 17 (27). К.: Вид-во НПУ імені В.П. Драгоманова, С. 174-179.
 • Романовська Л. І. Форми і методи підтримки дитячого і молодіжного рухів в країнах західної Європи .Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород: Ужгородський національний університет, Вип. 24. С.141-144.
 • Романовська Л. І. Социально-педагогическая деятельность как система воспитания и социализации детей и подростков .Приднепровский научный вестник . №7 (143) . Днепропетровск: Изд-во «Наука и образование», С.180-183
 • Романовська Л. І. Зарубіжний досвід організації соціальної та соціально- педагогічної роботи .Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. у–т, 2013. Серія : “Педагогіка та психологія”. Вип. С. 133–145
 • Романовська Л. І. Соціально-профілактична робота в системі практичної діяльності соціальних служб.Вісник Національного університету оборони України: Збірник наукових праць. К: НУО, Вип. 4 (35). С. 125–130
 • Романовська Л. І. Концептуальний аналіз проблеми соціалізації підростаючого покоління у теорії соціальної педагогіки.Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. Вип. 32. С.123-
 • Романовська Л. І. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності та позитивні тенденції такого процесу в Україні. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету

«Україна» Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна», 2013. С.224-229 (Вип 4 (8))

 • Романовська Л. І. Волонтерство як засіб професійної соціалізації майбутніх соціальних працівників. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. № 1.- С.77-82
 • Романовська Л. І. Система підготовки фахівців з соціальної роботи за кордоном на прикладі розвинених. Вісник Національної академії державної прикордонної служби імені Б. Хмельницького. 2013. Вип.3. Режим доступу до журн.: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&121DBN=UJRN&P21DBN=U

 • Романовська Л. І. Професійна соціалізація майбутніх соціальних працівників у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу. Науко-вий вісник Чернівецького у-ту : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. у–т, 2013. Серія : “Педагогіка та психологія”. Вип. 675. С. 145–157
 • Романовська Л. І. Концептуальний аналіз проблеми соціалізації підростаючого покоління у теорії соціальної педагогіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. Вип. 32. С.123-
 • Романовська Л.І. Мета та принципи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та вчителів до співпраці з сучасними дитячими громадськими об’єднаннями України/Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. у–т, 2014. Серія : ‛Педагогіка та психологія“. Вип. 716. С. 133–140
 • Романовська Л.І Теоретико–експериментальні та концептуальні підходи до проблеми розвитку творчої особистості дитини. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. у–т, 2014. Серія : Педагогіка та психологія.. Вип. С. 166-172
 • Романовська Л.І., Москалюк О.І. , Безимська І.А. Соціально-педагогічна готовність до інноваційної діяльності: теоретичний аналіз. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, В.І.Співака. Вип. ХХV. Серія: соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, С. 164-173.
 • Романовська Л. Особливості освітніх потреб обдарованих дітей. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. у–т, 2015. Серія : Педагогіка та психологія. Вип. 760. С. 154– 159
 • Романовська Л.І. Напрями соціально-педагогічної роботи з наркозалежними в реабілітаційних центрах.Педагогіка формування творчої особистості ву вищій і загальноосвітній школах:зб. наук. пр./[редкол.:Т.І.

Список вибраних наукових та навчально-методичних праць

Сущенко(голов.ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2016. Вип.47 (100). С. 152-159

 • Романовська Л.І. Праксеологічний підхід до підготовки фахівців соціальної сфери. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород: Ужгородський національний університет, Вип. 39. С.214-217
 • Романовська Л.І. Підготовка магістрів соціальної сфери до професійної діяльності //Науковий журнал “Науковий огляд” №9 (30). Київ: Центр міжнародного наукового співробітництва “ТК Меганом”, С. 113-126 Романовська Л. І. Соціальна адаптація – один з факторів підготовки працівників соціальної сфери [Текст] .Молодий вчений. 2016. №10. С.286-289.
 • Романовська Л.І. Сутнісна характеристика соціокультурної компетентності соціального працівника [Текст] .Social work and education. Vol.4, No 1, 2017. С.41-48. East Aberdeen Educational Resources LTD (Міжнародний номер ISSN (Print): 2520-6451).
 • Романовська Л.І. Дитячі громадські об’єднання як чинник протидії залученню підлітків у неформальні угрупування асоціальної спрямованості. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, В.І. Співака. Вип. Серія: соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2017. С.136-148
 • Романовська Л.І. Психологічні принципи організації ресурсозберігаючого соціального простору . Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. Загальна психологія. Історія психології. Етнічна психологія. Київ; Ніжин : ПП Лисенко, 2018. Т. ІХ, вип. 11. С. 564
 • Романовська Л.І. Теоретико-практичний аналіз реабілітації військовослужбовців-учасників бойових дій. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету

