Кучеров Геннадій Геннадійович

Посада: доцент кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, 2007 р.
Вчене звання: доцент кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук.
Тема кандидатської дисертації: “Становлення і діяльність сільських товариств “Просвіта” Правобережної України (1905-1923 рр.)”.
Email: kucherovgennadij@gmail.com
Дата народження: 28 березня 1970 р.
Освіта: вища

1. Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут (тепер К-ПНУ імені Івана Огієнка), 1993 р., спеціальність “Історія”.
2. Магістратура Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, 2001 р. спеціальність “Педагогіка і методика середньої освіти, історія”.
3. Аспірантура Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, 2006 р.

1993-1997 рр. – вчитель історії Кам’янець-Подільського обласного спеціалізованого педагогічного ліцею-інтернату.
1997-2006 рр. – викладач суспільних дисциплін Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості.
2006-2007 рр. – асистент кафедри історії, соціології і політології Подільського державного аграрно-технічного університету.
2007-2008 рр. – асистент кафедри філософії та культурології Подільського державного аграрно-технічного університету.
2008-2010 рр. – доцент кафедри філософії та культурології Подільського державного аграрно-технічного університету.
2010-2015 рр. – доцент кафедри історії та філософії Подільського державного аграрно-технічного університету.
2015-2019 рр. – доцент кафедри історії, філософії та права Подільського державного аграрно-технічного університету.
4 вересня 2019 р. – 1 вересня 2021 р.– доцент кафедри соціальної роботи та психології.
1 вересня 2021 р. – 2 лютого 2023 р. – доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т.Г.Сосновської
2 лютого 2023 р. – по нинішній час – т.во. завідувача кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук.

Напрям наукового дослідження: діяльність сільських товариств “Просвіта” Правобережної України у 1905-1923 рр., проблеми інклюзивної освіти та інклюзивного туризму.

Наукові доробки: 78 наукових праць та 7 навчально-методичних праць.

Навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. Тріпак М.М., Вольська А.О., Кучеров Г.Г. “Соціальне управління: теорія і практика” : навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський, ТНЕУ. 2019. 289 с.
 2. Історія та теоретичні основи технології соціальної роботи в Україні: навчально-методичний посібник / автори-уклад.: О.М.Палилюлько, Г.Г.Кучеров, О.В.Шевчук, І.М.Гуменюк, Н.Р.Сторожук. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету “Економічна думка”, 2020. 236 с.
 3. Психологія девіантної поведінки: навчально-методичний посібник / авт.уклад.: Жиляк Н.В., Шевчук О.В., Кучеров Г.Г., Палилюлько О.М., Дужева О.Г., Сторожук Н.Р. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. 226 с.

Наукові статті:

