Тріпак Мар’ян Миколайович

Тріпак Мар’ян Миколайович

Посада: викладач економічних дисциплін, ректор НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут”
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент, професор кафедри інституту
Email:
Дата народження: 22 березня 1975 року
Освіта: вища
Коло наукових інтересів:

Подільська державна аграрно-технічна академія, 1999р., спеціальність «Облік і аудит».
Тернопільська академія народного господарства, 2000р., спеціальність «Державна служба».

З 2007 р. працював на посаді заступника завідувача відділу післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ТНЕУ;
з 2008 р. працював на посаді завідувача відділу післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, заступника декана факультету довузівської, післядипломної та магістерської підготовки та за сумісництвом доцентом кафедри фінансів ТНЕУ;
з 2011 р. директор Кримського НКЦ Тернопільського національного економічного університету;
з 2012 р.- 2013 р. директор Кримського навчально-наукового інституту економіки, управління та туризму Тернопільського національного економічного університету;
з 2014 р. – 2015 р. в.о. директор Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету та за сумісництвом доцентом кафедри фінансів;
з червня 2015 р. по жовтень 2015 р. – в.о. директора Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату;
з жовтня 2015 р. директор Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

 Тріпак М.М. автор більш 80 публікацій, з яких більше 60 – наукових. Є співавтором п’ятьох монографій, двох підручників та семи навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів рекомендованих МОН України (гриф МОНУ). Біля 50 наукових робіт у провідних фахових виданнях України. Основні праці: 

Підручники у співавторстві:

 1. Тріпак М.М. Фінанси : підручник / Юрій С.І., Федосов В.М. К.: Знання, 2008. 611с. (гриф МОНУ)
 2. Тріпак М. М. Бюджетна система: підручник / С.І. Юрій, В.Г. Демянишин, О.П. Кириленко, М.М. Тріпак. Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 624 с. (гриф МОНУ)

Навчальні посібники:

 1. Тріпак М.М. Бюджетна система : навч.-метод. посіб. / Юрій С.І., Бекид Й.М., Дем’янишин В.Г., Тріпак М.М. та ін. Тернопіль : ТАНГ, 2001. 144 с. (гриф МОНУ)
 2. Тріпак М.М. Фінанси : навч.-метод. посіб. / Юрій С.І., Кізима Т.О., Злепко Н.П., Тріпак М.М. Тернопіль : ТАНГ, 2001 207 с. (гриф МОНУ)
 3. Тріпак М.М. Вишкіл студії «Бюджетна система» : навч. посіб. / Тріпак М.М., Юрій С.І., Бекид Й.М., Дем’янишин В.Г. та ін. К .: Таксон, 2002. 256 с. (гриф МОНУ)
 4. Тріпак М.М. Вишкіл студії «Фінанси» : навч. посіб. Юрій С.І., Кізима Т.О., Злепко Н.П., Тріпак М.М. Тернопіль : Карт-бланш, 2002. 357 с. (гриф МОНУ)
 5. Тріпак М.М. Аналіз виконання бюджетів та контроль за дотриманням бюджетного законодавства : навч.-метод. посіб. Тернопіль, 2006. 64 с.
 6. Тріпак М.М. Бюджетна політика та бюджетне планування : навч.-метод. посіб. Тернопіль, 2006. 128с.
 7. Тріпак М.М. Фінанси : навч.-метод. посіб. Тернопіль, 2006. 111 с.
 8. Тріпак М.М. Бюджетна система : навч.-метод. посіб. Тернопіль, 2007. 108 с.
 9. Тріпак М.М. Бюджетна система : навч.-метод. матеріали для ФДПМП. Тернопіль, 2008. 88 с.
 10. Тріпак М.М. Бюджетна система та бюджетний процес : навч.-метод. матеріали для ФДПМП. Тернопіль, 2008. 107 с.
 11. Тріпак М.М. «Ділові ігри» для управлінських кадрів сфери підприємництва : навч.-метод. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2010. 93 с.
 12. Тріпак М.М. Бюджетна система. Вишкіл студії. Тернопіль : «Економічна думка», 2010. 424 с. (гриф МОНУ)

Монографії у співавторстві:

 1. Тріпак М.М. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій: монографія. За ред. О.П. Кириленко. Тернопіль: «Економічна думка», 2008. 376 с.;
 2. Тріпак М.М. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: монографія. За ред. М.Я. Азаров, О.П. Кириленко, А.Ю.Дерлиця. Київ : НДФІ, 2004. 400 с. (Том 5).

 МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

 1. Тріпак М. М. Розвиток особистих селянських господарств в системі національної економіки: монографія. За ред. Гуменюк І.Л. Київ : НУБІП України, 2018. 224 с.