«Україна».,2018,Випуск 16. ХІСТ. С.159-163

 • Романовська Л.І.державна політика в сфері соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в Україні у першій ХХ ст. Освітній простір України: науковий журнал. Випуск ДЗ”Прикарпатський національний університет ім. В Стефаника, м. Івано-Франківськ ,2018. С. 30-36
 • Романовська Л.І. Актуалізація соціально-педагогічної підтримки материнства та дитинства в умовах соціально-економічних та демографічних змін. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород: Ужгородський національний університет, Вип. 2 (43). С.240-244
 • Романовська Л. І. Профілактика насилля над підлітками в сім’ї: теоретичні та практичні аспекти//. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, В.І. Співака. Вип. Серія: соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2019. С.133-144
 • Романовська Л. (2019). Соціальна реклама у профілактиці девіантної поведінки молоді, Social Work and Education, 6, No. 1., pp. 52-60.
 • Романовська Л.І., Данильчук Л. О. Теоретико-методологічні засади реалізації концепту “критичне мислення” у вирішенні соціальних проблем. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: соціально-педагогічна / за ред. Л. П. Мельник, В. І. Співака. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, Вип. 35. С. 76-88.
  • Романовська Л. Василенко О.. Соціально-психологічний стан жінок, які стали жертвами насильства в сім’ї. Науковий вісник Ужгородського кацовального університету. Серія «Педагогіка Соціальна робота». Вип 1 (46). Ужгород, С. 197-200.
  • Романовська Л.І. Праксеологічний підхід:теоретико-методологічні аспекти Інноваційна педагогіка: наук. журн. Одеса, Вип.25. Т. 2. С. 157–162
  • Романовська Л.І. Специфіка соціального проєктування у професійній діяльності соціальних працівників. Інноваційна педагогіка: наук. журн. Одеса, Вип.21. Т. 3. С. 97–101.
   • Романовська Л.І. Особливості соціального проєктування в соціальній роботі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах:зб. наук. пр./[редкол.:Т.І. Сущенко(голов.ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип.68. Т.1. С.104-109.
   • Романовська Л. І. Організація соціально-педагогічної діяльності з підлітками, що мають підвищений рівень агресії. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, No 6 (120). С. 284–294.
   • Романовська Л. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ БАГАТОПРОФІЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка Том 1 № 28 (2022) с. 40-44
   • Романовська Л. І. Василенко О. М., Авторський профіль науково-педагогічного працівника як його візитівка в інтернеті. Освіта та педагогічна наука. 2023. № 2 (183). С. 53–61. DOI: https://doi.org/10.12958/2227-2747-2023-2(183)-53-61 http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14261

   

  Матеріали конференцій (статті, тези)

  • Романовська Л.І.. Концептуальні ідеї підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з дитячими громадськими об’єднаннями. Збірник науково- методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «ВЕКТОР». – Вип. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2017. – С. 252- 255.
  • Романовська Л.І. Діхтярук Я.П. Гендерна ідентичність як основа організації соціальної роботи. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2017 року)/Ред. колегія: Романовська Л.І. (голова) та ін./ М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т., каф. соц. роб. і соц. педагог. – Хмельницький: ХНУ, – 140-142 с.
  • Романовська Л.І. Саморозвиток як основа становлення професіоналізму у майбутніх соціальних працівників / Л.І. Романовська // «Особистість у сучасному світі» / Матеріали круглого столу (м. Київ, 7 грудня 2018 р.) – Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», – С. 26-27.
  • Романовська Л.І. Доціальність організації реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями, що були учасниками бойових дій як вимога сьогодення. Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 06 грудня 2018 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». Частина ІІ / Наук. ред. О.Є. Висоцька. – Дніпро: СПД «Охотнік», – с.3-5
  • Romanowska, , Zhenxu, F., Wrulewski, Z. (2018). The analysis of the interplay between the soul and religiosity. A cross-culture study in Poland, China, Ukraine, and Germany. IV International Conference of the Polish Society For The Psychology of Religion and Spirituality „Religion – Spirituality 210; Health – Social Relations”, University of Opole, Opole, Poland,.2018 .142-147 CEEOL (Central and Eastern European Online Library);
  • Романовська Л.І. Місце та роль консультування в професійній діяльності соціального працівника. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: збірник наукових статей. Бердянський державний педагогічний університет; укладач Петровська К. В. – Бердянськ, 2019 – 134-139 с
  • Романовська Л.І., Сірожко І.П. соціально-педагогічні умови профілактики інтернетзалежності в підлітковому середовищі. Актуальні питання соціальної роботи: надбання, проблеми, перспективи: Збірник наукових праць студентів та викладачів / голова редколегії Л. І. Романовська; відповідальна за випуск О. В. Юрченко. / Хмельницький нац. ун-т., каф. соц. роб. і соц. педагог. – Випуск перший. Хмельницький : ПП Заколодний М. І., с.107-110
  • Романовська Л. І. Соціальне консультування у професійній діяльності соціального працівника. Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота: Виклики сьогодення». 09-10 квітня 2020 року. Тернопіль. ТНПУ. 2020 р. С.35-37
  • Данильчук Л. О., Романовська Л. І. «До проблеми соціального захисту молоді: молодіжна зайнятість». Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 березня 2020 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота». 2020. Ч 1. 136 с. С. 78-
  • Л. Романовська Василенко Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціально: сфери та інклюзивної освіти Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет- конференції (21-22 жовтня 2020 р.). Бердянськ, 2020. С 34-41.
  • Романовська Л.І. Розвиток професійної ідентичності соціальних працівників засобами тренінгу//Актуальні дослідження в соціальній сфері: Матеріали п’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса

