Гуменюк Ірина Леонтіївна

  Гуменюк Ірина Леонтіївна

Посада:  в.о. декана факультету економіки, управління та діджиталізації, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент
Тема кандидатської дисертації: “Розвиток особистих селянських господарств в умовах національної економіки“
Email: vons–irina@ukr.net
Дата народження: 07 вересня 1973 р.
Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми обліку та оподаткування в умовах інклюзії.

Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, 1995 р., кваліфікація економіста-бухгалтера.

05.05.1995 р. – 30.10.1995 р. – бухгалтер, КСХП «Обрій».
30.10.1995 р. – 01.09.2000 р. – асистент кафедри організації виробництва, Подільська державна аграрно-технічна академія.
01.09.2000 р. – 01.09.2010 р. – старший викладач кафедри аудиту та економічного аналізу, Подільська державна аграрно-технічна академія.
01.09.2010 р. – 02.07.2016 р. – старший викладач кафедри обліку і аудиту, Подільська державна аграрно-технічна академія.
01.12.2016р. – викладач облікових дисциплін кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування (з 2019 року кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики) Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
З лютого 2019 р. –  на посаді заступника директора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності.
з 31 серпня 2024 року – по даний час – декан факультету економіки, управління та діджиталізації.

     Видано біля 60 статей, тез, понад 60 методичних розробок та науково-методичний посібник «Аудит». Являюсь членом федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, членом федерації бухгалтерів, аудиторів і фінансистів АПК, САРА.

      Інші види наукової роботи:

 1. Заступник головного редактора наукового збірника матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2019 р.
 2. Член редакційної колегії наукового журналу Вектор Поділля:. / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2018р.
 3. Член редакційної колегії збірника тез доповідей за матеріалами міжнародного молодіжного форуму «Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному розвитку суспільства», 28 лютого 2018 р
 4. Член редакційної колегії наукового журналу Вектор Поділля / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2019р.
 5. Член редакційної колегії збірника тез І Міжнародної наукової студентської конференції: Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: (15-16 листопада 2019 р.). У 3 Т. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2019 р.

З 20.05.2021 р. є членом Громадської організації «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України»,  (паспорт № 005207882).

 1. 01.04.2015р.-14.04.2015р. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, тема «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»;
 2. 01.02.2016р.-01.03.2016р. – ТзОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат». напрямок: «Аудит», «Внутрішньогосподарський контроль».
 3. 03-18.04.2018 р. – стажування в Вищій соціально-економічній школі в Пшеворську (м.Пшеворськ, Польща), тема «Modern teaching methods in economics on the EU educational market».
 4. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти: «Педагог з основ інклюзивної освіти і корекційної педагогіки», тема «Інклюзивна освіта в Україні та Європі, перспективи розвитку сучасної освіти», свідоцтво про підвищення кваліфікації від 28.02.2019 року КП02125616/147-19 з 15.12.2018 р. – 28.02.2019 р.
 5. 5.11-27.12.2019 року фахове стажування на базі кафедри менеджменту освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.
 6. Роль соціального виховання в розвитку публічної дипломатії. 180 годин. Період 07.09-25.09.2020. м. Київ. Фонд громадської дипломатії.
 7. Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти підвищення кваліфікації за напрямом «Розвиток психолого-педагогічної компетентності викладача», 03 лютого по 14 лютого 2020 року. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 02139802 /0686-20. 72 години
 8. Тернопільський національний економічний університет, стажування на кафедрі обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу з 20 листопада 2019 року по 28 лютого 2020 року (наказ від 18.11.2019 №338-К/тр), довідка №59 від 02.03.2020р.
 9. Стажування на виробництві (за напрямом внутрішньогосподарський контроль, аудит) на базі ТзОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» з 11 січня по 19 лютого 2021 року. Довідка №81 від 19 лютого 2021р. (90 годин).
 10. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, навчання за програмою підвищення кваліфікації “Сучасні ІКТ в освіті” (цифрова компетентність) з 19 лютого 2021 р. по 06 березня 2021 р. (30 годин) Свідоцтво ПК №1722
 11. ДОВІДКА видана Гуменюк Ірині Леонтіївні в.о. завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. ІОрія НРВЗО «Кам’янець-Подільський державний інститут», в тому, що вона пройшла підвищення кваліфікації без відриву від освітнього процесу на кафедрі обліку i оподаткуваішя Чернівецького торговельно-економічного інституту ДТЕУ з 09.05.2022 р. по 11.06.2022 р. (наказ №59 від 06.05.2022 року). Програму підвищення кваліфікаціі виконано повністю.
 12. Гуменюк І. Л. пройшла стажування без відриву від освітнього процесу на виробництві відповідно до індивідуальної програми стажування по навчальному напрямку: «Аудит», «Державний фінансовий контроль» на базі АТ «Таскомбанк» загальним обсягом 90 год. (3 кредити ECTS), з 22 червня 2022 р. по 18 липня 2022 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації №18/2 від 18.07.2022 р.).
 13. Міжнародне підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення функціонування бізнес-структур в реаліях сьогодення» 4 грудня 2023р. – 26 січня 2024р. UAB ORME INVESTICIJOS  Lietuva, Vilnius. МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ № 21 / 26 січня 2024р. Кількість годин – 90 (4 кредити ECTS)
Translate