Одноосібні монографії:

 1. Тріпак М.М. Психологічні механізми та закономірності фінансово-економічної діяльності інклюзивних інституцій: монографія. За ред. М.М.Тріпака. Кам’янець-Подільський: ТНЕУ. 2019. 203 с. (в друкарні).

Навчальні посібники:

 1. Тріпак М.М. «Ділові ігри» : навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський. К-ППЕТІ, 2016. 158с.
 2. Тріпак М. М. Психологія фінансів: навч.-метод.посіб. Тернопіль:ТНЕУ, 2018. 296 с.
 3. Тріпак М.М. «Вишкіл-практикум» по підготовці курсових, переддипломних та бакалаврських проектів : За ред. Гуменюк І. Л., Сушарник Я.А. : навч.-метод. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 179 с.
 4. Тріпак М.М., Вольська А.О., Кучеров Г.Г. «Соціальне управління: теорія і практика»: навч. посіб. / за ред. М. М. Тріпака. Кам’янець-Подільський: ТНЕУ. 2019. 292 с.
 5. Тріпак М.М., Гуменюк І.Л., Сушарник Я.А. «Вишкіл-практикум» по підготовці курсових та переддипломних проектів: навч.посіб. / За редакцією М. М. Тріпака. Кам’янець-Подільський: ТНЕУ. 2019. 112 с.
 6. Тріпак М.М., Гуменюк І.Л., Сушарник Я.А. «Вишкіл-практикум» по підготовці бакалаврських та переддипломних проектів: навч.посіб. / За редакцією М. М. Тріпака. Кам’янець-Подільський: ТНЕУ. 2019.154 с.

      Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Maryan Tripak, Yaroslava Toporivska. Вusiness game is an innovative pedagogical approach for teaching in institutes of high education // Young scientist. International Conferenceof Young scientist sof  the Euroregion’s Neisse Higher Schoolsin Jelenia Gora ІІ. Redakcjanaukova: Aneta Salus. Jelenia Gora, 2014. 208–215.

      Основні статті у фахових виданнях:

 1. Тріпак М. М. Моніторинг фінансового стану інклюзивного вузу. Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». Тернопіль, 2017. С. 212-218.
 2. Тріпак М. М. Джерела фінансування інклюзивного ВНЗ: пріоритетність місцевих або центрального бюджету. Економічний аналіз : збірник наукових праць. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. Том 27. № 4. С. 145-151.
 3. Тріпак М. М. Соціально-економічні та організаційні аспекти функціонування спеціалізованого інклюзивного вузу у національному освітньому просторі. Збірник наукових праць. Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України. К., 2017. Вип. 5 (127). С. 32-37
 4. Тріпак М. М. Оптимізація видатків кошторису інклюзивного вищого навчального закладу в умовах соціальної моделі оздоровчої реабілітації. Науково-практичний журнал  «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку». К.: Міленіум, 2018. С.68-84.
 5. Тріпак М. М. Моделювання видатків інклюзивного вищого навчального закладу. Світ фінансів : науковий журнал. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2018. №2(55). С.78-89.
 6. Тріпак М. М. Соціально-економічні та фінансово-психологічні механізми соціалізації інклюзивних ЗВО загальнодержавного значення. Економічний аналіз : збірник наукових праць. Тернопіль, 2018. Том 28. № 4. С. 114-121.
 7. Тріпак М. М. Соціальна реабілітація соціуму у спеціальних державних установах в умовах глобальної інклюзивної економіки. Економічний аналіз : збірник наукових праць. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка». 2018. Том 28. № 3. С. 88-95.
 8. Тріпак М. М., Коркушко О. Н. Прагматизм економічної ефективності використання матеріально-технічної бази інклюзивного вузу. Приазовський економічний вісник. Запоріжжя, 2018. №2(07). С. 40-46.
 9. Тріпак М.М. Економічна модель інклюзивної соціалізації. Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд». Київ, 2019. С. 35-47.
 10. Тріпак М. М. Економічна соціалізація моральності в умовах соціально-освітньої інклюзії. Науковий погляд :економіка та управління. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. №1(63). С. 48-53. ISSN 1993-0259.
 11. Тріпак М.М., Шевчук О.В. Формування інформаційної компетентності майбутніх економістів в умовах інклюзивного навчання. Науковий вісник. Ужгород : Ужгородський національний університет, 2019. Вип. 24 (3). С. 105-109.
 12. Тріпак М.М. Соціалізація інклюзивних інституцій та моральності в умовах глобальної економічної системи. Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». Хмельницький: Інститут економіки, технологій і підприємництва. с.133-141. ISSN 2308-1988.