  ,18 травня 2020 року)/гол.ре. В.В. Корнещук.- Одеса: ФОП: Бондаренко М.О., 2020. С. 181-184

  • Liudmila Organization of Rehabilitation Activity With Distant Families in the System of Social Services of Ukraine // Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 12/13 Aralık 2020, Online/ Ankara/pp/370
  • Романовська Л.І. Відповідальне батьківство у полікультурному середовищі .Тези доповідей науково-методичного онлайн-семінару

  «Відповідальне батьківство XXI століття». Хмельницький, 16 вересня 2021 р. С. 153-155.

  • Романовська Л.І. Використання соціальних ігор у соціально-педагогічній діяльності.Тези доповідей науково-методичного онлайн-семінару «Дитинство: сучасні реалії, виклики та перспективи». Хмельницький, 31 травня 2021 р. С. 120-127.
  • Романовська Л.І. Панчук О.І. Соціально-педагогічні аспекти реалізації інклюзивної освіти в сучасних умовах// Тези доповідей науково-методичного онлайн-семінару «Відповідальне баткіство XXI століття». Хмельницький, 16 вересня 2021 р. С. 137-142.
  • Романовська Людмила Роль міжсекторного соціального партнерства у соціальному захисті населення України/ Теоретико-практичні засади партнерської взаємодії соціономічної та освітньої сфер: зб. наук. праць за матер. міжрегіонального науковометодичного онлайн-семінару (Хмельницький, 26 квітня 2022 р.) / за ред. Л. О. Данильчук. Хмельницький : С. 148-155
  • Романовська Людмила До проблеми відповідального батьківства: виховання відповідальності з позицій методології /Відповідальне батьківство ХХІ століття : зб. наук. праць за матер. ІІ науково-методичного онлайн-семінару з міжнародною участю (Хмельницький, 15 вересня 2022 р.) / за ред. Л. О. Данильчук. Хмельницький : С. 144-147
  • Романовська Л., Прийма О. Професійний стрес як складова емоційної та психологічної стійкості особистості/ Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково- практичної онлайн-конференції конференції (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 року)/Ред. колегія: Бриндіков Ю. (голова) та ін./ М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т., каф. соц. роб. і соц. педагог. Хмельницький: ХНУ, С.53-57
  • Людмила Романовська. Особливості розвитку стресостійкості у соціальних працівників в умовах війни/Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: збірник наукових праць; укладач Петровська К. В. БДПУ, 2022. С 248-251
  • Романовська Л., Прийма О. Стресостійкість майбутніх соціальних працівників як необхідний компонент професійної діяльності. Відповідальне батьківство ХХІ століття : зб. наук. праць за матер. ІІ науково-методичного онлайн-семінару з міжнародною участю (м. Хмельницький, 15 вересня 2022 р.) / за ред. Л. О. Данильчук. Хмельницький : 2022. С. 133-137.
  • Романовська Л. І., Новак М. В. (Хмельницький, Україна) Заклад вищої освіти як чинник розвитку стресостійкості майбутніх фахівців соціальної сфери/ Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали двадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 листопада 2022 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. Одеса: ФОП Бондаренко М. О., С. 142-144
  • Людмила Романовська , Олена Василенко. Психолого-педагогічна підтримка дітей з дистантних сімей як різновид психолого-педагогічної діяльності фахівців закладів освіти. Збірник матеріалів міжнародної науково- практичній конференції «Психологічний супровід особистості в умовах сучасних викликів постмодерного суспільства: теоретичні засади та прикладні аспекти», ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Дніпро, 2022
  • Людмила Романовська , Олена Василенко Форми роботи фахівців соціальної сфери з профілактики конфліктів в інклюзивних студентських групах. Збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота: Виклики сьогодення», 24-25 листопада 2022 р., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль,2022.С.109-113.
  • Романовська Людмила. Дитячі організації як чинник формування в дітей та підлітків установки на здоровий спосіб життя. Освіта і соціальна робота як ресурси розвитку особистості й суспільства: матеріали всеукраїнської науково- практичної конференції з міжнародною участю (Чернівці, 24 листопада 2022 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, с. 164-167
  • Romanovska L., Vasylenko O. Kravchyna T. Professional competence of future psychologists for work in rehabilitation institutions. International scientific conference “Modern scientific developments in pedagogy and psychology” : conference proceedings (November 3–4, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 9-13 pages.
