Сидор Галина Вікторівна

Сидор Галина Вікторівна

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: Кредитне забезпечення розвитку сільського господарства
Email: sidor.gal@ukr.net
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: інвестиції як фактор економічного зростання.

      У 2004 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію магістра з банківської справи. Диплом ТЕ №25760069, виданий 30 червня 2004 року.
     Кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Кредитне забезпечення розвитку сільського господарства» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.01 Тернопільського національного економічного університету у 2015 році. Диплом кандидата економічних наук ДК №028047 від 28 квітня 2015 року.
     У 2021 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін (атестат доцента АД №009404 від 30 листопада 2021 року)

З вересня 2004 року по серпень 2006 року працювала у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТАНГ на посаді асистента кафедри аудиту і аналізу. У вересні 2006 року переведена на посаду викладача кафедри аудиту і аналізу Чортківського інституту підприємництва і бізнесу ТДЕУ. З вересня 2010 року по серпень 2014 року працювала на посаді викладача кафедри фінансів та банківської справи Чортківського інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ. З вересня 2014 року переведена на посаду викладача кафедри банківського менеджменту і обліку (для роботи в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу). З вересня 2015 року працювала на посаді викладача кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу, а з 2017 року переведена на посаду доцента цієї кафедри. З вересня 2017 року по серпень 2022 року працювала на посаді доцента кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету. З вересня 2022 р. дотепер – доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут».

        Статті у Scopus:

 1. Sydor H. Analysis of economic development of Ukraine regions based on taxonomy method / H. Sydor, Ya. Andrusiv, L. Simkiv, O. Dovgalb, N. Demchukc, N. Potryvaievab, A. Cherchatad, I. Popadynetsa, G. Tkachenkoc, O. Serhieievae. Management Science Letters. Canadа. 2019. №10 (3). Pp. 515–522.
 2. Sydor H. Innovative development of Ukraine: competitiveness of enterprise staff in the context of globalization changes / H. Sydor, H. Zelinska, Ya. Andrusiv, A. Protsyshyn, O. Vyshnevska, O. Dovgal. Journal of Hygienic Engineering and Design. Macedonia. 2022. Vol. 40, pp.294–303.

        Статті у фаховому виданні:

 1. Сидор Г. В., Давидовська Г. І. Поняття митних пільг та їх класифікація. Інноваційна економіка. 2018. №5–6 (75). С. 104–110.
 2. Сидор Г. В., Андрусів У. Я. Економічна природа інвестиційного процесу. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія : «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2019. №1 (19). С. 68–74.
 3. Сидор Г. В., Ткачик О. І. Дефіцит Державного бюджету України. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія : «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2019. №1 (19). С. 117–123.
 4. Сидор Г. В. Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного регулювання інвестиційних процесів. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія : «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2019. №2 (20). С. 133–141.
 5. Сидор Г. В., Вербіцька І. І., Андрусів У. Я. Стратегічні вектори розвитку митного простору України в глобальному середовищі. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія : «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2020. №1 (21). С. 27–34.
 6. Сидор Г. В., Вербіцька І. І., Андрусів У. С. Впровадження зарубіжного досвіду фінансування загальної середньої освіти. Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс». 2020. №4. С. 97–103.
 7. Сидор Г. В., Вербіцька І. І., Андрусів У. С. Стан просторової асиметрії митного простору в Україні. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія : «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2020. №2 (22). С. 173–180.
 8. Сидор Г. В., Маринчак Л. Р., Зелінська Г. О. Протидія порушенню митних правил та контрабанді. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія : «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2021. №1 (23). С. 137–148.
 9. Сидор Г. В., Савків У. С., Андрусів У. Я. Митний простір України: проблемні аспекти та прагматизм їхнього вирішення. Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс». 2021. Вип. 1–2. С. 40–46.
 10. Sydor H. V., Savkiv U. S. Social and economic aspects in the creative work of Vasyl Stefany. Mountain School of Ukrainian Carpaty. 2021. №24. С. 55–59.
 11. Сидор Г. В., Кулик Т. П., Савчин Л. М. Фінансове забезпечення закладів вищої освіти в Україні. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія : «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2021. №2 (24). С. 174–181.
 12. Сидор Г. В., Домбровська Н. Р., Зелінська Г. О. Експериментальне дослідження результатів тренінгу у фаховій підготовці здобувачів магістерського рівня освіти. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія : «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2022. №1 (25). С. 199–208.
 13. Сидор Г. В., Савків У. С., Тимків А. О. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності в умовах війни. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія : «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2022. №2 (26).

        Тези у провідному закордонному виданні:

 1. 16. Sydor H. V. Understanding to Public budget from customs payments. Science, research, development №17 (Belgrade (Serbia), 30 m 2019 r.). Belgrade (Serbia), 2019. Pp. 28–31.
 2. Sydor H. V. Analytical evaluation of the results of customs payment proceedings in the context of the formation of the budget revenue. Science, research, development №23 (Rotterdam, 29–30 novemb. 2019 r.). Rotterdam, 2019. Pp. 29–30.
 3. Sydor H. V. Implementation of foreign  experience  of  financing general secondary education. Science, research, development №35 (Віalystok, 27–30 novemb. 2020 r.). Віalystok, 2020. Pp. 27–30.
 4. Sydor H. V., Savkiv U. S. Profit of the state budget of Ukraine. Science, research, development №48 (Paris, 29–30 decemb. 2021 r.). Paris, 2021. Pp. 37–38.

