Лаврук Наталія Анатоліївна


Лаврук Наталія Анатоліївна

Посада: викладач кафедри фінансів та економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Формування мотивації трудової діяльності жінок сільськогосподарських підприємств»
Email: lavruk.n.a@gmail.com
Дата народження: 17 березня 1987 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: Мотивація та управління персоналом; банківська та парабанківська системи.

 • 2004-2009 рр. Подільський державний аграрно-технічний університет, інститут бізнесу і фінансів, менеджер за ОКР „Магістр” (диплом з відзнакою) спеціальність: „Менеджмент організацій” м. Кам’янець-Подільський
 • 2011-2015 рр. м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область Подільський державний аграрно-технічний університет. Навчання – Аспірантура. 26.02.2015р. – отримала диплом кандидата економічних наук ДК № 026685 за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
 • 2009-2011 рр. – головний спеціаліст відділу пенсійного забезпечення Управління Пенсійного фонду України в м. Кам’янець-Подільський та Кам’янець-Подільському районі
 • 2015-2016 рр. – асистент кафедри фінансів Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці
 • 2016-2018 рр. – асистент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва Чернівецький Національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці
 • 03.02.2020 р. – адміністратор сайту Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, м. Кам’янець-Подільський
 • 01.09.2020 р. – по даний час викладач кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, м. Кам’янець-Подільський

Монографії:

 1. Лаврук Н.А. Мотивація трудової діяльності жінок: монографія. / Н.А. Лаврук, О.В. Лаврук // Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016р.- 216 с.
 2. Лаврук Н.А. Ціноутворення на банківські продукти: монографія. Колективна монографія / М.Г. Марич, Л.В. Русул, М.П. Федишин, Н.А. Лаврук, А.С. Абрамова, А.В. Жаворонок, Н.В. Марусяк, Д.Д. Полагнин, М.М. Гуменюк, Н.О. Ковальчук // Чернівці, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 136 с.

Навчально-методичні посібники:

 1. Лаврук Н.А. Страхування: від теорії до практики: навч. посіб. / Н.А. Лаврук, Л.В. Русул, М.П. Федишин // – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 288 с.

Статті:

 1. Лаврук Н.А. Мотивація ефективної праці жінок / Н.А. Лаврук // Збірник наукових праць «Економічні науки» Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2016. – Вип.24. С. 122-130 (ICV 2016: 62.71)
 2. Лаврук Н.А. Ефективність управління кредитним портфелем комерційного банку / Н.А. Лаврук, Т.В. Данилюк // Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №4 (15), том, 1 – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016 С. 87-91. (ICV 2016: 64.92)
 3. Лаврук Н.А. Аналіз фінансової стійкості АТ «Ощадбанк» / Н.А. Лаврук, О.А. Семенюк // Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №4 (15), том, 1 – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016 С. 92-97. (ICV 2016: 64.92)
 4. Лаврук Н.А. Сучасний стан та прогнозування надходжень до Пенсійного фонду України / Н.А. Лаврук, Н.М. Грендей // Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство» Мукачівського державного університету. 2017 – № 13 – С. 1006-1011. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-13
 5. Лаврук Н.А. Динаміка розвитку страхування життя в Україні [Електронний ресурс] / Н.А. Лаврук, Є.В. Петрик // Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство» Мукачівського державного університету. – 2017 № 13 – С. 1144-1148. – URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-13
 6. Лаврук Н.А. Дослідження фінансових результатів діяльності страхових організацій [Електронний ресурс] / Н.А. Лаврук, Л.В. Русул // Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство» Мукачівського державного університету. – 2018. – № 15 С. 679-687. – URL: http://www.economyandsociety.in.ua

Участь у конференціях і семінарах

 1. Лаврук Н.А. Проблеми формування та розвитку людського капіталу / Лаврук Н.А., Коваль Н.В. // Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти (Кам’янець-Подільський, 18 травня 2018 року). – Кам’янець-Подільський. С. 102-106.
 2. Лаврук Н.А. Інтернет-банкінг як спосіб підвищення ефективності функціонування підприємства / Н.А. Лаврук // «Фінансовий сектор України в умовах сучасних викликів» Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції (26 квітня 2018 року, Чернівці). – 2018. С. 69-72.
 3. Лаврук Н.А. Оцінка мотивації праці персоналу банку / Н.А. Лаврук, Н.В. Коваль // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія», присвяченої 45-річчю економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету (Кам’янець Подільський, 12-13 жовтня 2017 року). – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 54-58.
 4. Лаврук Н.А. Динаміка розвитку ринку страхування в Україні / Н.А. Лаврук // Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. «Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем» (Харків, 12 березня 2020 р.) – Харків С. 188-191.
 5. Лаврук Н.А. Сутність та особливості функціонування страхового ринку України з врахуванням інклюзивних особливостей / Н.А. Лаврук // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму» (Кам’янець-Подільський, 21 травня 2020 р.) – Кам’янець-Подільський С. 52-54.
 1. Полтавський університет економіки і торгівлі, 19 жовтня – 30 жовтня 2015 р., «Новітні інноваційні технології у вищій школі» Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 131662 від 30.10.2015 р.
 2. Стажування на виробництві (за напрямом управління персоналом, дослідження маркетингової політики та використання інструментів страхування у виробництві) на базі ТзОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» з 10 листопада по 22 грудня 2020 року. Довідка №27 від 23 грудня 2020р. (90 годин).

Translate