  • Романовська Л.І., Багрій В.Р. До питання розвитку життєстійкості студентської молоді. Актуальні питання соціальної роботи: надбання, проблеми, перспективи: Збірник наукових праць студентів та викладачів, 2023. Вип. 2. С. 6-10.
  • Пінькевич К., Романовська Л. Деякі аспекти соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді: Розвиток та становлення особистості в умовах трансформаційних процесів : зб. наук. праць за матер. міжрегіон. науково-практичної онлайн-конференції студентів, аспірантів та молодих учених (Київ-Хмельницький- Полтава-Чернівці, 16 березня 2023 року / за ред. Л. О. Данильчук. Хмельницький : 2023. Том 2. С.71-75.
  • Романовська Л., Омельченко А., «Розвиток професійних навичок соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти в сучасних умовах»: зб. наук. праць за матер. міжрегіон. науково-практичної онлайн-конференції студентів, аспірантів та молодих учених (Київ-Хмельницький- Полтава-Чернівці, 16 березня 2023 року / за ред. Л. О. Данильчук. Хмельницький : 2023. Том 2. С.54-57
  • Романовська Л., Корольова О.«Соціально-психологічні особливості розвитку дітей, переселених із зони бойових дій»: Розвиток та становлення особистості в умовах трансформаційних процесів : зб. наук. праць за матер. міжрег. наук.-практ. онлайн-конф. студентів, аспірантів та молодих учених (Київ-Хмельницький, 16 березня 2023 р.) / за ред. Л.О. Данильчук, Я.М. Раєвської. Київ-Хмельницький : 2023. С.12-15.
  • Романовська Л. І., Василенко О. М., Романовський О. Р. Резильєнтність як складова професійної діяльності військових лікарів в умовах війни в Україні : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Science, education, technology and society: problems and prospects» (Bratislava, Slovakia, November 3, 2023). Bratislava, Slovakia: Scholarly Publisher ICSSH, 2023. С. 38-41.
  • Романовська Л. І., Новак М. В. (Хмельницький, Україна) Аутотренінг як ефективний психологічний метод профілактики стресу Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали двадцять другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 листопада 2023 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2023. – 73-76 с.
  • Людмила Романовська. Комунікація в інклюзії: проблеми та шляхи вирішенняСоціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: збірник наукових праць; укладач Петровська К. В. 2023. 109-114 с.
  • Романовська Л. І., Кравчина Т. В. ДО ПИТАНЬ РОЗУМІННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ Освіта під час війни: розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення, цифрова трансформація, євроінтеграція : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 26 жовт. 2023 р. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2023. 135-138 с.

   

  Методичні вказівки

  • Романовська Л. І. Овод Ю.В. Соціально-педагогічна та переддипломна практики : Методичні вказівки для здобувачів освітнього ступеня “магістр” зі спеціальності 231 “Соціальна робота Хмельницький : ХНУ, 2024. 46 с.
  • Романовська Л. І. Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації щодо написання,оформлення та захисту для здобувачів спеціальності 231 «Соціальна робота» другого (магістерського) освітнього рівня. Хмельницький: ХНУ, 2023. 38 с.
  • Романовська Л. І. Основи консультування. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 231 – “Соціальна робота”2021, Хмельницький: ХНУ, 107с
  • Романовська Л. І. Основи консультування Методичні вказівки для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»(спеціальності «Соціальна робота») 2017, Хмельницький: ХНУ, 86с
  • Романовська Л. І. Соціальна терапія проблем індивіда та групи. Модульний курс для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 231 – “Соціальна робота” на платформі MOODLE у модульному середовищі ХНУ, 2022 р.
  • Романовська Л. І. Психокорекція і психогігієна. Модульний курс для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 231 – “Соціальна робота” на платформі MOODLE у модульному середовищі ХНУ, 2020 р.
  • Романовська Л. І. Психокорекція і психогігієна. Модульний курс для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 231 – “Соціальна робота” на платформі MOODLE у модульному середовищі ХНУ, 2020 р.
  • Романовська Л. І. Основи психопрофілактики та психотерапії в соцііальній роботі. Модульний курс для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 231 – “Соціальна робота” на платформі MOODLE у модульному середовищі ХНУ, 2019 р.

