Сидорук Людмила Миколаївна

Сидорук Людмила Миколаївна

Посада: викладач кафедри професійної та спеціальної освіти
Науковий ступінь: навчання в аспірантурі
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: l_sudoryk@ukr.net
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: «Використання сучасних інформаційних технологій у процесі математичної підготовки здобувачів вищої освіти в умовах інклюзії».

Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2003 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача математики і вчителя основ інформатики.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, з 2018 р. аспірант кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки.

 2009р. – по даний час – викладач математики кафедри інформаційної діяльності, документознавства та фундаментальних дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

13.01.11р. – 30.08.12р. – голова циклової комісії суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату (тепер – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж).

01.09.2016р.-01.02.2017р. – голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін  математичного циклу і інформатики та комп’ютерної  інженерії Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату (тепер – відокремлений структурний підрозділ «Кам’янець-Подільський фаховий коледж» НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»).

Основні публікації

 1. Сидорук Л.М. Особливості викладання вищої математики у процесі розв’язування прикладних задач майбутніми фахівцями економічного профілю. Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. Вип.25 (2-2018). Ч.1. Кам’янець-Подільський, 2018. С. 265-271.
 2. Бахмат Н.В., Сидорук Л.М. Розвиток сучасних уявлень про адаптивне освітнє середовище закладу вищої освіти. Освітній простір України : науковий журнал. ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2019. №15. С.17-25.
 3. Сидорук Л.М. Розв’язування прикладних задач в процесі математичної підготовки студентів економічного профілю. Інклюзивна освіта в контексті викладання фундаментальних дисциплін: зб. наук. пр. / [редкол.: М. М. Тріпак (гол.), О. Н. Коркушко, Т. А. Марчак та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. С. 79-83.
 4. Сидорук Л.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки здобувачів вищої освіти з порушеннями слуху. Вектор Поділля : наук. журн. / [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), О. Н. Коркушко, A. Zielińska та ін.]. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. Вип. 2. С. 200-212.
 5. Сидорук Л.М. Адаптивна система навчання в умовах інклюзії. Інклюзивна освіта в контексті викладання фундаментальних дисциплін : наук.-метод. збірник / [редкол. : М.М. Тріпак (гол.), О.Н. Коркушко, Т.А. Марчак та ін.]. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. С. 76-82.
  Участь у конференціях і семінарах
 6. Сидорук Л.М. Окремі аспекти проблеми викладання математики студентам з порушенням слуху // Збірник науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «ВЕКТОР». Вип. 2. Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2017. 260 с.
 7. Сидорук Л.М. До питання про створення відеолекцій з математики // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю: Тернопіль, 2017: URL: http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/media/magazin/2017/09.11.2017.pdf
 8. Сидорук Л.М. З досвіду використання відеолекцій з математики в умовах інклюзії. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2018. 354 с.
 9. Сидорук Л.М. Використання Moodle у процесі підготовки здобувачів вищої освіти в умовах інклюзії. Сучасні проблеми та перспективи розвитку мережево-цифрової освіти: збірник матеріалів наукової конференції з міжнародною участю. Южне, 2019. С. 65-73.
 10. Сидорук Л.М. Використання платформи Classtime у процесі математичної підготовки студентів коледжу в умовах інклюзії. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІII міжнародної науково-практичної конференції. Кам‘янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2019. С. 353-356.

Методичні розробки занять:

 1. Методична розробка з використанням інформаційних технологій навчання на тему «Розв’язування систем лінійних рівнянь за формулами Крамера» (навчальна дисципліна «Вища математика»)
 2. Методична розробка з використанням комп’ютерних технологій навчання «Застосування визначеного інтегралу до розв’язування задач з математики, фізики та економіки» (навчальна дисципліна «Математика»)
 3. Методична розробка з використанням мультимедійних технологій навчання на тему «Властивості і графіки показникової функції» (навчальна дисципліна «Математика»)

Навчально-методичний посібник

 1. Сидорук Л. М. Вища математика: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 156 с.
 1. 01.10.2015 р.-01.11.2015 р. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  на  кафедрі математики за програмою підвищення кваліфікації, тема «Застосування сучасних освітніх технологій  при проведенні лекційних та практичних занять з вищої математики».
 2. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, сертифікат учасниці відкритого науково-методичного онлайн семінару «Інклюзивне навчання: інновації у науковому та методичному забезпеченні навчального процесу», від 14.05.2020р.
 3. Хмельницький національний університет, центр післядипломної освіти. Курс “Сучасні методики та технології викладання навчальних дисциплін”, Вища математика (0014). 02.11.-16.11.2020 р. Сертифікат №20/017 від 16.11.2020.
 4. ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти, Міжнародна освітня корпорація «Гранд-Експо», сертифікат учасниці вебінару «Нова роль школи, директорів та вчителів», №1983/20Д від 20.12.2020р.
 5. Видавництво Генеза, сертифікат учасниці вебінару «Особливості складання ЗНО з математики на рівні стандарту та профільному рівні: відмінності, виклики та шляхи їх подолання» №gen-0269 від 15.01.2021р.
 6. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, сертифікат учасниці круглого столу «Сучасні інформаційні технології в освітньому процесі», № 14/21.05.2021 від 21.05.2021р.
 7. ТОВ “Академія цифрового розвитку”, сертифікат учасниці онлайн тренінгу “Можливості YOUTUBE для освіти” №ОТМЮО-09257 від 29.06.2022р.
 8. ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти, сертифікат учасниці діджитал-діалогу, присвяченому Тижню освіти дорослих «Освіта і наука: разом до перемоги», №6045/22Д від 15.09.2022р.
 9. Classtime. Курс “Інструменти для досвідчених вчителів Classtime”. 08.08.-15.08.2022 р. Сертифікат №69942F9BEEC7 від 15.08.2022р.
Translate