 1. Кучеров Г.Г. Становлення й особливості діяльності сільських просвітницьких осередків Подільської губернії в умовах царської цензури (1906-1907 рр.). Наукові праці Кам’янець-Подільського державний університет: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – Т.13. – С.358-364.
 2. Кучеров Г.Г. Женишківська “Просвіта”: сторінки історії (1918–1919 рр.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М.М. Алексієвця. – Тернопіль: редакційно-видавничий відділ історичного факультету “Літопис”. – 2004. – Вип.2. – С.58-62.
 3. Кучеров Г.Г. Сільські “Просвіти” Правобережної України у становленні й розвитку театрального мистецтва (1917-1918 рр.). Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – Т.8. – С.99-104.
 4. Кучеров Г.Г. Освіта дорослого населення – важливий аспект діяльності сільських “Просвіт” Правобережної України (1917-1922 рр.). Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – Т.15. – С.149-159.
 5. Кучеров Г.Г. Робота сільських “Просвіт” Подільської губернії щодо забезпечення населення літературою (1917-1923 рр.). Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – Т.5: Матеріали круглого столу “Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у ХVIII–на початку ХХІ ст.”. – С.33-43.
 6. Кучеров Г.Г. З’їзди “Просвіт” – вагомий чинник організації культурно-освітньої роботи на території Правобережної України в умовах сільської місцевості (1917-1922 рр.). Проблеми історії України ХІХ–ХХ ст. – Випуск Х. – Київ, Інститут історії України, 2005 р. – С.228-238.
 7. Кучеров Г.Г. Подільська “Просвіта” у дослідженнях вітчизняних істориків. Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. – Т.6: Матеріали другого круглого столу “Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у ХVІІІ – на початку ХХ ст.”. – С.306-318.
 8. Кучеров Г.Г. Жванецька “Просвіта” на Поділлі: заснування, діяльність, досвід (1918-1921 рр.). Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – Т.11: Матеріали сьомого круглого столу “Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету”. – С.255-262.
 9. Кучеров Г.Г. Правовий статус сільських “Просвіт” Правобережної України (1917-1923 рр.). Науковий Вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 378-379. – С.29-33.
 10. Кучеров Г.Г. Екзистенціоналістське та прагматичне осмислення феномену смерті людини. Перспективи. – Одеса, 2008. – №4 (44). – С.48-52.
 11. Кучеров Г.Г. Основні етапи діяльності подільських “Просвіт” у 1906-1923 рр. Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. – Т.13: Присвячено 90-річчю Кам’янецької доби УНР. – С.83-91.
 12. Кучеров Г.Г. Суїцидальний синдром: егоїстичний атрибут людини (моральний аспект). Наукове пізнання. – Одеса, 2009. – №2 (24). – С.83-88.
 13. Кучеров Г.Г. Бібліотека-читальня у містечку Печарі Подільської губернії (1908-1913 рр.). Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. – Т.14. – С.52-64.
 14. Кучеров Г.Г. Проблема евтаназії: антипатерналістський підхід. Перспективи. – Одеса, 2009. – №1 (45). – С.53-58.
 15. Кучеров Г.Г. Діяльність сільських “Просвіт” Київської губернії у 1917-1918 рр. Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Київ: ВІР УАН, 2010. – Випуск 31. – С.70-81.
 16. Кучеров Г.Г. Становлення і діяльність сільських “Просвіт” Подільської губернії у 1918-1919 рр. (за матеріалами часопису “Життя Поділля”). Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2010. – Т.16: Матеріали круглого столу “Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі”. 22 жовтня 2010 року. – С.138-149.
 17. Кучеров Г.Г. “Просвіта” с. Глібів Ушицького повіту Подільської губернії (1918-1919 рр.). Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2011. – Т.18: Матеріали круглого столу “Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі”. 22 жовтня 2011 року. – С.39-47.
 18. Кучеров Г.Г. Діяльність “Просвіти” у с. Могильній Гайсинського повіту (1917-1918 рр.). Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2012. – Т.19: 130-річчю від дня народження Івана Огієнка присвячується. – С.263-270.
 19. Кучеров Г.Г. Діяльність сільських “Просвіт” Правобережної України (за матеріалами архівів). Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: В.С. Степанков (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип.5: На пошану професора М.Б. Петрова. – С.305-313.
 20. Кучеров Г.Г. Форуми “Просвіт” Правобережної України як рушій їхньої культурно-освітньої діяльності (1917-1922 рр.). Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: В.С. Степанков (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип.6: На пошану професора А.Г. Філінюка. – С.331-339.
 21. Кучеров Г.Г. Русько-Фільварецька “Просвіта” та досвід її роботи. Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2013. – Т.20: 95-річчю заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету присвячується. – С.68-73.
 22. Кучеров Г.Г. Сільські “Просвіти” і місцева адміністрація Правобережної України періоду держави П. Скоропадського: проблеми взаємовідносин. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А.Г.Філінюк (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип.7: На пошану академіка П.Т.Тронька (до 100-річчя від дня народження). – С.377-388.
 23. Кучеров Г.Г. Роль сільських “Просвіт” Подільської губернії у розвитку театрального мистецтва (1917-1918 рр.). Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А.Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип.8: До 25-річчя створення кафедри історії України. – С.419-430.
 24. Кучеров Г.Г. Діяльність сільських “Просвіт” Подільської губернії у статистичному вимірі (1917-1919 рр.). Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2016. – Т.22: Присвячено 100-річчю від дня народження академіка П.Т. Тронька. С.90-102.
 25. Кучеров Г.Г. Кучеров Г.Г. Вплив державної допомоги на діяльність сільських “Просвіт” Правобережної України (1917-1918 рр.). Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. Вип. 1/43. С.107-122.
 26. Кучеров Г.Г. “Червоні “Просвіти” Правобережної України як культурно-освітні осередки радянського режиму на селі (1920-1923 рр.). Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип.12. С.198-209.
 27. Кучеров Г.Г., Палилюлько О.М., Гуменюк І.М. Соціальні аспекти діяльності сільських “Просвіт” Правобережної України у 1921-1922 рр.: благодійність. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота : зб. наук. пр. / Ужгород. нац. ун-т. Ужгород: УжНУ “Говерла”, 2020. Випуск 1(46).Ч.І, Ч.ІІ. С.70-76.
 28. Кучеров Г.Г., Коцюк В.Д. Фінансова діяльність сільських “Просвіт” Правобережної України (1920-1922 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 36. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О. А. Мельничука. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2021. С.50-57.
 29. Кучеров Г.Г., Стецюк В.Б., Палилюлько О.М., Сільські “Просвіти” Правобережної України: статистичний аналіз (1920 – 1922). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 38. Збірник наукових праць / За заг. ред. О. А. Мельничука. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2021. С.39-47.
 30. Кучеров Г.Г., Марчак Т.А. Психологічна підтримка осіб з обмеженими можливостями. «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. Київ: Громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», 2022. № 7(12) 2022. С.583-591.
 1. Магістратура Кам’янець-Подільського державного педагогічний університет, 2001 р., Тема: “Організація, форми діяльності товариства “Просвіта” на Поділлі в 1906-1923 рр.”.
 2. Аспірантура Кам’янець-Подільського державний педагогічного університету, 2006 р. тема: «Cтановлення і діяльність сільських товариств “Просвіта” Правобережної України (1905-1923 рр.).
 3. Кам’янець-Подільський національний університет, кафедра філософських дисциплін, з 12.02 по 12.03 2013 (наказ від 11.02.2013 р. за №20-ОС).
 4. 2020 р. Проходження курсів стажування у Тернопільському національному економічному університеті, м.Тернопіль. Обсяг стажування: 180 год. Довідка №124 від 22.04.2020 р.
 5. 2021 р. – Міжнародний круглий стіл “Інклюзивна освіта та реабілітація: партнерства, стратегії, методології (український та європейський виміри”. Сертифікат: № DZUVQI-CE000103 – 3 год.;
 6. 2022 р. – Міжнародна зимова школа “Соціальні виміри європейських студій” м.Київ, 17-21 січня 2022 р. Сертифікати: № EPSC2022000292 – 12 год.; № SDEPS2022000265 – 12 год.; № ESP2022-000298 – 20 год.; № IPE2022-000294 – 24 год.; № ESWU000069 – 16 год.
 7. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія – підвищення кваліфікації з навчальних дисциплін «Історія України», «Всесвітня історія» при кафедрі суспільних дисциплін з 03.10.2022 року по 03.01.2023 року, загальним обсягом 180 год., 6 кредитів ECTS. Посвідчення №09/23 від 12.01.2023 р.
Translate