   

  Відзнаки

  Грамота Міністерства освіти і науки України “За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність” (Наказ МОН України 343-К від 17.11 2023р.).

  Подяка Міністерства освіти і науки України “За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність” (Наказ МОН України 2-К від 09.01.2020р.).

  Грамота від ректора Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка «За особистий внесок у розвиток вищої освіти Тернопільщини» (березень, 2023р.).

  Диплом від президента Національної академії педагогічних наук України В.Г Кременя «За вагомий внесок у розвиток наукових шкіл у галузі психології » (листопад, 2019р.).

  Грамота від директора Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім”ї дітей та молоді Хмельницької обласної державної адміністрації ” «За сприяння у високій професійній підготовці студентів Хмельницького національного університету та співпрацю з обласним центром соціальних служб для сім”ї дітей та молоді» (лютий, 2019 р.).

  Подяка від проректора з наукової роботи Хмельницького національного університету «За активну співпрацю в науковій сфері » (лютий, 2022 р.).

  Грамота від президента Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся»”За активну наукову співпрацю з Академією міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся ” (6 вересня2018р.).

  Грамота від директора Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України   ” За активну наукову співпрацю, особистий внесок у розвиток психологічної науки і підготовку висококваліфікованих фахівців таз нагоди відзначення професійного свята Всеукраїнського дня психолога” (квітень 2018р.)

  Подяка Хмельницької обласної державної адміністрації «За сумлінну працю , високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток освітянської галузі та з нагоди Дня працівника освіти » (01.10.2017 р.).

  Грамота Хмельницької міської ради «За активну участь у волонтерському русі та організацію волонтерської діяльності студентів» (2016 р.)

  Грамота Управління освіти Хмельницької міської ради «За багаторічну сумлінну і плідну працю на освітянській ниві, особистий вагомий внесок у справу навчання студентської молоді» (2015 рік);

  Подяка Інституту модернізації та змісту освіти МОН України за високий професіоналізм та вагомий внесок в організацію і проведення І Всеукраїнської науково-практичної конференції ” Модернізація змісту освіти і науи в Україні: неформальна освіта для дорослих” (17.12.2015р.)

  Грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації «За багаторічну сумлінну працю і вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди відзначення Дня науки » (17.05.2014 р.);

  Грамота від голови громадської організації Відокремленного підрозділу Благодійного фонду “Живе серце” (Хмельницький) “За високий професіоналізм, активну співпрацю, волонтерську і культурно-просвітницьку діяльність та підтримку розвитку громадського молодіжного руху” (грудень, 2018р.).

  Подяка від командування військової частини А2738 Головного управління оперативного забезпечення збройних сил України”За активну співпрацю волонтерську та культурно-просвітницьку діяльність” (3 квітня 2019р.).

  Подяка від проректора Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника “За плідну наукову співпрацю, професіоналізм, компетентність і наполегливість у підготовці висококваліфікованих фахівців та науковців зміцнення наукових між університетських зв’язків” (січень 2019р.).

  Подяка від ректора Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка “За високий професіоналізм, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів , активну участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 ” .(лютий 2019р.) .

  Грамота від ректора Бердянського державного педагогічного університету ” За активну освітньо-наукову співпрацю, високий професіоналізм, сприяння і вагомий особистий внесок в реалізації прикладних наукових досліджень наукового проекту Європейського Союзу за програмою Темпус IV “Підготовка педагогів і освітніх менеджерів у роботі з гетерогенними групами та організаціями” (2018р.)

  Занесена на дошку пошани університету у 2015-2016 навч. роках (нак. №12-кв від 11.06.2015).

  Грамота студентської  ради гуманітарно-педагогічного факультету «Переможець у номінації «Кращий викладач кафедри»»(2015 р.)

  Почесна грамота Хмельницького національного університету за високі показники у науково-дослідній роботі за результатами рейтингу з підведення підсумків науково-дослідної роботи у 2009р. – Наказ ХНУ від 26.04.2010 р. № 96

  Почесна грамота Хмельницького національного університету за вагомий внесок у розвиток освіти і науки кафедри та університету у 2010 р.– Наказ ХНУ від 26.04.2011 р.

