Бурденюк Світлана Вікторівна

Бурденюк Світлана Вікторівна

Посада: доцент кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Е-mail: lanaburdenyuk@ukr.net
Дата народження: 23 серпня 1981 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: Пенсійна система та її реформування, розвиток фінансової системи України.
Кредо педагога: Розум багатіє від того, що він отримує, а серце – від того, що воно віддає. Справжній педагог повинен любити те, чому навчає і любити тих, кого навчає.

1999 рік – Кам’янець – Подільський коледж харчової промисловості, кваліфікація бухгалтера (диплом з відзнакою).
2004 рік – Подільська державна аграрно-технічна академія за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація економіст з бухгалтерського обліку (диплом з відзнакою).
2006 рік – Подільський державний аграрно-технічний університет, кваліфікація магістр з обліку і аудиту (диплом з відзнакою).

01.09. 2004 р. – по даний час – викладач економічних дисциплін ВСП «Кам’янець – Подільський фаховий коледж харчової промисловості НУХТ»
01.09. 2020 р. – по даний час – викладач – сумісник кафедри фінансів та економіки Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Публікація статтей у наукових фахових виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз даних та в інших наукових виданнях, публікації у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів.
Автор близько 20 методичних розробок з підготовки різних видів роботи на заняттях, а саме: тестових завдань, самостійної роботи, конспектів лекцій, практичних занять та лабораторних робіт. Створення навчально – методичного забезпечення з дисциплін «Фінанси», «Бюджетна система», «Контроль і ревізія», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Вступ до спеціальності», «Казначейська справа», «Бухгалтерський облік», програм навчальної та виробничої практики та методичних вказівок по виконанню курсової роботи з фінансового обліку для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та методичного забезпечення з дисципліни «Інформаційні системи та технології в економіці» для студентів галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки».

  1. Подільський державний аграрно – технічний університет, кафедра інформаційних технологій, кафедра фінансів, банківської справи та страхування №71-01-1115 від 20 жовтня 2017 р.,
  2. Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти від 02 березня 2018 р. № 02139802/0801-18
  3. Хмельницький національний університет, Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти за програмою «Бюджетна система», «Бухгалтерський облік» сертифікат № 20/008 від 10.03.2020 р.
  4. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, навчання за програмою підвищення кваліфікації “Сучасні ІКТ в освіті” (цифрова компетентність) з 19 лютого 2021 р. по 06 березня 2021 р. (30 годин) Свідоцтво ПК №1721
Translate