Тимків Андрій Олександрович

Тимків Андрій Олександрович

Посада: керівник навчально-методичного та наукового відділу, викладач  кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Система ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку»
Email: andriy_t@ukr.net
Дата народження: 27 червня 1983 року
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: функціонування банківської системи, інвестиційна діяльність індивідуальних та інституційних інвесторів.

1.Тернопільська академія народного господарства, 2004 р., базова вища освіта за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво», кваліфікація бакалавра з банківської справи
2.Тернопільська академія народного господарства, 2005 р., повна вища освіта за спеціальністю «Банківська справа», кваліфікація магістра з банківської справи.

2006-2007 рр. – стажист-дослідник кафедри банківського менеджменту та обліку Тернопільського державного економічного університету.
2007-2010 рр. – аспірант кафедри банківського менеджменту та обліку Тернопільського державного економічного університету.
2010-2018 рр. – старший викладач кафедри банківського менеджменту та обліку Тернопільського національного економічного університету.
З 2019 рр. – в. о. завідувача кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики.

Наукові доробки: 65 наукових праць, в тому числі 20 публікацій у фахових виданнях, участь у 2 колективних монографіях, 3 публікації у не фахових виданнях, 40 публікацій у збірниках тез науково-практичних конференцій.

  1. 2017 р. ПАТ «Діамант-банк» м. Тернопіль (Довідка №42/63 від 28.04.2017 р.)
  2. Стажування на виробництві (за напрямом “Податкова система”, “Гроші і кредит”, “Економічна теорія”) на базі ТзОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» з 11 січня по 19 лютого 2021 року. Довідка №84 від 19 лютого 2021р. (90 годин).
  3. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, навчання за програмою підвищення кваліфікації “Сучасні ІКТ в освіті” (цифрова компетентність) з 19 лютого 2021 р. по 06 березня 2021 р. (30 годин) Свідоцтво ПК № 1723
  4. Тимків А. О. пройшов стажування без відриву від освітнього процесу на виробництві відповідно до індивідуальної програми стажування по навчальному напрямку: «Банківська справа», «Фінансовий ринок», «Інвестування» на базі АТ «Таскомбанк» загальним обсягом 90 год. (3 кредити ECTS), з 23 травня 2022 р. по 04 липня 2022 р.
  5. Міжнародне підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення функціонування бізнес-структур в реаліях сьогодення» 4 грудня 2023р. – 26 січня 2024р. UAB ORME INVESTICIJOS  Lietuva, Vilnius. МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ № 28 / 26 січня 2024р. Кількість годин – 90 (4 кредити ECTS)
Translate