  Почесна грамота Хмельницького національного університету за вагомий внесок у розвиток освіти і науки кафедри та університету у 2011 р. – Наказ ХНУ , 2012р.

  Почесна грамота Хмельницького національного університету за вагомий внесок у якісне забезпечення навчального процесу та підготовку висококваліфікованих кадрів – Наказ ХНУ від 10.04.2012р.

  Грамота Хмельницького національного університету за активну участь у навчально-виховній, науковій роботі, громадському житті гуманітарно- педагогічного факультету – Наказ ХНУ, 2012р .

  Грамота Хмельницького училища підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України за активну співпрацю у підготовці молодших інспекторів відділів нагляду і безпеки установ Державної пенітенціарної служби України – Наказ ХУПКПП ДКВСУ від 05.10.2012р.№ 45

  Подяка Хмельницького національного університету за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання молодого покоління з нагоди Дня працівника освіти та річниці університету – Наказ ХНУ, 2013р.

  Медаль «За гідність та патріотизм» – недержавна загальноукраїнська відзнака з особливим статусом, за громадянську мужність, патріотизм, громадську активність та самовідданість, спрямовані на об’єднання громадян України у прагненні суверенності та розвитку держави (Наказ № 8 01.08.2017р.)

Наукове керівництво (консультування) здобувачів наукового ступеня доктора педагогічних наук:

 • Данильчук Л.О. Тема дисертації: «Теорія та методика соціальної профілактики торгівлі людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій» 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 2018 р.
 • Бриндіков Ю.Л. Тема дисертації: «Теорія та практика реабілітації військовослужбовців-учасників бойових дій в системі соціальних служб»,
 • – соціальна педагогіка, 2019 р.
 • Рідкодубська А.А. Тема дисертації: «Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної мобільності» 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 2019 р.

Наукове керівництво (консультування) здобувачів наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

 • Голова Н.І. Тема дисертації: «Виховання відповідальності у старшокласників у процесі учнівського самоврядування», 2010 р.
 • Овод Ю.В. Тема дисертації: «Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів в умовах дистанційного навчання” 2012 р.
 • Крупа В.В. Тема дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації» 2014 р.
 • Синюк Н.В. Тема дисертації: «Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів» 2015 р.
 • Шеремет А.М. Тема дисертації: «Формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з клієнтами соціальних центрів матері і дитини» 2016 р.
 • Чорнобрива Н. В. Тема дисертації: «Підготовка майбутніх фельдшерів до професійної діяльності у процесі виробничої практики », 2018 р.
 • Келемен А.В. Тема дисертації: «Формування педагогічної культури майбутніх соціальних працівників на засадах акмеологічного підходу в закладах вищої освіти» 2020 р.
 • Кіщук В. В. Тема дисертації: «Педагогічні умови наступності професійної підготовки майбутніх фармацевтів у системі коледж– медична академія» 2020 р.

Наукове   керівництво   (консультування)   здобувачів   наукового   ступеня кандидата психологічних наук:

 • Олійник К.С. Тема дисертації: «Схильність до особистісних змінювань як чинник обрання фаху практичного психолога» 2010р .
 • Кравчина Т.В. Тема дисертації: «Психологічні особливості розуміння іншомовного наукового тексту студентами гуманітарних спеціальностей», 2010 р.
 • Петрус М.В. Тема дисертації: «Вплив професійних стереотипів на діяльність лікарів-терапевтів» 2011р.
 • Цаволюк Т.В.  Тема   дисертації:   «Психологічний  супровід   формування інтелектуальних почуттів у молодшому шкільному віці», 2017р.

 

 

Участь в атестації наукових кадрів

 • Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 00.04 – теорія і методика професійної освіти 13.00.05 – соціальна педагогіка Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
 • Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 70.052.001 у Хмельницькому національному університеті 12.2020 р.(053 Психологія)
 • Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 70.052.011 у Хмельницькому національному університеті 06.2021 р.(053 Психологія)
 • Член разової спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ) «23»грудня 2021 р. (13.00.05 – соціальна педагогіка)
 • Член разової спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній «20» квітня 2021 р. (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)
 • Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 58.053.030 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 03.2023 року ( 011 «Освітні, педагогічні науки»)
 • Член разової спеціалізованої вченій ради Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 21.12.2023 року(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Наукова школа професора Людмили Романовської «Теорія і практика соціально-педагогічної діяльності та соціально-психологічної допомоги в Україні та за рубежем» на сьогоднішній день налічує 4 докторів наук, професорів, 15 кандидатів наук, доцентів. Представники наукової школи з 2013 року здійснюють фундаментальні та прикладні дослідження у галузі соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології.