       Тези:

 1. Сидор Г. В., Савків У. С. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Дослідження фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання: теоретичні, методологічні та практичні аспекти : зб. матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Одеса, 18 лют. 2022 р.). Одеса, 2022. С. 64–66.
 2. Сидор Г. В., Савків У. С. Звітність страхових компаній. Дослідження фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання: теоретичні, методологічні та практичні аспекти : зб. матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Одеса, 18 лют. 2022 р.). Одеса, 2022. С. 107–110.
 3. Сидор Г. В., Савків У. С. Удосконалення митно-тарифного регулювання в Україні. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матер. V Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 14–15 квіт. 2022 р.). Полтава, 2022. С. 410–411.
 4. Сидор Г. В., Савків У. С. Сучасна інтерпретація освітніх послуг в Україні. Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрної сфери – запорука продовольчої безпеки країни : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Миколаїв, 26–28 трав. 2022 р.). Миколаїв, 2022. С. 181–184.
 5. Сидор Г. В., Савків У. С. Організаційне забезпечення інформаційних процесів управління підприємством. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності : матер. III Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Запоріжжя, 11–12 трав. 2022 р.). Запоріжжя, 2022. С. 260–263.
 6. Сидор Г. В., Савків У. С., Домбровська Н. Р. Парадигми тренінгу у фаховій підготовці здобувачів другого магістерського рівня. Підприємництво та логістика в умовах сучасних викликів : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Тернопіль, 26–28 трав. 2022 р.). Тернопіль, 2022. С. 238–242.
 7. Сидор Г. В., Савків У. С., Вербіцька І. І. Видатки бюджетів на освітні послуги в Україні. Підприємництво та логістика в умовах сучасних викликів : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Тернопіль, 26–28 трав. 2022 р.). Тернопіль, 2022. С. 234–237.
 8. Сидор Г. В. Фінансове забезпечення як умова належної якості освітніх послуг в Україні. Науковий простір України: сучасні виклики та загрози : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю, (м. Вінниця, 20–21 жовт. 2022 р.). Вінниця, 2022. С. 62–65.
 9. Сидор Г. В., Савків У. С. Фінансовий контролінг підприємства. Науковий простір України: сучасні виклики та загрози : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю, (м. Вінниця, 20–21 жовт. 2022 р.). Вінниця, 2022. С. 69–71.
 10. Сидор Г. В. Банківська система України в період запровадження воєнного стану. Фінансово-економічна діяльність субʼєктів господарювання в умовах воєнного стану : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. форуму, (м. Кам’янець-Подільський, 20–21 жовт. 2022 р.). Кам’янець-Подільський, 2022. С. 154–156.
 11. Сидор Г. В., Корман М. М. Інклюзивна освіта у ЗВО. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : зб. матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Кам’янець-Подільський, 24–25 листоп. 2022 р.). Кам’янець-Подільський, 2022. С. 247–249.
 12. Сидор Г. В., Корман М. М., Сидор В. В. Критерії й показники оцінювання методики формування готовності до коректної та соціальної взаємодії у діловій сфері повсякдення. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : зб. матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Кам’янець-Подільський, 24–25 листоп. 2022 р.). Кам’янець-Подільський, 2022. С. 370–372.

Колективні монографії

 1. 3 Сидор Г. В. Практика банківського кредитування сільськогосподарських підприємств. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України : колективна монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. Кульчицької Н. Є. Чортків : ЧННІПБ, 2016. С. 244–254.
 2. 3 Сидор Г. В. Залучення прямих іноземних інвестицій в регіони України. Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності : колективна монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. Кульчицької Н. Є. Чортків : ЧННІПБ, 2017. С. 205–214.
 3. 3 Сидор Г. В. Реалії банківського сектору України. Розвиток економіки України : колективна монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. Кульчицької Н. Є. Чортків : ЧННІПБ, 2018. С. 181–190.
 4. 3 Сидор Г. В. Вплив макроекономічних показників на збалансування Державного бюджету України. Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості : колективна монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. Кульчицької Н. Є. Чортків : ЧННІПБ, 2019. С. 176–184.
 5. 3 Сидор Г. В. Оцінювання активності країн у митному просторі. Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми : колективна монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. Кульчицької Н. Є. Чортків : ТНЕУ, 2020. С. 202–210.
 6. 3 Сидор Г. В. Оцінювання місцевих видатків за рівнями регіональної освіти. Конкурентоспроможність держави в умовах децентралізації : колективна монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. Кульчицької Н. Є. Чортків : ЗУНУ, 2021. С. 145–154.

Навчально-методичні посібники

 1. Сидор Г. В. «Вишкіл-практикум» з підготовки курсових робіт та проходженню виробничої практики за ОПС фаховий молодший бакалавр : навч.-метод. посіб. / Я. В. Топорівська, І. А. Гарбарець, Н. С. Шевчук, О. Г. Дужева, І. Р. Гльос / за ред. М. М. Тріпака. Кам’янець-Подільський. 2022. 95 с.
 1. Науково-педагогічне стажування в університеті Матея Бела в Банській Бистриці (Словацька Республіка), з 01 вересня по 30 вересня 2020 року (сертифікат від 30.09.2020 р).
 2. Стажування ФОП Лапан, з 01 квітня 2022 року по 01 червня 2022 року (протокол №102, від 29 березня 2022 року)
Translate