      Статті у не фахових виданнях:

 1. Тріпак М.М. Інноваційний діловий підхід до викладання у вищій школі. Збірник науково-методичних праць Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату «Вектор». Кам’янець-Подільський, Вип. 1. C. 9-19.
 2. Тріпак М.М. Психологія фінансів та економічна діяльність формування бюджету територіальної громади. Збірник науково-методичних праць Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату «Вектор». Кам’янець-Подільський, Вип. 1. C. 227-247.
 3. Тріпак М.М. Парадигма інклюзивної економіки України. Вектор Поділля : наук. журн. Кам’янець-Подільський: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2018. Вип. 1. C. 7-18.
 4. Тріпак М.М., Топорівська Я.В. Вплив моральності на економічну поведінку суб’єкта соціуму в умовах інклюзії. Вектор Поділля : наук. журн. Кам’янець-Подільський: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2019. Вип. 2. C. 7-17.

      Участь у конференціях:

 1. Тріпак М. М., Боровисюк Т.В. Парадигма діяльності спеціального навчально-реабілітаційного в умовах адаптації інклюзії та Закону України «Про вищу освіту». Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2017. С. 129–135.
 2. Тріпак М.М., Валіцька Л.О., Праскова Л. В. Ефективність та оптимізація фінансування видатків вищого навчального закладу в умовах інклюзії. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали І міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2017. С. 31-35.
 3. Тріпак М. М. Соціально-оздоровча реабілітація в умовах оптимізації видатків інклюзивного коледжу. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. С.19-25.
 4. Тріпак М. М. Економічна парадигма соціалізації інклюзивних вузів. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІII міжнародної науково-практичної конференції. – м. Кам‘янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. – 2019. – С.80-85. ISBN 978-966-654-456-1
 5. Тріпак М. М., Боровисюк Т. В. Прагматика якості освітньої діяльності в умовах спеціального закладу вищої освіти. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІII міжнародної науково-практичної конференції. – м. Кам‘янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. – 2019. – С.221-224. ISBN 978-966-654-456-1

З 20.05.2021 р. є членом Громадської організації «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України»,  (паспорт № 556506).

Нагороди:
Указом Президента України П. Порошенка присвоєно Тріпаку М.М. «Заслужений працівник освіти України».
Нагороджений почесним знаком «За розвиток соціального партнерства» Федерації профспілок України.
Був визнаний Людиною року 2016 р. у номінації «За суспільну активність» Хмельницькою обласною організації профспілки працівників соціальної сфери України.
Мар’ян Миколайович нагороджений Почесними грамотами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Тернопільського національного економічного університету, Фороської селищної ради (АР Крим), Ялтинської міської ради (АР Крим).
На посаді директора коледжу нагороджений грамотами Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної ради, Центральної Ради профспілки працівників соціальної сфери Хмельницької області, Республіканського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Хмельницької області, виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради, подяка народного депутата України В. Мельниченка.
Нагороджений відзнакою (орден) «За заслуги перед міською громадою», диплом №112,  березень 2020 рік.

 1. Головне управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області стажування 02.06-01.07.2015р. № 3-08/257-3606
 2. Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти підвищення кваліфікації за категорією: Керівні кадри закладів освіти за програмою «Менеджмент освітніх організацій та управління якістю освіти» 06.05-17.05.2019 р. № 2104
 3. Стажування на виробництві (за напрямом психологія фінансів та загальнодержавні фінанси на базі ТзОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» з 11 січня по 19 лютого 2021 року. Довідка №80 від 19 лютого 2021р. (90 годин).
 4. Тріпак М. М. підвищив кваліфікацію за напрямом: «Розвиток психолого-педагогічної компетентності викладача» загальним обсягом 72 год., з 03 лютого 2020 р. по 14 лютого 2020 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації №02139802/0721-20 від 14.02.2020 р.).
 5. Тріпак М. М. пройшов стажування за змішаною формою навчання на виробництві відповідно до індивідуальної програми стажування по навчальним напрямкам: «Психологія фінансів», «Загальнодержавні фінанси» на базі ТОВ «Камʼянець-Подільський птахокомбінат» загальним обсягом 90 год. (3 кредити ECTS), з 11 січня 2021 р. по 19 лютого 2021 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації №80 від 19.02.2021 р.).
 6. Тріпак М. М. пройшов стажування без відриву від освітнього процесу на виробництві відповідно до індивідуальної програми стажування по навчальному напрямку: «Психологія фінансів», «Фінанси», «Загальнодержавні фінанси» на базі АТ «Таскомбанк» загальним обсягом 90 год. (3 кредити ECTS), з 23 травня 2022 р. по 04 липня 2022 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації №04/5 від 04.07.2022 р.).
 7. Міжнародне підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення функціонування бізнес-структур в реаліях сьогодення» 4 грудня 2023р. – 22 січня 2024р. UAB ORME INVESTICIJOS  Lietuva, Vilnius. МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ № 27 / 22 січня 2024р. Кількість годин – 90 (4 кредити ECTS)
Translate