Основними напрямами науково-дослідницької діяльності наукової школи визначено:

-теорія і практика соціально-педагогічної діяльності та соціально-психологічної допомоги в Україні та за рубежем;

– теоретико-прикладні аспекти професійної підготовки фахівців до викликів у реалізації новітньої освітньої та соціальної політики України.

За час існування наукової школи її колективом: створено проведено 9 Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, 6 Всеукраїнських круглих столів та науково-практичних семінарів з міжнародною участю, 2 Всеукраїнських конкурси студентських наукових робіт “Сучасна соціально-економічна та правово-демократична ситуація в Україні. Шляхи розвитку України очима молоді” (2015) та “Особистість – суспільство – війна: суспільнополітичні, психологічні, соціокультурні аспекти” (2023); захищено 4 докторських та 15 кандидатських дисертацій з педагогічних і психологічних наук; опубліковано 6 одноосібних монографій, 4 томи міжвузівської колективної  монографії  “Теоретико-методичні аспекти соціальної діяльності”, представлено розділи у 9 колективних монографіях, видано 11 науково-методичних посібників, 3 підручники з грифом МОН України (“Теорія і практика реабілітаційної роботи”, “Диференційна психологія”, “Основи педагогіки і психології”) та понад 300 публікацій у фахових виданнях України та за кордоном, у т.ч. 20  публікацій у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science, отримано понад 70 свідоцтв на авторське право на твір тощо.

У 2019 році керівника та колектив наукової школи було нагороджено дипломом Національної академії педагогічних наук України “За вагомий внесок у розвиток наукових шкіл у галузі психології”, а також відзначено грамотою Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України “За активну наукову співпрацю, особистий внесок у розвиток психологічної науки і підготовку висококваліфікованих фахівців таз нагоди відзначення професійного свята Всеукраїнського дня психолога”.

Наукова школа професора Л.І. Романовської – високопрофесійний дослідницький колектив однодумців, в якому гармонійно поєднане наукове пізнання, науковий пошук і навчання дослідницькій майстерності, генерування нових ідей, професійне спілкування та мобільність. Така модель наукової школи дає змогу розширювати і доповнювати коло наукових інтересів та пошуку, сприяє проведенню нових експериментальних досліджень та залученню до їх впровадження фахівців-практиків. Вирізняє наукову школу й активна соціально-педагогічна й психологічна діяльність і багаторічна продуктивність.

      Представники наукової школи та керівник приймають участь у реалізації міжнародних наукових проєктів Темпус ( 2014-2016), проєкту “Забезпечення системного реагування на потреби дітей, які повернулися до біологічних сімей з інтернатних закладів, та дітей групи ризику” від ГО “Ліга соціальних працівників України” та представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні ( 2023-2024),  реалізовують спільні міжнародні дослідження у сфері соціальної роботи та родинної педагогіки, проходять наукові стажування за кордоном, є експертами і членами редколегій українських і міжнародних фахових видань, а також засновниками та членами ГО “Ліга соціальних працівників України” та Відокремленого підрозділу благодійного фонду “Живе серце” “Хмельницький”.

  Науковий творчий доробок, результати наукової діяльності професора Людмили Іванівни Романовської та представників заснованої нею наукової школи, дозволяють говорити про успішність проведених досліджень у галузі соціальної роботи, педагогіки та психології. Наразі основним завданням наукової школи є залучення і формування потужної генерації молодих науковців, активізація у них дослідницького інтересу до актуальних проблем та викликів в умовах війни з росією, інновацій та реформ в освітній і соціальній сферах; створення авторських концепцій, прикладних методик і програм соціально-психологічної реабілітаційної роботи; стимулювання наукової самостійності і професійної мобільності дослідників; впровадження інноваційних зарубіжних дослідницьких соціально-педагогічних та психологічних ідей у сучасну українську науку.

 

Член редакційної колегії/рецензент наукового видання, включеного до переліку фахових видань України

 • Член редколегії наукового журналу Social work and education. 2017- 2024 р.р. (по теперішній час.) East Aberdeen Educational Resources LTD (Міжнародний номер ISSN (Print): 2520-6451).
 • Член редколегії ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна».ХІСТ., 2015-2019 р.
 • Член редколегії збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, В.І.Співака. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори- 2006, 2012-2020 р.р.
 • Організатор та голова журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Особистість – суспільство – війна: суспільнополітичні, психологічні, соціокультурні аспекти » (2023р. )
 • Організатор Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Сучасна соціально-економічна та правово-демократична ситуація в Україні. Шляхи розвитку України очима молоді» (2015 р.)
 • Тернопільський національний економічний університет. 28 – 29 квітня 2016 року член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „Соціальна робота“ серед студентів вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини . Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна робота» у 2019-2020 навчальному році» (перенесено).

Участь у складі комісій МОН по ліцензуванню і акредитації спеціальностей «Соціальна робота» та «Соціальна педагогіка»

 • Бердянський державний педагогічний університет 2014р.,
 • Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (Київ) 2014 р.
 • Національний університет ім. Т.Г. Шевченка (Киів) 2015р.
 • Сумський державний університет, 2015 р.
 • Тернопільський національний університет ім. В. Гантюка, 2015р.
 • Приватному акціонерному   товаристві       «Вищий   навчальний   заклад

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» (м. Київ), 2015р.

 • Національний університет біоресурсів та природокористування (Київ) 2016р.
 • Приватне акціонерне     товариство         «Вищий    навчальний     заклад

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» (м. Яготин), 2017р.

 • Вінницький торгівельно-економічний інститут, 2017р.
 • Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій вищого навчального закладу Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2018 р.
 • Тернопільський національний економічний університет 2018 р.
 • Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка,, 2018 р.
 • Бердянський державний педагогічний університет 2018 р.
 • Мелітопольський державний       педагогічний       університет       імені Б.Хмельницького, 2018р.
 • Міжнародне підвищення кваліфікації (стажування) без відриву від виробництва “Digital Future: Blended Learning” (180 годин, 6 кредитів ECTS) в Університеті прикладних наук Анхальт (Hochshule Anhalt, HSA, Germany, в режимі онлайн в інтерактивних мультимедійних сесіях DUDIZ на базі проєкту DigIn.Net 2 за підтримки DAAD з 02 .10. 2023 року до 30. 11. 2023 року.
 • Курс тренінгу за освітньою програмою для здобувачів освіти “Базові навички медіатора та медіаторки служби порозуміння закладу освіти” за підтримки МОН України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та ГО “Ла Страда-Україна” (лютий-березень 2023 р., 70 год. з них 54 години практичного навчання, м. Хмельницький).
  • Курс тренінгу ” Особливості соціально-психологічної допомоги особам, що знаходяться в кризових ситуаціях в результаті військових дій” 22.05- 25.05.2022р. ООН, Канада -Україна, (м. Кам”янець-Подільський , 20 год)
  • Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти на тему: «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ ZOOM та MOODLE», 15.02-22.02.2021 р. у Науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Республіка Польща, 45 год.)
  • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за напрямом “Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання” за програмою “Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину” (30 год. ЄКТС з.01.12.2020р. по 30.05.2021 р.)
  • Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка, кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки (Довідка №68-33 від 30.10.2018)
  • Курси навчання з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2, Згідно Загальноєвропейської Рекомендації з мовної освіти (CEFR). Свідоцтво АС№001392 , (м. Вінниця, 04, 2019)
  • Навчання у центрі підвищення кваліфікації та післядипломної освіти ХНУ з 13.02.18 по 31.05.18. за програмою: «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» (120 год.) Свідоцтво ХМ02071234/182 від 30.10.2018 р.
 • Наукове стажування у Католицькому університеті імені Яна Павла ІІ м. Люблін Польща при Інституті наук про родину і роботу соціальну (116 год.) з

26.01.15 по 07.02.15. Посвідчення WT-INoRiPS-690-1-1|/15

 • Підвищення кваліфікації з тематичних університетських курсів № 52-КП від 11.03.2016 року
 • Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Школа соціальної роботи, підвищення кваліфікації за спеціальністю “Соціальна робота”. (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №101361, реєстраційний номер 04-597 ПК), 2004р.

Навчальні дисципліни

 • Психокорекція і психогігієна
 • Основи консультування
 • Психолого-педагогічне консультування
 • Основи психотерапії
 • Основи психопрофілактики і психотерапії в соціальній роботі
 • Теорія та практика тренінгової роботи
 • Соціальна терапія проблем індивіда та групи
 • Тренінг з соціальної комунікації
 • Основи професійної етики та спілкування в соціальній роботі
 • Член Української спілки психологів та психотерапевтів України з 2005 року по теперішній час.
 • Співзасновник та член громадської організації “Ліга соціальних працівників Хмельниччини” з 2019 року по теперішній час.
 • Консультант ГО “Молодіжна громадська рада” 2017-2021 р.р.
 • Консультант Відокремленого підрозділу благодійного фонду «Живе серце» «Хмельницький», з 2015 року по теперішній час
 • Науковий консультант ПП – Студія дитячого розвитку «Спектр» 2016- 2018р.р., ПП – Авторська студія розвитку «Liberti» з 2020 року по теперішній час.

Translate